Warning: mysql_free_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/avakov/kharkivoda.avakov.com/include/config.php on line 663
Харківська обласна державна адміністрація - Програма
Харківська обласна державна адміністрація
Регіон Облдержадміністрація Районні держадміністрації Каталог послуг Прес-служба
укр | рус
24 квітня 2014,
Пошук на сайті
Пріоритети
Поточна діяльність
Пропозиції
Зворотний зв'язок
Обласна рада
Посилання
Фото-новини
Регіональні ЗМІ
ГоловнаЦільові програми / Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2007 рік (Проект)
Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2007...
Програма


ВСТУП


Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2007 рік (далі – Програма) розроблена Головним управлінням економіки разом з іншими управліннями, відділами обласної державної адміністрації, обласними організаціями, райдержадміністраціями, міськ(рай)виконкомами відповідно до Закону України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" від 23 березня 2000 року № 1602-ІІІ та постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету".

Програма на 2007 рік розроблена з урахуванням положень наступних документів:


Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006р. №1001, Стратегії соціально-економічного розвитку Харківської області на період до 2011 року, яка ухвалена рішенням Харківської обласної ради ХІІІ сесії ХХІV скликання від 23.12.2003р., матеріалів до засідання колегії Міністерства фінансів України "Про підсумки виконання бюджетів усіх рівнів у 2006 році та пріоритетні завдання Міністерства фінансів на 2007 рік", Прогнозу економічного та соціального розвитку України на 2007 рік, який затверджено Постановою Кабінету Міністрів України 14.08.2006р. №1194.

Основна мета розвитку області у 2007 році: закріплення економічного зростання на основі інноваційно-інвестиційної складової, справедливої оплати праці, повноцінного відновлення робочої сили та задіяння стимулів до збільшення індивідуальних доходів громадян для досягнення головної цілі – підвищення добробуту населення.

Пріоритетні завдання та шляхи досягнення мети:


- Розвиток провідних галузей промисловості та підвищення конкурентоспроможності виробництва шляхом:

- забезпечення сталого зростання обсягів промислового виробництва на основі інноваційно–інвестиційного розвитку підприємств регіону всіх форм власності, підвищення рівня використання науково-технічного потенціалу у промисловості;

- проведення моніторингу та аналізу проблем великого бізнесу Харківщини. Розробка пропозицій щодо поліпшення фінансового стану найвагоміших підприємств регіону (ДП "Завод імені В.О.Малишева", ДП "Електроважмаш", ВАТ "Турбоатом", Харківське державне авіаційне виробниче підприємство, ДП "ХЕМЗ", Харківський державний приладобудівний завод імені Т.Г.Шевченка, ДНВП "Об'єднання "Комунар", ДП "Хімпром");

- сприяння підвищенню ефективності роботи енергомашинобудівного комплексу області;

- впровадження в регіоні системних заходів енергозбереження в усіх видах економічної діяльності незалежно від форм власності суб’єктів господарювання;

- сприяння нарощуванню обсягів видобування в регіоні власних енергоресурсів та виробництва електроенергії;

- сприяння організації власного виробництва вітчизняних малолітражних дизельних двигунів та розроблення на їх базі силових і енергетичних установок для АПК;

- сприяння нарощуванню питомої ваги випуску продукції (робіт, послуг), що відповідає світовим стандартам, з метою підтвердження можливості виробництва в області конкурентноспроможної продукції європейської якості, у зв'язку з євроінтеграційними процесами в Україні.

-Розвиток аграрного сектору шляхом:

- створення високотехнологічного сільськогосподарського виробництва та переробки сировини за рахунок залучення інвестицій і кредитних ресурсів;

- продовження роботи щодо удосконалення структури посівних площ, впровадження новітніх технологій та засобів виробництва. За рахунок цього передбачається забезпечити виробництво зерна в обсягах 2,1 млн. тонн, цукрових буряків – біля 1,5 млн. тонн, соняшнику – 377 тис. тонн;

- розвиток молочного скотарства із здійсненням необхідного організаційного, фінансового і правового забезпечення;

- реалізація заходів щодо підвищення рівня доходів сільського населення.

- Поліпшення ділового клімату, стимулювання розвитку підприємництва та інвестиційної діяльності шляхом:

- розвитку інфраструктури підтримки підприємництва, активізації та підтримки підприємницької діяльності в містах та районах області;

- удосконалення фінансово-кредитної системи підтримки малого підприємництва та діючої нормативно-правової бази у сфері підприємництва;

- залучення підприємців до участі у програмі перепідготовки кадрів для сфери підприємництва;

- сприяння іноземним інвесторам у питаннях консультативної допомоги відповідно до чинного законодавства України, у супроводженні інвестиційних проектів, які реалізуються в області, а також у координації роботи інвесторів з місцевими органами виконавчої влади;

- сприяння організації міжнародних заходів із залученням зацікавлених організацій, підприємств та установ області з метою пошуку потенційних інвесторів для залучення інвестицій в економіку області та розвитку експортного потенціалу регіону.


- Створення нових робочих місць та стабілізація ринку праці шляхом:

- створення нових робочих місць у кількості 67,6 тисяч, сприяння підприємництву та самостійній зайнятості населення;

- активізації роботи, спрямованої на розвиток інфраструктури села, "зеленого туризму", підтримку підприємницької ініціативи сільських безробітних для організації та започаткування підприємницької діяльності;

- збільшення попиту на робочу силу, розширення можливостей працевлаштування для населення за рахунок розвитку системи професійно–освітньої підготовки та перепідготовки кадрів на виробництві, реалізації відповідного проекту програми TACIS, підвищення якості робочої сили;

- професійної орієнтації випускників загальноосвітніх шкіл в напрямку підготовки фахівців та кваліфікованих робітників за спеціальностями та професіями, які мають попит на ринку праці.

- Покращання якості життєзабезпечення населення за рахунок:

Розвитку житлово-комунального господарства, газифікації населених пунктів, продовження будівництва метрополітену:

• підвищення рівня газифікації населених пунктів, у першу чергу з низьким рівнем газифікації, за рахунок використання у повному обсязі коштів із всіх джерел фінансування;

• продовження розробки та реалізації заходів щодо реформування галузі житлово-комунального господарства з максимальним залученням світового досвіду;

• з метою стабілізації і зниження собівартості житлово-комунальних послуг, сприяння технічному переоснащенню підприємств комунального господарства області з впровадженням енергозберігаючих технологій;

• продовження будівництва другої дільниці третьої черги Олексіївської лінії метрополітену та проектування перспективних напрямів розвитку метрополітену згідно з Концепцією Державної програми будівництва та розвитку метрополітенів в Україні до 2010 року.

Удосконалення діяльності та матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, формування здорового способу життя:

- здійснення реформування медичних послуг в області;

- сприяння реалізації національних та регіональних програм;

- продовження будівництва другої черги діагностичного центру обласної клінічної лікарні, реконструкції лікувального корпусу центральної районної лікарні в м.Чугуєві з виділенням І-го пускового комплексу, другого пускового комплексу центральної районної лікарні в м.Богодухові;

- проведення капітального ремонту приміщень та оснащення сучасною медичною апаратурою закладів охорони здоров’я, зокрема: відділення гемодіалізу обласного центру урології та нефрології, приміщень радіологічного та хірургічного відділень обласного клінічного онкологічного диспансеру, відділення інтенсивної терапії обласної клінічної лікарні № 1 та інш.;

- подальший розвиток первинної медичної допомоги населенню області на засадах сімейної медицини;

- забезпечення укомплектування закладів охорони здоров’я, насамперед, у сільській місцевості, медичними кадрами;

- підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої, фізкультурно-реабілітаційної та спортивної роботи серед усіх верств населення.

- Підтримка сімей та молоді, розвиток освіти і науки:

- здійснення організаційно-змістовних перетворень освітянської мережі з метою забезпечення рівного доступу до сучасної якісної освіти дітей, які мешкають в містах та селах області, підтримка обдарованої молоді;

- забезпечення гарантованого і безпечного підвозу учнів і вчителів до сільських шкіл шляхом реалізації державної і обласної програм "Шкільний автобус", впорядкування системи договірних відносин зі всіма категоріями перевізників;

- продовження комп’ютеризації системи освіти і створення районних електронних інформаційних мереж та обласного освітянського порталу як складових глобальної мережі Інтернет;

- забезпечення кваліфікованими робітничими кадрами економіки регіону за рахунок посилення соціального партнерства між професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами-замовниками робітничих кадрів та іншими соціальними партнерами;

- визначення та підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень, враховуючи потреби і можливості регіону;

- створення регіонального інноваційного центру;

- сприяння розвитку мережі сільських та селищних центрів соціальних служб для молоді;

- створення центрів соціально-психологічної реабілітації неповнолітніх у місті Ізюмі;

- організація регулярних обстежень умов проживання та виховання дітей в неблагополучних сім’ях, надання їм необхідної допомоги.

Відродження культурних і просвітницьких традицій:

- поповнення фондів бібліотек області періодичними виданнями, вітчизняною та зарубіжною книжковою продукцією;

- здійснення ремонтних робіт приміщень та систем опалення закладів культури, насамперед в сільській місцевості, продовження робіт на будівництві будинків культури та сільських клубів;

- виконання робіт з реставрації та облаштування споруди Харківської обласної філармонії;

- проведення реконструкції Будинку штабів військового поселення (школа військових топографів) у м. Чугуєві під приміщення картинної галереї;

- проведення реставрації визначних пам'яток архітектури національного значення: продовження комплексу відбудовних і пам'яткоохоронних робіт Успенського собору (м. Харків) і Шарівського палацово-паркового комплексу (Богодухівський район);

- створення 2 заповідників: Державного історико-археологічного заповідника "Верхній Салтів" ім. В.О. Бабенка та Державного історико-культурного заповідника "Чугуїв";

- розвиток туристичної діяльності. Відновлення та розвиток нових туристичних маршрутів до пам’ятних місць, пов’язаних із життям і діяльністю видатних діячів історії, культури і мистецтва.

Очікувані результати:

Підвищення рівня життя населення: збільшення порівняно з 2006 роком середньомісячної заробітної плати на 26,4% до 1231 грн.; створення 67,6 тисяч нових робочих місць; зниження рівня економічного безробіття (за методологією МОП) до 5,2%.

Активізація підприємницької діяльності: збільшення порівняно з 2006 роком кількості малих підприємств на 4,3% до 20,9 тис. одиниць.

Покращення інвестиційного клімату: доведення у 2007 році обсягу інвестицій в основний капітал до 8969 млн.грн., залучених іноземних інвестицій (наростаючим підсумком) – до 1223,3 млн.дол.США.

Підвищення якості життєзабезпечення: введення 460 тис. кв. м загальної площі житла, 776 учнівських місць, біля 200 км газових мереж.

Механізм реалізації Програми та контроль за її виконанням визначено в ІІІ частині Програми - "Заходах щодо організації та забезпечення виконання основних показників Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2007 рік".

I. Розвиток реального сектора економіки

1.1. Розвиток промисловості


Аналіз динаміки та головні тенденції розвитку сфери діяльності

Харківська область – один з найбільш промислово розвинених регіонів України, де забезпечено достатньо високі темпи зростання обсягів промислового виробництва, інвестиційну привабливість, конкурентоспроможність продукції на зовнішньому ринку за рахунок активізації інноваційної діяльності підприємств, у якому створені всі необхідні чинники, що максимально враховуються при визначенні умов приєднання до Світової організації торгівлі.

Аналіз стану розвитку промислового комплексу регіону свідчить, що область в цьому році не втратила свої позиції в загальних результатах економічного розвитку України.

За 2006 рік промисловими підприємствами області було реалізовано промислової продукції, здійснено промислових робіт і послуг на суму 23716,6 млн. грн. Внесок Харківської області в обсяг реалізованої продукції країни складає 5,2%. Вона посідає 7 місце, поступившись м. Києву та областям: Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській і Полтавській. За 2006 р. темпи росту промислового виробництва становили 105,9% у порівнянні з 2005 роком.

Порівняльні темпи зростання обсягів промислового виробництва
Харківської області та України у 2006 році


Найвищих темпів приросту промислового виробництва досягнуто в харчовій промисловості та переробленні сільгосппродуктів – 11,5%, у виробництві інших неметалевих мінеральних виробів – 23,9%, у виробництві деревини та виробів з деревини – 49,1%, легкій промисловості – 12,9%, целюлозно-паперовій, поліграфічній промисловості, видавничій справі – 16,2%, металургії та обробленні металів – 18,4%, виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води – 9,8%.

В структурі реалізації продукції промисловості області переважають галузі обробної промисловості, а саме: харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів, машинобудування, хімічна та нафтохімічна промисловість, виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення, виробництво інших неметалевих мінеральних виробів, на які припадає 67,2 % обсягів реалізації промислового виробництва


Структура обсягів реалізації промислової продукції на 01.01.2007 р.


Пріоритетним видом діяльності промисловості області залишається машинобудування. Протягом минулого року галузь працювала із зниженням темпів виробництва, за підсумками року темпи становили 97,5%.

Скорочення обсягів виробництва в цілому по галузі відбулося через проблеми, що вплинули в минулому році на роботу ряду провідних підприємств області:

- ДП "Завод ім. Малишева";

- Харківського державного авіаційного підприємства;

- ДП "Завод ім. Шевченко";

- ВАТ "ХТЗ";

- ВАТ ХМЗ "Світло Шахтаря";

- ВАТ "Харківський підшипниковий завод" та ін.

Тільки зазначеними вище машинобудівними підприємствами зменшено обсяги виробництва на суму біля 500 млн. грн., що становить майже 12% до фактичного результату за рік - понад 4 млрд. грн. ( хоча загальне падіння по галузі машинобудування становило 2,5%).

Аналогічна ситуація по хімічній та нафтохімічній галузі, де зменшення на 70 млн. грн. обсягів виробництва на ДП "Хімпром" (м.Первомайський) призвело до зниження темпів в цілому по галузі.

І якщо по більшості зазначених підприємств спад минулого року – це не система і за прогнозом на 2007 рік вона буде виправлена, то по ДП "Завод ім. Малишева" , ДП "Хімпром", ДП "ХЕМЗ", ДП "Завод електроапаратури" ці проблеми дуже застарілі і не вирішуються багато років.

Залишається складним фінансовий стан ряду підприємств. 35,6% промислових підприємств області у 2006 році працювали із збитками. Всього ними отримано збитків на суму майже 670 млн. грн.

Причинами такого стану є складна загальноекономічна ситуація - несприятливе конкурентне середовище, зниження попиту як в Україні, так і за її межами (зокрема у Російській Федерації), відсутність державних замовлень, вкрай несприятливий для розширення виробничої кооперації тендерний режим закупівлі товарів та послуг за державні і власні кошти та інше, а також суб'єктивні чинники, зокрема, низький рівень менеджменту ряду керівників підприємств, наприклад: ДП "ХЕМЗ", ДП "Харківський завод електроапаратури". Крім того підприємства в своїй більшості мають значну кількість зайвих основних фондів і застарілого обладнання, які, як правило, не використовуються у виробництві. Кадрова структура підприємств не відповідає їх фінансовим можливостям. Зокрема, кількість управлінського персоналу, на деяких з них, сягає 30-35%.

Більшість з "проблемних" підприємств відносяться до державної форми власності і підпорядковані центральним органам влади, зокрема Мінпромполітики або Національному космічному агентству України. Це ДП "Завод ім. Малишева", ДП "ХЕМЗ", ДП "Завод електроапаратури", Харківське державне авіаційне виробниче підприємство, ДП "Завод ім. Шевченко", ДП "Хімпром", Питання роботи більшості з них, в основному з ініціативи облдержадміністрації (на протязі 2005-2006рр.) неодноразово розглядались як на рівні міністерств, так і на рівні Кабінету Міністрів України надавались відповідні доручення різним
Міністерствам і відомствам, але ж більшість цих доручень виконано не було.

Зростання обсягів виробництва в 2007 році планується забезпечувати за рахунок реалізації комплексу заходів, що додаються до цієї програми, а також реалізації:

- Державної програми розвитку промисловості на 2003-2011 роки;

- Державної програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2010 року;

- Державної програми розвитку компресорного та мембранного машинобудування на 2005-2014 роки;

- Державної програми розвитку машинобудування на 2006-2011 роки;

- Державної програми розвитку виробництва вітчизняних малолітражних дизельних двигунів та силових і енергетичних установок для агропромислового комплексу на 2006-2010 роки;

- Державної програми будівництва та розвитку мережі метрополітенів на 2006-2010 роки;

- Обласної Програми забезпечення безпеки руху на автомобільних дорогах, вулицях міст, інших населених пунктів і залізничних переїздах на 2003-2007 роки;

- Програми розвитку дорожнього комплексу Харківської області на 2004-2010 роки.

Для виходу ряду підприємств області із критичної ситуації обласна державна адміністрація на протязі минулого року підготувала ряд пропозицій щодо поліпшення їх роботи та звернулась до відповідних центральних органів виконавчої влади щодо вирішення на державному рівні деяких нагальних питань:

- відновити у повному обсязі щомісячне державне бюджетне фінансування у 2006 році (Міноборони України) робіт з модернізації танків Т-64 до виду бойової машини "Булат" у загальній сумі 33,9 млн. грн.(було виконано);

- прийняти рішення щодо закупівлі в 2006 році Міністерством вугільної промисловості у ДП "Завод ім. Малишева" бурошнекових комплексів БШК-2ДМ у кількості 9 од. на суму ЗО млн. грн.;

- забезпечити у 2007 році завантаження виробничих потужностей ДП "Завод ім. Малишева" за рахунок державного замовлення танків БМ "Булат", закупівлі комплексів БШК-2ДМ для вугільних підприємств , дизельних двигунів для потреб "Укрзалізниці", комплексу обладнання для нафтогазової промисловості;

- здійснити державне регулювання ціни на природний газ, що постачається на Первомайське ДП "Хімпром";

- забезпечити фінансування технічного переозброєння виробництва каустичної соди та хлору з використанням мембранної технології електролізу, що надасть можливість вивести підприємство на конкурентоспроможний рівень;

- сприяти створенню необхідних умов для залучення приватного інвестора, для чого здійснити виведення Первомайського ДП "Хімпром" із переліку підприємств, що не підлягають приватизації.

Вищезазначені пропозиції були надані в Міністерство промислової політики України, Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, Міністерство фінансів України, Міністерство економіки України.

Разом з тим, ряд підприємств працюють ефективно, отримуючи позитивний результат.

Найбільших темпів росту виробництва досягли: ТОВ "Харківський завод підйомно-транспортного устаткування", ВАТ "РОСС", ВАТ "Турбоатом", ВАТ "Завод ім. Фрунзе", ДП "Завод "Електроважмаш", ВАТ "Електромашина", ЗАТ "Завод Південкабель" та інші.

Комплекс заходів, проведених облдержадміністрацією разом із Міністерством промислової політики України щодо поліпшення фінансово-економічного стану ДП "Завод Електроважмаш", укріплення керівництва заводу, дозволив виготовити в передбачений термін перший з комплектів генератора ТГВ-250-2ПТЗ за індійським контрактом і розпочати його випробування за участю представників замовника.

За 2006 рік обсяги промислового виробництва на підприємстві збільшились у порівнянні з 2005 роком на 60,9%. За 2005 рік реалізовано промислової продукції (у діючих цінах) на суму 179,6 млн.грн. (4,8% від загальної суми реалізації продукції машинобудування), за 2006 рік - на 303,7 млн.грн.( питома вага збільшилась до 6,8%).

В минулому році активізувалась робота по виготовленню генераторного обладнання для теплових, атомних і гідроелектростанцій України, укладені угоди на його постачання в Польщу, Росію, Германію, Казахстан та інші країни дальнього і ближнього зарубіжжя. "Портфель замовлень" на продукцію підприємства заповнено не тільки на 2006 рік але й по ряду важливіших позицій майже на п’ятирічку вперед, у тому числі 7 машин для Дністровської ГЕС – до 2012 року (обсягом 1 млрд. грн.), модернізація 46 машин до 2016 року для Дніпровського каскаду, замовлення для Росії, насамперед на Верхньотагільську та Уральську ГЕС, 7 генераторів для Казахстану – до 2012 року та інші.

Обласна державна адміністрація проводить системну роботу щодо питань підвищення ефективності роботи інших промислових підприємств.

Щорічно, починаючи з березня 2005 року, фінансові плани підприємств і організацій, у відповідності з вимогами розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.04.2005р. № 95-р, розглядаються на галузевих робочих групах, створених в облдержадміністрації, у необхідних випадках у плани вносяться відповідні корективи.

Фінансові плани провідних підприємств області розглядаються на робочій групі під керівництвом першого заступника голови облдержадміністрації.

З керівниками державних підприємств, які мають незадовільний фінансовий стан і не виконують зобов'язання по обов'язкових платежах, проводяться співбесіди. Виконання фінансових планів цих підприємств щоквартально аналізується, опрацьовуються відповідні заходи щодо підвищення ефективності їх роботи, надаються відповідні пропозиції центральним органам виконавчої влади, до сфери управління яких ці підприємства належать.

Досягненню певних результатів сприяє співпраця облдержадміністрації з центральними органами виконавчої влади.

За ініціативою облдержадміністрації підготовлені проекти доручень Кабінету Міністрів України по комплексу проблем літакобудування, енергетичному машинобудуванню, концерну "Бронетехніка", тощо.

По багатьох проблемних питаннях надані конкретні доручення Уряду, ряд з яких вже знаходиться в стадії вирішення.

В результаті моніторингу фінансово-господарської діяльності промислових підприємств виявлено основні причини, які впливають на погіршення фінансово-господарської діяльності. Це, насамперед,:

- відсутність можливості одержання підприємствами довгострокових кредитів за прийнятними банківськими процентними ставками;

- відсутність державної політики в області замовлень, особливо оборонного призначення;

- невідпрацьований, надзвичайно складний процес продажу незадіяного обладнання та споруд;

- відволікання значних коштів на утримання мобілізаційного резерву;

- низький рівень менеджменту окремих керівників підприємств;

- дефіцит кваліфікованих робочих кадрів;

- надмірні витрати на утримання об'єктів соціальної сфери і житлового фонду.

Сприяння вирішенню проблемних питань конкретних провідних промислових підприємств області визнане в 2006 році одним із пріоритетів діяльності обласної державної адміністрації.

Робота щодо вирішення цих питань буде продовжена у 2007 році.

У 2005 р. рентабельність операційної діяльності промислових підприємств становила 4,6% проти
3,5% 2004 року: у добувній та обробній промисловості вона становила 18,5% і 5%, відповідно.

За січень-вересень 2006 року рентабельність операційної діяльності промислових підприємств становила 5,2%: у добувній та обробній промисловості вона становила 15% і 6,4%, відповідно.

Протягом 2006 року витрати підприємств з реалізованої продукції (робіт, послуг) знизились проти 97,38 коп/грн. у 2005 році і складають 96,3 коп./грн.

За 2005 р. від звичайної діяльності до оподаткування промисловими підприємствами області було отримано 965,8 млн. грн. прибутку, на відміну збиткового результату 2004року у сумі –25,2 млн.грн.

За 2006 рік промислові підприємства області одержали позитивний фінансовий результат (сальдо) від звичайної діяльності до оподаткування у сумі 818,7 млн. грн. Протягом року зменшувалась кількість збиткових підприємств у промисловості, якщо за січень 2006 року їх питома вага складала 47,4%, то за 2006 рік вона становила 35,6%. Наявність збиткових підприємств в області пов'язана з проблемами крупних заводів регіону, зокрема, оборонно-промислового комплексу України. На сьогодні, при відсутності оборонних замовлень, ці підприємства несуть значні втрати, пов'язані з утриманням виробничих потужностей, що не використовуються, в першу чергу мобілізаційних.

Поліпшення роботи всього промислового комплексу області значною мірою залежить від обсягів інвестицій в основний капітал. За 2005р. в промисловості освоєно інвестицій в основний капітал на суму 2135 млн.грн., що складає 37% від загального обсягу інвестицій області. З них 40,6% вкладено на підприємствах харчової промисловості та переробленні сільгосппродуктів та 14,0% на підприємствах з видобування енергетичних матеріалів.

За січень-вересень 2006 року в промисловості освоєно інвестицій в основний капітал на суму 1700,6 млн. грн., або 34,5 % від загального обсягу інвестицій області.

Від загального обсягу інвестицій області. частка інвестицій за видами промислової діяльності складає: добувна промисловість – 5,6%, обробна промисловість – 26,4%, виробництво електроенергії, газу та води – 2,5 %;

Інвестиційно привабливими залишаються підприємства харчової промисловості та перероблення сільськогосподарських продуктів (32,0 % усіх вкладень в промисловість) та підприємства з видобування енергетичних матеріалів (15,9 % усіх вкладень в промисловість). За 9 місяців 2006 року у 4,3 рази зросли, у порівнянні з січнемвереснем 2005 року, інвестиції у виробництво інших неметалевих мінеральних виробів (будматеріалів, скловиробів) і склали 12,1 % усіх вкладень в промисловість.

Для забезпечення передбачених темпів росту обсягів виробництва підприємствам машинобудування необхідні значні капіталовкладення в оновлення технологій і модернізацію обладнання. За 9 місяців 2006 року у провідних галузях машинобудування освоєно 150,6 млн.грн. капітальних вкладень, що на 36,3 % більше, ніж у відповідному періоді 2005 року.

Значного росту (у 2,4 р.б.) інвестицій досягнуто у січні - вересні 2006р. у виробництві електричного та електронного устаткування.

Найвагоміші вкладення серед підприємств провідних галузей машинобудування були здійснені: ЗАТ "Південкабель", ЗАТ завод "Елокс", корпорацією "Елкор" та ТОВ "Варіант".

Проведення структурних реформ в економіці, впровадження нових технологій у промисловому комплексі області здійснюється також із залученням іноземного капіталу. На 1 січня 2007 року загальний обсяг іноземних інвестицій в Харківщині становить 1108,9 млн. дол. США. На підприємствах промисловості зосереджено 23,9% (265,5 млн. дол. США). Пріоритетними для залучення іноземних інвестицій в області залишаються промислові підприємства харчової промисловості та перероблення сільськогосподарських продуктів - 112,9 млн. дол. США (10,2%); целюлозно-паперової промисловості; видавничої справи - 42,8 млн. дол. США (3,9%).

Прямі іноземні інвестиції в галузі машинобудування - 12,3 млн. дол. США.

Забезпечення конкурентоспроможності промисловості повинно здійснюватися через реалізацію інноваційного та енергозберігаючого шляху розвитку, підтримки розвитку наукоємних виробництв.

У 2006 році інноваційною діяльністю займалися 143 підприємства або 18,5% всіх промислових підприємств області (у 2005 році – 133 підприємств або 17,8%). Ними реалізовано інноваційної продукції на 1953,2 млн.грн.

Найбільш активно інноваціями займалися підприємства хімічної і нафтохімічної промисловості та машинобудування (відповідно: 31,4%, та 29,8% загальної кількості підприємств цих видів промислової діяльності). У видобуванні неенергетичних матеріалів та у виробництві коксу і продуктів нафтоперероблення частка інноваційно активних підприємств становила по 25%.

Найбільш активно інноваційну роботу здійснювали такі підприємства як: ВАТ "Автрамат", ВАТ"Електромашина", ЗАТ завод "Південкабель", ВАТ "Харківський підшипниковий завод", ЗАТ "Харківський завод транспортного устаткування", АТЗТ "Маяк", ЗАТ "Лекхім-Харків", ТОВ "ФК "Здоров’я", ЗАТ "Стома", ТОВ "Співдружність".

Темпи зростання продуктивності праці у промисловості за 2006 року становили 109,9% до 2005 року.

Економічна політика, яка проводилась облдержадміністрацією у 2006 році, була спрямована, як на підтримку традиційних галузей регіону, зокрема, машинобудування, хімічної та нафтохімічної промисловості, так і на сприяння підвищенню ефективності виробництва всіх видів промислової діяльності. Прискорення процесу нарощуванню обсягів виробництва на провідних підприємствах області у 2007 році можливо за умов збільшення кількості інноваційно активних підприємств, розвитку високотехнологічних галузей, виробництва наукоємної, енергозберігаючої, експортноорієнтовної продукції та всілякої підтримки з боку керівництва країни щодо надання спецзамовлень, пільгового кредитування, спрощення експортних розрахунків, здійснення довгострокових інвестиційних проектів.

Пріоритетні цілі та завдання на 2007 рік:

• забезпечення виконання державних програм розвитку промисловості, розвитку високих наукоємних конкурентоспроможних технологій, космічної програми України, інших національних, державних, регіональних та галузевих програм;

• створення економічного механізму стимулювання розвитку імпортозамінних високотехнологічних виробництв на базі впровадження новітніх технологій;

• вдосконалення галузевої структури виробництва, збільшення питомої ваги продукції з високим ступенем переробки, в першу чергу, для реалізації на експорт;

• технічне переоснащення всіх галузей виробництва;

• нарощування питомої ваги машинобудування в загальній структурі промислового виробництва;

• продовження, на основі положень Державної програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2010 року, реструктуризації конкретних підприємств області, які належать до ОПК та сприяння впровадженню на них пілотних проектів випуску нових конкурентоспроможних виробів: подальший розвиток співпраці та виробничої кооперації з промисловими підприємствами Російської Федерації та країн СНД;

• оптимізація структури основних засобів та виробничих потужностей підприємств області, зокрема оборонно-промислового комплексу;

• приведення мобілізаційних потужностей у відповідність з реальними потребами, зниження витрат на їх утримання;

• створення державної вертикально інтегрованої структури з розроблення та виробництва броньованої техніки;

• впровадження у виробництво новітніх енергозберігаючіх технологій;

• подовження технічного оновлення агропромислового виробництва та виконання плану заходів з реалізації Закону України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу";

• забезпечення розвитку та впровадження механізмів і прийнятних схем забезпечення сільгоспвиробників складною сільськогосподарською технікою, в тому числі за рахунок взаємодії та виробничої кооперації з відповідними підприємствами Російської Федерації та Білорусі;

• впровадження систем управління якістю, що відповідають вимогам міжнародних стандартів ISO серії 9000;

• забезпечення нарощення випуску продукції, що відповідає світовим стандартам, з метою підтвердження можливості виробництва в області конкурентноспроможної продукції європейської якості при вступі України до СОТ;

• сприяння пільговому кредитуванню, відкриттю на прийнятних умовах кредитних ліній для здійснення фінансування інноваційних та інвестиційних проектів, забезпечення обіговими коштами виконання перспективних замовлень та контрактів.

Критерії ефективності та результативності реалізації завдань:

• забезпечити розвиток провідних галузей промисловості та підвищення конкурентоспроможності виробництва:

- тракторного та сільгоспмашинобудування;

- авіаційно-космічної галузі;

- енергомашинобудування;

- харчової промисловості;

• сприяти вирішенню проблемних питань на конкретних підприємствах області;

• забезпечити нарощення випуску продукції, що відповідає світовим стандартам;

• забезпечити формування ефективної структури промислового виробництва з підвищенням питомої ваги наукоємних галузей по виробництву продукції поглибленої переробки та кінцевого споживання з високою часткою доданої вартості;

• забезпечити прискорення розвитку виробництва устаткування для галузей, які виробляють предмети споживання: харчової та легкої промисловості та устаткування для виробництва медикаментів;

• зменшити ресурсоємність виробництва з орієнтацією на ощадливе і ефективне використання енергетичних, сировинних і матеріальних ресурсів.

1.2. Науково-інноваційна політика


Аналіз динаміки та головні тенденції розвитку сфери діяльності

Науковий потенціал Харківщини представлений понад 200 науковими установами різних секторів науки. Серед них 18 наукових установ Національної академії наук України, 31 вищий навчальний заклад ІП-ІV рівнів акредитації, З Національні наукові центри, 12 об'єктів, що мають статус національного надбання України, та 1 технопарк державного значення.

У Харківському регіоні зосереджено 15% усіх науково-дослідницьких інститутів України, 20% конструкторських і проектних організацій, понад 16% наукових співробітників. Близько 67% "наукового продукту" області припадає на установи галузевої науки.

Загальний обсяг фінансування на виконання наукових та науково-технічних робіт у 2006 році склав 261,4 млн.грн. Майже половину надходжень забезпечили організації підприємницького сектору. При цьому держбюджетні асигнування склали 29,6% обсягу.

У загальному обсязі робіт (692,7 млн.грн.) наукові та науково-технічні роботи склали 98,9% (684,8 млн.грн.).

За цей період у виконанні наукових та науково-технічних робіт перевагу мали фундаментальні дослідження організацій галузевого профілю - 59,2%, прикладні роботи -18,5%, науково-технічні розробки - 12,9%, науково-технічні послуги - 9,4%.

Протягом останніх двох років покращилась матеріально-технічна забезпеченість бази наукових установ. Фондоозброєність зросла з 40,7 тис.грн. до 45,5 тис.грн. на одну особу, техноозброєність - з 11,8 тис.грн. до 12,7 тис.грн. на одну особу, забезпеченість виробничими площами збільшилася з 44,1 кв.м. до 46,2 кв.м. на одного наукового працівника.

У 2006 році вперше був проведений конкурс "Найкращий молодий науковець Харківщини", у якому взяли участь 277 осіб із 28 навчальних закладів та наукових установ.

Протягом 2006 року була інтенсифікована робота щодо зміцнення конкурентоспроможності економіки регіону за рахунок підвищення ефективності використання його науково-технологічного та інноваційного потенціалу. З цією метою провідними науковцями області розроблена інноваційна модель взаємодії науки, освіти, бізнесу і влади, реалізація якої має забезпечити інтенсифікацію процесів у циклі "дослідження-розробка-впровадження-промисловий випуск" шляхом створення організаційно-правових та економічних засад ефективної комерціалізації результатів наукових досліджень і трансферу технологій. Зазначена модель одержала підтримку вищих органів державної влади України і стала основою для розробки Пілотного проекту розбудови регіональної інноваційної системи на період до 2015 року.

Галузева наука

У 2006 році наукові установи внесли значний вклад в розвиток науки області, виконуючи та впроваджуючи науково-дослідні розробки в галузях промисловості, приймаючи участь у регіональних, державних та міжнародних виставках та ярмарках, що дає можливість привабити нових споживачів та завоювати нові ринки збуту; зберігаючи та налагоджуючи тісні контакти з промисловими підприємствами як Харківської області, так і інших областей України.

Про вклад галузевої науки в розвиток економіки області свідчить, перш за все, стала тенденція до нарощування обсягів виконаних робіт. За підсумками 2006 року обсяги виконаних робіт зросли на 13,6 % та склали понад 400 млн. грн.

Обсяг "наукового продукту" склав 2% до обсягів промислового виробництва та перевищив питому вагу таких галузей промисловості, як легка промисловість та деревообробна промисловість.

Найбільші обсяги виконаних робіт при забезпеченні досить високих темпів зростання до рівня 2005 року мають такі установи: ВАТ "Укргіпроруда", ДП "ХАКБ", ДНВП"Меридіан", УкрДНТЦ "Енергосталь", Гипрококс, КП "Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О.О.Морозова", ВАТ "Хартрон" та ін.

Ці установи проводять активну маркетингову політику по просуванню своєї "продукції" та послуг на внутрішній та зовнішні ринки. У 2006 році наукові установи активно приймали участь у регіональних, державних та міжнародних виставках, ярмарках, науково-технічних конференціях, колоквіумах, презентуючи себе та свою продукцію. Так, наприклад, УкрДНТЦ "Енергосталь" приймав участь у загальнодержавній виставковій акції "Барвиста Україна", присвяченій 15-й річниці Незалежності України (м. Київ), VI Міжнародному Економічному Форумі "Співробітництво регіонів в ім’я економічного розвитку" та виставці, яка проходила в рамках Форуму – "VI Міжнародний ярмарок інвестицій та нерухомості "Україна - ЄЕС" (м. Львів), а також у зустрічі-виставці постачальників концерну Зіетепз (Австрія) в С.Петербурзі, "Гипрококс" - у таких виставках: "Машинобудування. Металургія." (м. Запоріжжя), Міждержавна виставка "15 лет СНГ: сотрудничество и интеграция" (м.Москва). КП "Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О.О.Морозова" - у спеціалізованих виставках військової техніки: у міжнародній виставці військової техніки "DSA-2006" у м. Куала-Лампур, Малайзія; у міжнародній виставці військової техніки "ІDЕAS – 2006" у м. Карачи, Пакистан; у міжнародній спеціалізованій виставці "Озброєння і безпека" та у виставці розвитку техніки і озброєння, присвяченій 15-річчю ЗСУ у м. Київ, а також у 5-му міжнародному авіакосмічному салоні "Авіасвіт –ХХІ", м. Гостомель, Київська обл.

У 2006 році наукові установи зберегли тенденцію до поступового збільшення частки робіт, що виконані для підприємств та установ Харківської області. Загальні обсяги виконаних робіт для
підприємств та установ області зросли протягом звітного року на 20 %.

У 2006 році наукові установи тісно співпрацювали в рамках налагоджених контактів з промисловими підприємствами та установами Харківської області:

- КП "Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О. О. Морозова" при розробці та виготовленню дослідних зразків для Міністерства оборони України співпрацювало з КП ХКБД, НДІ "Гідропривод", ДП ХДПЗ ім. Шевченко, ХАКБ НВО "ФЕД", ДП "Харківський машинобудівний завод "ФЕД", ДП "Завод ім.Малишева", Ізюмським казенним приладобудівним заводом, , ВО "Протон", ВО "Конектор";

- КП "Харківське конструкторське бюро з двигунобудування" співпрацювало з КП "Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О. О. Морозова", ВАТ "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе", Харківським бронетанковим ремонтним заводом, Харківським науково-дослідним технологічним інститутом, ДП "Харківський завод електроапаратури", ТОВ "Завод самохідних шасі", ННЦ "Харківський фізико-технічний інститут", Національним технічним університетом "ХПІ", Південною залізницею.

- ВАТ "Український науково-дослідний інститут вогнетривів ім. Бережного" з питань розробки технологій виготовлення вогнетривкої продукції співпрацювало з ННЦ "Харківський науковий центр ХФТІ", ДНВП "Об’єднання Комунар", ДП "Завод ім. Малишева", ДП "Харківський машинобудівний завод "ФЕД", ВАТ "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря", ВАТ "Харківський завод електромонтажних виробів";

- ДП "Орган з сертифікації УкрНДІмет-СЕРТ" співпрацювало з питань підвищення якості та конкурентоспроможності продукції з ВАТ "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря" та ЗАТ "Харківський плитковий завод";

- ДП "УкрНДІЛивмаш" розробив та впровадив нові технологічні процеси на ДП завод "Електроважмаш", ДП "Харківський машинобудівний завод "ФЕД";

- ВАТ "Хартрон" здійснювало виробництво та поставку обладнання для ДП "Караванський спиртзавод", ВАТ "Харківська ТЕЦ-5", проведені роботи по сертифікаційним випробуванням для ВАТ "АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань", ", ЗАТ "Імпульс", ЗАТ "Радій" та ВАТ "Хартрон".

- АТЗТ "Інститут автоматизованих систем" розроблено та впроваджено у виробництво на ВАТ "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря", "Водомір", Харківобленерго нові вироби - високовольтні указники напруги, електромагніти керування, пристрої захисту персоналу від електричної напруги тощо;

- ДП "Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування" по розробці та виготовленню автотракторної та бронетанкової техніки співпрацювало з ВАТ "ХТЗ", Лозівським комбайновим заводом та ДП "Завод ім. Малишева";

- ДП НДПІ "Союз" виконані робочі проекти мережі щільникового зв'язку GSМ-900/DСS-1800 для операторів ЗАТ "Український мобільний зв’язок" та ЗАТ "Київстар GSМ" для 190 станцій Харківської області та ін.

При загальному зростанні обсягів робіт ряд наукових установ допустили падіння, серед яких найнижчі темпи: ДНВП "Метенергомаш", ВАТ СКТБ "Потенціал", ВАТ ДКТБ "Холодмаш", ВАТ "Харківтрансмашпроект", ЗАТ "ЕНАС", ЗАТ "НДІГідропривод" та ін.

В цілому по галузевій науці (в сфері впливу) спостерігається тенденція до зростання середньомісячної продуктивності праці - за підсумками 2006 року вона збільшилась на 20%.

Зростання цього показника в основному відбулось за рахунок нарощування обсягів робіт. Разом з тим, питання збереження чисельності працюючих та покращення якісного складу кадрового потенціалу наукових установ, заохочення молоді до участі в науковій діяльності залишається для галузі актуальним.

Нарощування обсягів робіт, зростання прибутковості дозволили науковим установам за підсумками 2006 року забезпечити підвищення середньої заробітної плати в цілому на 23%, що дозволило підняти її рівень до 1145 грн., що на той час вище середньообласного показника (973,76 грн.).

Особлива увага приділялась державному сектору, частка якого в науці досить висока (54%).

Як і по промислових підприємствах, по державних наукових установах був проведений захист фінансових планів, разом з керівниками були розроблені плани подальших дій по підвищенню прибуткової діяльності установ. Не зважаючи на всі складнощі, більш рентабельно працювали саме установи державного сектору економіки - Гипрококс, ВАТ "АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань", ВАТ "Хартрон", УкрДНТЦ "Енергосталь", УХІН та інші.

В цілому за 2006 рік чистий прибуток по наукових установах (в сфері впливу) збільшився на 20% і становив понад 10 млн.грн.

Разом з тим, є й інші наукові установи, що не в змозі адаптуватися до сучасних, іноді доволі жорстких ринкових умов, і як наслідок – безприбуткова, неефективна робота, низький рівень менеджменту та незадовільні економічні показники діяльності: ВАТ "УкрНДІХіммаш", ЗАТ"ЕНАС", ВАТ СКТБ"Потенціал", ЗАТ "НДІГідропривод" та інші.

Вирішення проблем цієї сфери та конкретних наукових установ (їх оптимізація, кадрові заміни, а саме головне - підвищення ефективності їх діяльності, рівня прибуткової роботи та генерації нових ідей) - головне завдання на найближчу перспективу.

Головною метою на 2007 рік – є розвиток галузевої науки, як основного чинника підвищення конкурентноспроможності промислового комплексу, здатного в умовах інтеграції розв’язувати основні завдання соціально-економічного розвитку та забезпечити інноваційний розвиток економіки регіону.

Пріоритетні цілі та завдання на 2007 рік:

• створення ефективної системи підтримки пріоритетних напрямів наукових досліджень у регіоні, ураховуючи потреби та можливості регіону, в т.ч. сприяння покращенню фінансового та матеріально–технічного забезпечення провідних наукових й освітянських закладів;

• розвиток науково-технологічної та інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності продукції регіональних товаровиробників;

• збереження існуючих і розвиток нових наукових шкіл і напрямків, забезпечення вільної конкуренції між ними;

• поетапне створення регіональної інноваційної системи як головного чинника залучення інноваційних факторів та інвестиційних ресурсів економічного розвитку;

• сприяння підвищенню соціального статусу та мотивації праці наукових співробітників, престижу наукової діяльності;

• створення системи фінансової підтримки та матеріального забезпечення найбільш важливих і перспективних прикладних досліджень, а також розробок, впровадження яких сприятиме додатковому надходженню коштів до обласного бюджету;

• внесення пропозицій щодо покращення законодавчої бази, що регулює науково-технічну діяльність та питання інтелектуальної власності;

• підвищення рівня кооперації наукових установ та підприємств регіону;

• сприяння залученню фінансування з державного бюджету та інвестиційних ресурсів для реалізації наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;

• покращення менеджменту галузевих наукових установ.

Критерії ефективності:

• збільшення обсягу впровадження новітніх наукових технологій у виробництво;

• підвищення рівня забезпеченості економіки регіону конкурентноспроможними науковими розробками та технологіями;

• збільшення обсягів фінансової підтримки та матеріального забезпечення найбільш важливих і перспективних прикладних досліджень, а також розробок;

• збереження мережі та підвищення ефективності наукових шкіл;

• покращення інноваційних показників розвитку промисловості.

1.3. Розвиток аграрного сектору


Аналіз динаміки та головні тенденції розвитку сфери діяльності

У галузі сільського господарства упродовж 2006 року обсяги виробництва в основному збережені на рівні, що гарантує продовольче забезпечення області.

За підсумками року виробництво цукрових буряків на 44,4% більше попереднього року, соняшнику на 25,3%, овочів – на 2,7%, яєць – на 17,4%.

Обсяг прямої державної підтримки сільського господарства за рахунок коштів Державного бюджету у 2006р. по області склав 100,6 млн.грн. (у 2005р. - 50,5 млн.грн.).

Обласним бюджетом на 2006 рік було передбачено 3 млн.грн. на розвиток молочного скотарства. Фактично освоєно 2,5 млн.грн.

Продовжувалася робота по зміцненню матеріально-технічної бази господарств. Підприємствами і організаціями агропромислового комплексу за 2006 рік придбано сільськогосподарської техніки на суму 260,1 млн.грн., що на 30% більше, ніж в 2005 році.

У харчовій промисловості і переробленні сільськогосподарської продукції виробництво ковбасних виробів за 2006 р. збільшено у порівнянні з 2005 роком на 50,5%, цукру – на 43,4%, олії нерафінованої – на 27,4%, маргарину – на 69,0%, крупів – на 11,4%, макаронних виробів – на 32,8%, спирту етилового – на 37,5%. Зросло також виробництво кондитерських виробів, пива та інших продовольчих товарів.

Пріоритетні цілі та завдання на 2007 рік:

У сфері соціального відродження села та підвищення доходів селян:

• розвиток інфраструктури сільської місцевості, створення сприятливих умов для життя селян, підвищення привабливості сільського способу життя, забезпечення розвитку особистості;

• збільшення доходів жителів сільської місцевості.

У сфері підвищення конкурентоспроможності аграрного сектора:

• підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва, конкурентоспромож-ності та якості сільськогосподарської сировини і харчових продуктів;

• вдосконалення і розвиток інфраструктури аграрного ринку;

• подальший розвиток селекційної роботи в рослинництві та тваринництві;

• забезпечення належного державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду за безпечністю і якістю харчових продуктів;

• удосконалення механізмів технічного та технологічного оновлення, переважно на інноваційній основі;

• впровадження енергозберігаючих технологій;

• забезпечення охорони та раціонального використання земель;

• завершення видачі державних актів на право власності на землю громадянам - власникам сертифікатів на право на земельну частку (пай);

• створення інформаційної системи державного земельного кадастру;

• забезпечення рівноправного доступу всіх сільськогосподарських виробників незалежно від форм господарювання та власності до державних та регіональних програм підтримки розвитку агропромислового комплексу та соціальної сфери, що фінансуються з Державного та обласного бюджетів;

• залучення інвестицій для впровадження сучасних технологій у харчовій промисловості та переробленні сільськогосподарської продукції;

• завершення процесу передачі об`єктів соціальної інфраструктури у комунальну власність.

Виконання пріоритетних цілей та завдань буде досягнуто за рахунок:

• реалізації Програм з відповідним фінансуванням:

- обласної Програми "Стабілізації та розвитку тваринництва на 2006-2010 роки" – 3,0 млн.грн;

- обласної Програми "Забезпечення агропромислового комплексу сільськогосподарською технікою виробництва промислових підприємств м.Харкова та області в 2007 році" – 1,0 млн.грн.;

- обласної Програми "Розвитку сільськогосподарської дорадчої діяльності в Харківській області на 2007 рік" – 0,1 млн.грн.

• продовження роботи щодо забезпечення ефективного використання земельних угідь, удосконалення структури посівних площ (залучення коштів інвесторів дозволить додатково ввести в обробіток 33 тис.га ріллі);

• збільшення обсягів внесення мінеральних добрив сільгосппідприємствами на 28%;

• збільшення площі посіву зернових новими сортами на 80,7 тис.га та насінням високих репродукцій на 67,8 тис.га;

• розширення впровадження інтенсивних технологій вирощування зернових культур (більше на 156,5 тис.га) та цукрових буряків (більше на 18 тис.га);

• додаткового застосування засобів захисту рослин;

• оновлення машино-тракторного парку (збільшення придбання на 20 млн.грн.);

• максимально повного освоєння коштів державної підтримки (збільшення в 1,5 рази);

• збільшення фінансової підтримки сільського господарства із обласного бюджету (до 5 млн.грн.);

• реалізації інвестиційних проектів (ВАТ "Насіннєве" Кегичівського району, СТОВ "Балаклійське підприємство по птахівництву", ЗАТ ТМ "Зміївська овочева фабрика", ВАТ "Червоний велетень" Зміївського району, дочірнє підприємство "Агроресурс" Чугуївського району, ТОВ АФ "Піщанська" і ТОВ "Ранок" Красноградського району);

• реалізації заходів, передбачених "Обласною програмою стабілізації та розвитку тваринництва на 2006-2010 роки";

• зростання рівня заробітної плати працівників сільського господарства на 30% буде досягнуто за рахунок: зростання обсягів виробництва і реалізації продукції, особливо більш рентабельної; підвищення продуктивності праці; покращання цінової ситуації; підвищення мінімальної заробітної плати; збільшення обсягів державної фінансової підтримки.

Критерії ефективності та результативності реалізації завдань:

• зростання обсягів виробництва валової продукції сільського господарства на 4,4%, темпів приросту виробництва продукції харчової промисловості та перероблення сільськогосподарської продукції на 3,6%;

• підвищення рівня рентабельності сільськогосподарського виробництва до 15%.

1.4. Транспорт, дорожнє господарство і зв`язок


Аналіз динаміки та головні тенденції розвитку сфери діяльності

У 2006 році транспортники області забезпечили потреби населення та господарства області у вантажних та пасажирських перевезеннях.

У 2006 році залізничним, автомобільним, авіаційним транспортом перевезено (відправлено) майже 41,5 млн тонн вантажів, 234,8 млн. пасажирів. Проти 2005 року обсяги вантажних перевезень зросли на 11,5%, пасажирських на 4,2%.

У 2007 році прогнозується збільшення обсягу перевезення (відправлення) вантажів на Південній залізниці до 34,5 млн тонн, що на 2,2% більше ніж у 2006 році за рахунок збільшення відправлення руди, будівельних та нафтоматеріалів.

Продовжиться впорядкування станцій і вокзалів Південної залізниці. Триватимуть роботи по електрифікації дільниць Південної залізниці Гребінка-Полтава-Люботин та Коломак-Люботин.

За 2006 рік автомобільним транспортом області перевезено 6,8 млн. тонн вантажів, що складає 118,6% до рівня 2005р., а вантажообіг у 2006 році зріс на 43,5% у порівнянні з 2005 роком.
За 2006 рік автомобільним транспортом перевезено 165,4 млн пасажирів, що складає 105,3% до рівня 2005 року.

Перевезення пасажирів автомобільним транспортом здійснюється на 781 маршруті, на яких працює 2095 автобусів. Для покращання обслуговування мешканців сільських населених пунктів проводиться робота по впорядкуванню маршрутної мережі та охопленню автобусним сполученням населених пунктів.

Перевізниками області оновлено 592 автобуси рухомого складу, оновлення майже 19%.
Удосконалюється та розвивається маршрутна мережа у приміському сполученні, в т.ч. для перевезень населення до садів та городів.

Зростання обсягів перевезень в 2007 році планується забезпечувати за рахунок реалізації комплексу заходів, що додаються до цієї програми, а також реалізації:

- Державної програми будівництва та розвитку мережі метрополітенів на 2006-2010 роки;

- Обласної Програми забезпечення безпеки руху на автомобільних дорогах, вулицях міст, інших населених пунктів і залізничних переїздах на 2003-2007 роки;

- Програми розвитку дорожнього комплексу Харківської області на 2004-2010 роки.

У 2006 році з аеропорту "Харків" відправлено 100,7 тис. пасажирів, що на 44,9% більше, ніж за 2005 рік.

Кількість рейсів, що здійснені в аеропорту, збільшилися понад півтора рази і склала 3010 рейсів.

Обсяги перевезення пасажирів на Харківському метрополітені за 2006 рік збільшені на 1,5% (на 4,4 млн чол.) порівняно з 2005 роком.

Пріоритетним напрямком роботи метрополітену є забезпечення безпечних перевезень пасажирів і продовження у 2007 році будівництва третьої дільниці третьої (Олексіївської) лінії від станції "23 Серпня" у напрямку станції "Інтернаціональна".

Продовжує зберігатися позитивна тенденція зростання обсягів послуг зв’язку. Забезпечується подальший розвиток телекомунікацій, впроваджуються новітні технології та нові види послуг зв’язку .

За 2006 рік Харківською дирекцією ВАТ "Укртелеком" було надано послуг на суму 400,9 млн. грн., що майже на 10 % більше, ніж за попередній рік.

Харківською філією ВАТ "Укртелеком" спільно з філією "Утел" ВАТ "Укртелеком" ведуться роботи по впровадженню у м. Харкові мобільного зв’язку третього покоління в стандарті UMTS. Планується закінчити роботи по монтажу обладнання мобільного зв’язку 3G стандарту.

Головною відзнакою цієї технології є можливість забезпечити весь спектр сучасних послуг (передача мови, робота в режимі комутації каналів, взаємодія з додатками Інтернет) при гарантованій сумісності з існуючими системами. Послуги 3G стандарту включають сервіс, що надається технологією віртуального домашнього середовища: перенос індивідуального набору послуг через кордони мереж з одного мережного терміналу на інший.

За 2006 рік надано послуг поштового зв’язку населенню на суму 18,5 млн.грн. Фактично одержано 113,85 млн.грн. доходів, що складає 104,2% до 2005 року.

Харківська дирекція УДППЗ "Укрпошта" працює над впровадженням в області послуги "споживче кредитування", що буде реалізована з початку 2007 року спільно с ВАТ КБ "Дельта банк". У відділеннях поштового зв’язку буде можливо отримати кредит на придбання товарів широкого вжитку.

З листопада минулого року товари поштою можливо замовляти в кредит. Каталог товарів поштою охоплює широкий асортимент товарів: друкована продукція, дрібна та складна побутова техніка, меблі, музикальна техніка. Процедура такої покупки максимально спрощена: у відділенні поштового зв’язку виписується рахунок на товар, а у відділенні банку "Аваль" оформлюється кредит. Товар отримують у поштовому відділенні через 10 днів після оформлення кредиту.

У дорожньому господарстві з початку року основні зусилля були спрямовані на забезпечення безперебійного руху автотранспорту, безпечних умов перевезень пасажирів та вантажів на дорогах області.

За 2006 рік на дорогах загального користування за рахунок державного та місцевого бюджетів виконано дорожніх робіт на суму 163,7 млн.грн.(100,2 % до плану) або 151,4% до 2005 року, в тому числі:

- по будівництву - 38,3 млн.грн. Введено два під’їзди протяжністю 2,8 км, в тому числі у Барвінківському районі до с.Іванівка протяжністю 2,2 км, у Коломацькому районі до с.Каленикове протяжністю 0,6 км. До кінця року буде введено дільницю автодороги Харків-Красноград-Перещепине (Люботин-Мерефа) протяжністю 6,5 км, та шляхопровід на цій же автодорозі протяжністю 97,1 погонних метрів.;

- по капітальному ремонту – 22,6 млн.грн. (100,0% до плану). Введено три під’їзди протяжністю 7,3 км, в тому числі у Зміївському районі до с.Бірочок-2 протяжністю 1,6 км, у Валківському районі до с.Гузівка протяжністю 0,8 км, у Нововодолазькому районі до с.Раківка протяжністю 4,9 км та відремонтовано 836 погонних метрів мостів;

- по поточному ремонту та утриманню автомобільних доріг – 102,8 млн.грн., за рахунок яких відремонтовано 133,5 км. доріг та 1098 погонних метрів мостів.

Кошти обласного бюджету були направлені на виконання обсягів робіт по поточному ремонту та експлуатаційному утриманню доріг загального користування.

На дорогах комунальної власності обсяги робіт виконані на суму 31,0 млн.грн. (100,0 % до плану).

За рахунок кредиту, залученого Укравтодором, у поточному році очікується виконання дорожніх робіт по капітальному ремонту бетонного покриття і штучних споруд на автодорозі Харків-Красноград-Перещепине на суму 309,4 млн.грн. На 2007 рік буде продовжено і капітальний ремонт цієї дороги, і будівництво дільниці (продовження цієї дороги) до кордону з Дніпропетровською областю загальною протяжністю 3,3 км, на суму 204,1 млн.грн. Для завершення капітального ремонту автодороги Харків-Красноград-Перещепине, відповідно до проектної документації необхідно 691,6 млн.грн. (119,8 км).

Надані Службою автомобільних доріг у Харківській області пропозиції на наступний рік передбачають будівництво 19 під’їздів до сільських населених пунктів протяжністю 40,6 км, орієнтовною вартістю 79,3 млн.грн.

Враховуючи мінімальну потребу в коштах на будівництво та проведення ремонтів доріг, у 2007 році необхідно всього 197,8 млн. грн.

З яких буде направлено:

- на будівництво - 63,1 млн. грн., в тому числі на влаштування під’їздів – 59,8 млн. грн. (14 шт. протяжністю 30,6 км), решта коштів 3,3 млн. грн., на проектно-вишукувальні роботи майбутніх років;

- на капітальний ремонт – 32,1 млн. грн., в тому числі на влаштування під’їздів – 19,5 млн. грн. (5 шт. протяжністю 10,0 км.); на ремонт автодороги державного значення Київ-Харків-Довжанський – 12,6 млн. грн. (протяжність 7,8 км);

- на поточний ремонт та утримання доріг всього – 102,6 млн. грн.

Пріоритетні цілі та завдання на 2007 рік:

• оновлення рухомого складу транспорту;

• сприяння вирішення питання компенсації підприємствам транспорту втрат доходів від перевезень пільгових категорій населення в повному обсязі;

• продовження будівництва третьої черги ІІІ лінії метрополітену в напрямку Олексіївського житлового масиву від станції "23 Серпня" до станції "Інтернаціональна" ;

• забезпечення виконання:

- Програми розвитку дорожнього комплексу Харківської області на 2004-2010 роки;

- Програми забезпечення безпеки руху на автомобільних дорогах, вулицях міст, інших населених пунктів і залізничних переїздах на 2006-2007 роки (встановлення дорожніх знаків, влаштування бар’єрного огородження, горизонтальної розмітки та інше);

• збереження існуючої мережі автодоріг, забезпечення безпечного проїзду транспортних засобів;

• доведення параметрів місцевих доріг до вимог щодо відкриття регулярного автобусного сполучення;

• подальше впровадження високорентабельних послуг зв’язку на базі новітніх технологій.

• кількісний розвиток мереж, приріст кількості абонентів за рахунок збільшення ємності станцій та вузлів мереж із застосуванням сучасних засобів електрозв’язку і за рахунок цифровізації мереж.

Критерії ефективності та результативності реалізації завдань:

• повне забезпечення потреб населення області у транспортному обслуговуванні, а господарського комплексу - у транспортних перевезеннях.

1.5. Енергозабезпечення та енергозбереження

1.5.1. Енергозабезпечення


Аналіз динаміки та головні тенденції розвитку сфери діяльності

Характерною особливістю Харківської області є наявність власної сировинної бази і можливість забезпечення всіх галузей економіки електроенергією та природним газом. Важливого значення здобувають збільшення власного видобутку енергоресурсів і ефективного їх використання та приріст обсягів промислового виробництва.

За підсумками 2006 року підприємства паливно-енергетичного комплексу забезпечили стале енергопостачання всіх категорій споживачів, досягнуто позитивної динаміки темпів росту обсягів промислового видобування та виробництва в діючих цінах.

Підприємства паливної галузі в 2006 році забезпечили видобуток природного газу майже на рівні попереднього року, що склало 40% від загального видобутку в Україні. Видобуток природного газу за 2006 р. склав 8,2 млрд куб.м, а газового конденсату – 147,3 тис.тонн.

У рамках реалізації Програми розвитку паливної галузі Харківського регіону до 2010 року продовжено виконання заходів із підвищення ефективності використання наявної ресурсної бази та проведення широкомасштабних пошуково-розвідувальних робіт
У 2006 році всі пошуково-розвідувальні роботи виконані за рахунок коштів ДК "Укргазвидобування" на 24 перспективних площах і родовищах Харківської області.

Геологорозвідувальні роботи виконували БУ "Укрбургаз" (НАК "Нафтогаз України") та ДП "Полтаванафтогазгеологія" (НАК "Надра України").

Основний обсяг буріння експлуатаційних свердловин виконало БУ "Укрбургаз"(НАК "Нафтогаз України"), НГДУ "Ахтирканафтогаз" (ВАТ "Укрнафта"), ТОВ "Маріїнське", ТОВ "Сахалінське", ВАТ "Девон".

За 2006 рік освоєно 263,4 млн.грн капітальних вкладень на буріння та випробування пошуково-розвідувальних свердловин і 251,6 млн.грн на буріння експлуатаційних свердловин
Значний ріст обсягів експлуатаційного буріння досягнутий за рахунок збільшення обсягів розвідувального буріння протягом останніх років на перспективних площах і родовищах області.

У 2006, як і в 2005 році, пробурені 67,9 тис. погонних метрів пошуково-розвідувальних свердловин, і 75,321 тис. погонних метрів експлуатаційних свердловин, що в 1,5 рази більше рівня 2005 р.

У результаті виросла кількість обладнаних і введених до експлуатації свердловин – 22 проти 8 у 2005 році, у тому числі підприємствами ГПУ "Шебелинкагазвидобування", "Харківгазвидобування", ТОВ "Сахалінське" і ТОВ "Девон".

У 2006 році ГПУ "Шебелинкагазвидобування" розпочато будівництво установки гликолевого осушування газу на Червонодонецькій дожимно-компресорній станції, велися роботи по будівництву третьої ступені стиснення газу та установки з вилучення з газу газового бензину та пропану на Хрестищенській компресорній станції.

У 2007 році ГПУ "Шебелинкагазвидобування" планує нарощування ресурсної бази шляхом виконання БУ "Укрбургаз" пошуково-розвідувальних робіт на перспективних родовищах: Кобзівському, Чкалівському, Добришевському, Борисівському, Північно-Волвенківському, Гашинівському та площах: Новомечебилівській, Грозовій, Оливинівській. Управління планує облаштувати та ввести до експлуатації 16 нових свердловин.

Згідно з планами експлуатаційного буріння в 2007 році управління планує вести буріння 19 свердловин, планом пошуково-розвідувального буріння відповідно – 25 свердловин.

З метою збільшення видобутку природного газу на Шебелинському родовищі, яке експлуатується з 1956 року, у 2007 році планується реконструкція та модернізація Червонодонецької дожимно-компресорної станції, оптимізація газових потоків для зниження робочих тисків на усті свердловин.

У 2007 році планується введення до експлуатації установки гликолевого осушування газу на Червонодонецькій дожимно-компресорній станції для забезпечення якісних показників природного газу, що подається в систему газопроводів "Шебелинка-Харків".

ГПУ "Шебелинкагазвидобування" планує взяти участь у будівництві та газифікації окремих об’єктів соціальної інфраструктури населених пунктах в районах області: Балаклійському, Кегичівському, Красноградському, Нововодолазькому Первомайському, Шевченківському, і зробити капітальні вкладення на суму до 13 млн.грн.

У 2007 ГПУ "Харківгазвидобування" планує провести капітальний ремонт 31 свердловини, облаштувати та ввести до експлуатації 10 нових свердловин, провести 141 свердловино/операцію з інтенсифікації видобутку вуглеводнів.

Згідно з планами експлуатаційного буріння в 2007 році планується вести буріння 12 свердловин, планом пошуково-розвідувального буріння відповідно – 17 свердловин.

Управління у 2007 році планує завершити впровадження газліфтної експлуатації на свердловинах горизонту С-5 західного склепіння Березівського родовища з допомогою блочно-компресорних агрегатів на Березовській установці комплексної підготовки газу (далі УКПГ).

Підприємством в 2007 році на Юліївському нафтогазовому промислі (далі НГП) буде побудовано та введено до експлуатації дожимно-компресорну станцію, а також з метою призупинення падіння виробництва зрідженого газу планується запровадження методу низькотемпературної абсорбції.

ГПУ "Харківгазвидобування" у 2007 році планує будівництво та введення до експлуатації Аксютівської УКПГ.

У 2006 році на Шебелинському відділенні з переробки газового конденсату та нафти ДК "Укргазвидобування" змонтована та введена в експлуатацію парогенераторна установка потужністю 6 МВт і за 4 місяці вироблено 8,6 млн. кВт електроенергії для власного споживання.

Стратегічним пріоритетом програми розвитку відділення визначено введення в дію установки ізомеризації бензинів, що дозволить довести характеристики високооктанових бензинів до вимог світового рівня та збільшити їхній випуск. У 2006 році виконані проектно-вишукувальні та будівельно-монтажні роботи установки ізомеризації легкої бензинової фракції; будівництво установки знесолювання газового конденсату та нафти, розширення резервуарного парку сировини та нафтопродуктів.

У 2007 році планується будівництво установки ізомеризації легкої бензинової фракції, проведення реконструкції автоматики зливо-наливної естакади; реконструкція установки електрознесолення суміші газового конденсату та нафти; реконструкція зливо-наливної естакади №2 з заміною наливних стояків; реконструкція під’їзних залізничних колій з установкою залізничних вагонів; продовження розширення резервуарного парку нафтопродуктів; реконструкція механічної майстерні;реконструкцію зовнішніх електромереж та ТП -2,4,5; встановити протипожежний захист когенераційної електростанції.

Продовжується газифікація Харківської області, за підсумками року рівень газифікації області доведено до 65%. На 2007 рік планується продовжити роботи по газифікації за рахунок субвенції з Державного бюджету та залучених коштів.

Підприємства електроенергетики та паливної галузі задовільно пройшли опалювальний сезон 2005-2006 років, і враховуючи досвід, ґрунтовно підготувалися до опалювального періоду 2006/2007 рр.

Другий рік поспіль на Зміївській ТЕС успішно працює після реконструкції енергоблок №8, де питомі витрати умовного палива на виробництво електроенергії майже на 15% нижче, ніж на аналогічних блоках ТЕС України. Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.09.04 № 648-р для проведення подальшої реконструкції Зміївської ТЕС визначено блоки № 1 і № 9 та побудову споруд газоочищення блоків № 8, № 9. Мінпаливенерго України вже готує проект постанови Кабінету Міністрів України щодо фінансування реконструкції енергоблоку №9 на станції.

Північна енергетична система ДП НЕК "Укренерго" і АК "Харківобленерго" забезпечили розподілення та постачання електроенергії всім споживачам регіону. Порівняно з 2005 роком виросли обсяги енергоспоживання майже на 2% за рахунок будівельних підприємств (на 20%), транспорту (3%), непромислових споживачів (9%), комунально-побутових (5%) та населення (6%).

З метою підвищення надійності енергопостачання та зменшення втрат електроенергії в мережах АК "Харківобленерго" продовжено реалізацію інвестиційної програми. За підсумками 2006 року рівень фактичних втрат електроенергії в мережах АК "Харківобленерго" склав 14,72%, що на 1,09% нижче нормативної величини. У порівнянні з 2005 роком рівень загальних втрат електроенергії зменшено на 1,12 %.

Підприємства паливно-енергетичного комплексу та теплопостачальні підприємства згідно з Законом України від 23.06.06 р. № 2711 "Про заходи, спрямовані на стале функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" вживають заходи щодо організації процесу скорочення взаємної заборгованості за енергоносії, спожиті в минулі роки. Термін дії подовжено до кінця 2007 р.

В рамках реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 22.05.06 р. № 705 "Про затвердження порядку перерахування в 2006 р. субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для погашення заборгованості минулих років з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, затверджених для населення" обласною комісією з погашення заборгованості підприємств ПЕК 61 підприємству житлово-комунального господарства узгоджені обсяги заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, надані населенню, на суму 445,0 млн.грн.

За підсумками 2006 року АК "Харківобленерго" розрахувалася з ДП "Енергоринок" за куповану електроенергію на 121% і зайняла друге місце в рейтингу областей України, з початку року заборгованість скорочено на 30%.

За природний газ по фондах облдержадміністрації споживачі розрахувалися з газопостачальними підприємствами області на 97%, заборгованість скорочено на 11,4 млн.грн., або на 14%. Газопостачальні підприємства області розрахувалися з ДК "Газ України" на 109,6%.

Пріоритетні цілі та завдання на 2007 рік:

У 2007 році буде взято участь в реалізації Програми реконструкції та модернізації теплових електростанцій України у період до 2010 року, продовжено реалізацію Програми розвитку паливної галузі Харківського регіону до 2010 року та здійснені заходи подальшої газифікації області.

Паливна галузь:

Нарощування обсягів видобутку вуглеводневої сировини шляхом введення до експлуатації 26 нових свердловин, експлуатаційного буріння 31 свердловин, пошуково-розвідувального буріння 42 свердловин.

Здійснення заходів щодо пониження робочих тисків та підвищення якості продукції по:

ГПУ "Шебелинкагазвидобування":

• продовження робіт по будівництву третьої ступені стиснення газу та установки з вилучення з газу газового бензину та пропану на Хрестищенській компресорній станції;

• введення до експлуатації установки гликолевого осушування газу на Червонодонецькій дожимно-компресорній станції.

ГПУ "Харківгазвидобування":

• будівництво та введення до експлуатації Аксютівської УКПГ;

• будівництво та введення до експлуатації дожимно-компресорної станції на Юліївському НГП;

• запровадження прогресивної технології низькотемпературної абсорбції на Юліївському НГП.

Шебелинському відділенню з переробки газового конденсату та нафти ДК
"Укргазвидобування":


• реконструкція установки електрознесолення суміші газового конденсату та нафти;

• реконструкція під’їзних залізничних колій з установкою залізничних вагонів;

• продовження розширення резервуарного парку нафтопродуктів;

• реконструкція механічної майстерні;

• реконструкція зовнішніх електромереж та ТП -2,4,5;

• будівництво протипожежного захисту когенераційної електростанції;

• установка ізомеризації легкого бензину по ліцензії фірми UOP (США) потужністю 300 тис.т/рік в комплексі з установкою гідроочистки.

Електроенергетична галузь:

• продовження реконструкції теплових електростанцій:

- реконструкція енергоблоків № 1 і № 9 та побудова споруд газоочищення блоків №8, №9 Зміївської ТЕС відповідно до Програми реконструкції та модернізації теплових електростанцій України у період до 2010 року;

- реалізація інвестиційного проекту встановлення турбіни ПТ-20 на ЗАТ "ТЕЦ-3" потужністю 20 МВт;

• продовження реалізації інвестиційної програми технічного розвитку АК "Харківобленерго";

• введення до експлуатації пускового комплексу ПС 110 кВ "Перемога" АК "Харківобленерго".

Критерії ефективності та результативності реалізації завдань:

• подальший розвиток енергетичного потенціалу області.

1.5.2. Реалізація енергозберігаючої моделі розвитку економіки


Аналіз динаміки та головні тенденції розвитку сфери діяльності

Аналіз використання природного газу по категоріях споживачів свідчить про значні зміни у структурі його використання, у тому числі 74% від загального споживання природного газу в області використовують підприємства теплокомуненергетики (36%) та населення (38%).

У 2006 році підприємства теплоенергетики зменшили річний обсяг споживання природного газу на 24% порівняно з 2005 роком, а населення відповідно – на 2%.

Одним з найважливіших показників розвитку регіону є ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів.

Згідно з вимогами Закону України "Про енергозбереження", постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.97р. "Про Комплексну державну програму енергозбереження України" та з урахуванням Концептуальних засад стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки", в регіоні розроблена і рішенням VІІІ сесії XXІV скликання обласної ради від 22 лютого 2003 року затверджена "Комплексна програма енергозбереження Харківської області на 2003-2010 роки".

За 2006 рік підприємствами, установами та організаціями області запроваджено 1447 заходів по збереженню та заощадженню паливно-енергетичних ресурсів.

На основі регіонального енергетичного балансу за 2006 р. в області підтверджений рівень профіциту вуглеводів і електроенергії та дефіцит кам’яного вугілля, що є характерним при наявних енергоресурсах на території області, де видобувається 40% природного газу України, а генеруючі потужності при повному забезпеченні області енергоносіями мають змогу віддавати до об’єднаної енергосистеми України більше третини виробленої електроенергії.

Так, за 2006 р. в натуральних показниках вироблено електроенергії в 2 рази більше, ніж спожито в регіоні, мазуту - в 6,6 разів більше, видобуто природного газу в 2 рази більше, ніж спожито.

Енергоємність виробленої продукції у 2005 році скорочена на 24,6% порівняно з попереднім роком, за 2006 р. – на 4,2% до відповідного періоду 2005 р.

Коротка характеристика найбільш ефективних енергозберігаючих заходів.


1. Зміївська ТЕС ВАТ "Центренерго". За рахунок використання реконструйованого блоку № 8 зекономлено природного газу – 55,4 млн. м3, вугілля – 54,2 тис. т. на суму 16,2 млн. грн.

2. АК "Харківобленерго" - реалізація програми зменшення втрат електроенергії в мережах компанії, економія 75,3 млн.кВт•год. електроенергії на суму 15,8 млн. грн.

3. Газопромислове Управління "Шебелинкагазвидобування" – впровадження низькотемпературної схеми підготовки газу за допомогою турбодетандерів на Хрестищенській УКПГ. Зекономлено 26,7 млн.кВт•год. електроенергії на суму 8,45 млн.грн.

4. Шебелинське відділення по переробці газового конденсату та нафти. За рахунок впровадження систем утилізації димових газів зекономлено 9,4 тис. т. у. п. вартістю 7,1 млн. грн.

5. ЗАТ "Приколотнянський ОЕЗ" - переведення котла ДКВр 20/13 на спалювання відходів виробництва соняшникової лузги. Зекономлено біля 2 тис. тон мазуту на суму
2,5 млн.грн. Аналогічні заходи на ЗАТ Вовчанський ОЕЗ зекономлено 7,6 млн. куб.м. на суму 5,4 млн.грн.

6. КП ВТП "Вода" - санація водоводу Кочеток-Харків надала можливість зекономити 7,65 млн. кВт•год електроенергії вартістю 1,4 млн. грн.

7. ВАТ ХМЗ "Світло шахтаря" – впровадження систем променистого опалення. Зекономлено понад 1 млн. м3 природного газу вартістю 665,0тис. грн.

Стан впровадження енергетичних паспортів


Станом на:
01.01.04р. 01.01.05 01.01.06 01.01.07
Кількість підприємств, які підлягають паспортизації, всього, од. 2167 2167 2167 2167
Кількість підприємств, які отримали бланки паспортів, од. 2093 2117 2167 2147
Кількість підприємств, які зареєстрували паспорти, од. 1242 1278 1427 1560


Впровадження норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів.

Важливе місце у забезпеченні виконання державної політики енергозбереження займає необхідність щорічної розробки та впровадження питомих норм витрат паливно - енергетичних ресурсів та води підприємствами та установами усіх форм власності. Реєстрацію та експертизу виконує управління територіальної Державної інспекції з енергозбереження по Харківській області і на сьогодні досягнуто позитивної динаміки. Кількість підприємств, що розробили та зареєстрували питомі норми витрат паливно-енергетичних ресурсів, за 2006 р. складає 217, у 2005 р. – 173, у 2004 р. – 145, у 2003 р. – 131, в 2002 р. – 97, 2001 р. – 80.

Показники обсягів та джерел фінансування енергозберігаючих заходів у 2006 році

Станом на 01.01.2007 року в господарському комплексі та бюджетній сфері області впроваджено 1447 енергозберігаючих заходів на загальну суму 297,5 млн. грн., в тому числі витрачено на впровадження енергозберігаючих заходів за рахунок власних коштів підприємств – 270,2 млн. грн., місцевого бюджету – 7,54 млн. грн., інших джерел (інвестиції) – 19,8 млн. грн.

В результаті запровадження організаційно-технічних заходів відповідно до програм з енергозбереження по Харківській області досягнута економія ПЕР, в тому числі.:

- природного газу – 84,6 млн. м3;

- електроенергії – 213,6 млн. кВт•год;

- теплової енергії – 284 тис. Гкал;

- вугілля – 56,9 тис. т.;

- нафтопродуктів – 17,15 тис. т.;

- інших видів палива – 2,32 тис. т.у.п.

Всього зекономлено 258 тис. т.у.п., що склало 3,2 % від спожитого, при цьому заощаджено 117,1 млн. грн.

Енергоємність виробленої продукції за 2006 р. склала 0,4 кг. у. п./грн., що на 0,02 кг.у.п./грн. краще показника 2005 року.

В 2006 році за рахунок коштів обласного бюджету (500 тис. грн.) реалізується ряд проектів, направлених на підвищення ефективності використання ПЕР в бюджетній сфері.

В області триває реалізація "Програми оснащення житлового фонду Харківської області лічильниками газу в 2003-2006 роках". Станом на 01.12.06 програму виконано на 70%.

Замінено 100% застарілих вузлів обліку промислових підприємств та підприємств теплопостачання.

Станом на 01.01.07 в області знаходилось в експлуатації 329513 побутових опалювальних приладів з яких 207204 мають низький ККД. З початку року на більш ефективні замінено 3108 побутових опалювальних прилади.

В 2006 році в області із 19839 опалювально-варочних та кахельних печей замінено на сучасні газові 1307 шт.

Відповідно до пунктів 3, 4 рішення VІІІ сесії ХХІV скликання Харківської обласної ради від 22 лютого 2003 року "Про затвердження Комплексної програми енергозбереження Харківської області на 2003-2010 роки" всіма райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування та керівниками підприємств усіх форм власності вживались заходи по розробці та виконанню програм енергозбереження, які знайшли своє відображення у звітах за формою статистичної звітності № 12-ЕЗ та додатку до неї.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31.12.97 р. №1005 "Про Програму державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики" підприємствами м.Харкова продовжувалось налагодження виробництва технічних засобів використання зазначених джерел енергії:

- ВАТ "Турбоатом" при наявності замовлень виробляє гідроелектростанції малої потужності 5-50 кВт;

- Харківським державним аерокосмічним університетом спільно з конструкторським бюро машинобудування ім. Морозова підготовлено виробництво до випуску вітроелектричних установок потужністю від 5 до 50 кВт;

На АОЗТ "Харківський м`ясокомбінат" та АТ "Харківський завод харчових кислот" впроваджені когенераційні установки, які забезпечують часткову потребу цих підприємств в електричній та тепловій енергії. На ЗАТ "Коксохімічний завод" для власних потреб повторно використовують штучні та попутні гази для виробництва теплової та електричної енергії.

В 2006 році згідно листа НАЕР № 266-1/2 від 15.08.2006 року були подані до НАЕР на розгляд та перепогодження методичні документи з нормування паливно-енергетичних ресурсів, а саме:

- проект Методики з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві Харківської області, для підприємств з річним споживанням ПЕР до 10 тис. т.у.п., яка визначає основні положення з нормування ПЕР, механізм їх розробки, узгодження та затвердження. Методика перезатверджена.

В області створено постійно діючу систему контролю за виконанням заходів по енергозбереженню. Продовжена робота по удосконаленню звітності та звітної дисципліни.

Пріоритетні цілі та завдання на 2007 рік:

• сприяти виконанню завдань Програми оснащення приладами обліку споживання ПЕР та води в житлово-комунальному господарстві області (будинковий облік), яка затверджена рішенням обласної ради у липні 2003 року, та оснащення приладами обліку споживання ПЕР та води закладів бюджетної сфери;

• сприяти забезпеченню ефективного використання бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію заходів з енергозбереження;

• сприяти залученню інвестицій на розробку і впровадження енерго- та ресурсозберігаючих заходів;

• сприяти популяризації енергозбереження: роз’яснення переваг ощадливого енергокористування серед широких верств населення, споживачів та виробників паливно-енергетичних ресурсів, підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері енергозбереження, організація та участь у виставках, конференціях, семінарах тощо;

• сприяти впровадженню передових енерго- та ресурсозберігаючих технологій, використанню альтернативних видів енергетичних ресурсів.

• сприяти виконанню заходів, передбачених II етапом реалізації Комплексної програми енергозбереження Харківської області на 2006-2010 роки.

Критерії ефективності та результативності реалізації завдань

• скорочення річного енергоспоживання в господарському комплексі та бюджетній сфері області на 3–5%.

1.6. Зовнішньоекономічна діяльність


Аналіз динаміки та головні тенденції розвитку діяльності

За останні роки в Харківській області спостерігається зростання зовнішньоторговельного обороту.

За підсумками 2006 року зовнішньоторговельний оборот області збільшився порівняно 2005 роком на 23,2% і склав 2825,1 млн.дол.США, у т.ч. експортні поставки зросли на 23,2% і склали 888,6 млн.дол.США, імпортні надходження – на 23,2% і становили 1936,5 млн.дол.США.

Питома вага області у зовнішній торгівлі товарами України склала по експорту – 2,3%, по імпорту – 4,5%.

Харківська область займає 8 місце серед регіонів України по поставках товарів на експорт та 5 – по імпортних надходженнях.

Основу експорту складають котли, машини, апарати та механічні пристрої (20,2% від загальної вартості експорту) та електричні машини і устаткування (13,1%).

Основу імпорту становили наземні транспорті засоби, крім залізничного (22,4% від загального обсягу імпорту), котли, машини, апарати та механічні пристрої (16,1%).

У 2006 році 899 підприємств Харківської області експортували продукцію до 104 країн світу, імпортні товари надійшли до 1459 підприємств із 112 країн.

Як і раніше, найважливішим торговельним партнером в експортно-імпортних операціях залишається Російська Федерація. Її частка у загальному обсязі експортно-імпортних операцій області складає 49,7% та 46,8% відповідно. Динамічно розвивається співробітництво з російськими регіонами-побратимами: Московською, Курською, Білгородською областями.

За 2006 рік зовнішньоторговельний оборот області з Російською Федерацією склав 1348,6 млн.дол.США (47,7% від загального зовнішньоторговельного обороту, у тому числі експортні поставки склали 441,9 млн.дол.США (49,7% від загальної суми експорту) і збільшились у 1,3 рази у порівнянні з 2005 роком; а імпортні надходження склали 906,8 млн.дол.США (46,8% від загального імпорту) і збільшились у 1,1 рази у порівнянні з 2005 роком.

Найбільшими експортерами були:

– ВАТ "Харківський тракторний завод ім. Орджонікідзе"

– сільськогосподарські трактори гусеничні;

– ДП "Завод "Електроважмаш" – електродвигуни;

– ТОВ ХЗ "Підйомно-транспортного устаткування" – крани грейферні;

– ЗАТ "Новий стиль" – стільці;

– ЗАТ "Південкабель" – провід алюмінієвий.

Найбільшими імпортерами були:

– ПП "ТБ Імпекс-плюс" – легкові автомобілі;

– ПП "Орнатус" – папір для друку;

– ЗАТ "Філіп Морріс Україна" – тютюн;

– ТОВ "Вимар" – вантажні автомобілі.

Зовнішньоторговельний оборот області з Московською областю склав 167,3 млн.дол.США (18,5% від загального зовнішньоторговельного обороту із РФ) і збільшився на 35,7% у порівнянні з 2005 роком, у т.ч. експортні поставки склали 115,6 млн.дол.США (28,5% від загальної суми експорту із РФ) і збільшилися на 33,8% у порівнянні з 2005 роком, а імпортні надходження склали 51,7 млн.дол.США (10,3% від загальної суми імпорту із РФ) і збільшилися на 40,1% у порівнянні з 2005 роком.

Зовнішньоторговельний оборот з Бєлгородською областю склав 129,3 млн.дол.США (14,3% від загального зовнішньоторговельного обороту із РФ) і збільшився на 20,4% у порівнянні з 2005 роком; у т.ч. експортні поставки склали 94,6 млн.дол.США (23,3% від загальної суми експорту із РФ) і збільшилися на 14,1% у порівнянні з 2005 роком, а імпортні надходження склали 34,7 млн.дол.США (6,9% від загальної суми імпорту із РФ) і збільшилися на 41,6% у порівнянні з 2005 роком.

Зовнішньоторговельний оборот з Курською областю склав 9,3 млн.дол.США (1,0% від загального зовнішньоторговельного обороту із РФ) і збільшився на 16,2% у порівнянні з 2005 роком; у т.ч. експортні поставки склали 4,4 млн.дол.США (1,1% від загальної суми експорту із РФ) і збільшилися на 4,7% у порівнянні з попереднім роком, а імпортні поставки склали 4,9 млн.дол.США (1,0% від загальної суми імпорту із РФ) і збільшилися на 28,9% у порівнянні з 2005 роком.

Зовнішньоторговельний оборот з Ростовською областю склав 24,7 млн.дол.США (2,7% від загального зовнішньоторговельного обороту із РФ), що на 81,6% більше, ніж у відповідний період 2005 року (13,6 млн.дол.США), у т.ч. експортні поставки харківських підприємств склали 12,1 млн.дол.США (2,9% від загальної суми експорту із РФ) і збільшилися на 30,1% у порівнянні з 2005 роком, а імпортні поставки склали 12,6 млн.дол.США (2,5% від загальної суми імпорту із РФ) і збільшилися в 2,9 рази у порівнянні з 2005 роком.

Серед провідних торгових партнерів Харківщини є також Німеччина, Білорусь, Китай, Італія, США, Польща, Казахстан.

В регіоні постійно проводиться робота щодо активізації міжнародного співробітництва. Так, у 2006 році Харківщину відвідали іноземні делегації з багатьох країн світу, в тому числі з Російської Федерації, Білорусі, Республіки Узбекистан, Азербайджану, Франції, США, Нідерландів, Швеції, Болгарії, Австрії, Німеччини.

Делегації області брали учать в офіційних візитах до країн світу, які є партнерами Харківського регіону, в ході яких обговорювалися питання співробітництва.

З метою презентації потенціалу області підприємства регіону приймали участь у різноманітних виставково-ярмаркових заходах.

На протязі 2006 року потенціал області було представлено на:

- "Курському Коренському ярмарку – 2006", в якому взяли участь 20 підприємств області;

- "Великому Слобожанському ярмарку", в якому взяли участь понад 250 підприємств та організацій Харківської області, а також запрошені підприємства Полтавської, Донецької та Дніпропетровської областей;

- загальнодержавній виставковій акції "Барвиста Україна", присвяченій 15-й річниці Незалежності України;

- міждержавній виставці країн Співдружності Незалежних Держав, присвяченій 15-річчю заснування СНД (м.Москва), у якому прийняли участь 26 провідних підприємств області;
- всеукраїнській виставці у м.Чикаго (США).

Також, відбулася презентація економічного та інвестиційного потенціалу області у м.Мінськ (Білорусь). У заході взяли участь представники близько 30 провідних підприємств.

Вступ України до СОТ є одним із головних пріоритетів економічної політики України. Членство у Світовій організації торгівлі розглядається як системний фактор розвитку національної економіки, лібералізації зовнішньої торгівлі, залучення іноземних інвестицій в українську економіку. Вступ країни до СОТ сприяє інтеграції до міжнародної ринкової економіки, створенню правових засад для стабільного і передбачуваного ведення бізнесу та міжнародної торгівлі.

Завдяки збільшенню потоків іноземних товарів, послуг та інвестицій на український ринок виробник матиме доступ до дешевших комплектувальних частин, устаткування і сировини. Це створює умови для підвищення якості та конкурентноздатності вітчизняної продукції, але знижує адміністративне регулювання ринку. Зокрема, процедура ліцензування приводиться відповідно до міжнародної практики, відбувається пожвавлення регуляторної реформи тощо. Як свідчить досвід країн Центральної та Східної Європи, після вступу до СОТ зростають обсяги прямих іноземних інвестицій. Збільшаться надходження до державного бюджету за рахунок скасування пільг, кількісного збільшення бази для справляння митних платежів, зростання обсягів виробництва та активізації торговельного обороту. Загальний позитивний вплив на доходи бюджету щорічно може сягати 3–4 мільярди гривень. Вступ до цієї організації сприяє спрощенню умов доступу до ринків 149 країн-членів Світової організації торгівлі, частка яких становить 95% світової торгівлі, збільшення експорту продукції в обсязі 1,4 мільярдів доларів США, а при сприятливих умовах до 1,6 мільярдів доларів.

Членство України в СОТ буде найбільш вигідним для металургії (+23,1% зростання сукупного випуску) та хімічної промисловості (+20,1%) серед всіх галузей, які виробляють товари, а також для готельного та ресторанного бізнесу (+14,5%) в сфері послуг.

За винятком готельного та ресторанного бізнесу сектор послуг демонструватиме помірне зростання. В цьому секторі найбільше зростуть сфера комунальних послуг, а саме, постачання газу та електроенергії (+6,7% та +5,1% відповідно), та також телекомунікації (+4,0%).

Вступ України до СОТ має значний вплив на економіку. Поліпшення доступу до світових ринків, а також зменшення вартості імпорту устаткування й матеріалів приведе до збільшення експорту товарів і послуг на 9,2%, тоді як імпорт зросте на 11- 12%. Найбільше вступ до СОТ вплине на рівень заробітної плати працівників (збільшення на - 5- 6%).

Інтеграція до СОТ буде стимулювати як експорт так і імпорт. Найбільше зростання обсягу експорту відбудеться в сільському господарстві й хімічній промисловості. Темпи росту в цих секторах є більш високими, ніж ріст експорту, викликаний вступом до СОТ. Одночасно очікується істотне збільшення імпорту продукції харчової промисловості. Імпорт продукції сільського господарства також збільшиться.

Економіка України і її регіони одержать істотне прискорення реального економічного росту. Найбільше виграють експортно-орієнтовані галузі завдяки поліпшенню доступу на зовнішні ринки й зменшенню імпортних тарифів.

Споживачі одержать певний виграш - зростання промислового виробництва збільшує реальні доходи населення.

Ставши членом СОТ, Україна зможе презентувати себе на світовій арені як надійний торговий партнер і привабливий об'єкт для інвестицій та мати змогу відстоювати власні інтереси. СОТ – інструмент, результати застосування якого залежатимуть від багатьох факторів, у тому числі й від проведення ефективного технологічного переозброєння та вдосконалення процесів управління підприємствами національними компаніями незалежно від термінів та умов вступу України до СОТ.

Підприємства можуть виступати одночасно як експортерами, так і імпортерами. З одного боку, підприємства отримують дешеві ресурси або високотехнологічну продукцію, а, з другого боку, реалізовують її на внутрішньому або зовнішньому ринках без будь-яких перепон конкурентів.

Вступ України до СОТ справить найбільший вплив на промисловість, сферу послуг та сільське господарство. Це пов’язано з тим, що деякі галузі характеризуються високим ступенем експортоорієнтованості, інші ж, навпаки, задовольняють потреби виключно внутрішнього ринку. Тому деякі галузі потребують значних капітальних інвестицій зі значним терміном окупності, інші можуть забезпечити стабільні прибутки через незначний проміжок часу. Все це впливає на те, як довго кожна галузь пристосовуються до умов діяльності на лібералізованому ринку.

Аналіз галузевої діяльності свідчить, що в металургії, легкій промисловості, хімічній та фармацевтичній галузі передбачаються лише позитивні наслідки, інші підгалузі та сфери діяльності, зокрема машинобудування, авіаційне виробництво, радіоелектроніка, деревообробна галузь, сільське господарство, зв’язок, фінансові послуги відчуватимуть загострення конкуренції. І це призведе до підвищення якості послуг, їх здешевлення, збільшення зайнятих у сфері виробництва та сервісу.

Вступ України до СОТ негативно вплине на неконкурентоспроможні галузі промисловості. Іноземні інвестиції будуть надходити в найбільш прибуткові й динамічні сектори галузі. Процес вступу до СОТ носить суперечливий характер, у якому можна виділити як переваги, так і недоліки.

Cеред негативних наслідків вступу України до СОТ можна виділити значне збільшення надходжень імпорту та, як наслідок, підвищення конкуренції для вітчизняних виробників на внутрішньому ринку.

Вступ до СОТ не може негайно призвести до "вибухового зростання" економіки України, що пов'язано з наступними чинниками: на відміну від світової торгівлі, у якій переважна питома вага припадає на готову високотехнологічну продукцію і послуги, українська економіка критично залежна від імпорту вузького кола товарів (енергоносіїв, технологічного устаткування, окремих груп споживчих товарів), а також від експорту сировини і сільськогосподарської продукції, ціни на які зазнають різких коливань; у системі світогосподарських зв'язків Україна представлена головним чином як суб'єкт торгівлі товарами і слабко залучена в міжнародну кооперацію виробництва, торгівлю послугами, міжнародну міграцію капіталу; відсутня дієва система підтримки вітчизняних виробників і стимулювання промислового експорту, що шкодить конкурентоспроможності держави як на зовнішніх, так і на внутрішньому ринку; СОТ стимулює в основному торгівлю готовими виробами і наукоємною продукцією; структура українського експорту вкрай інерційна і не може бути швидко змінена убік переробних галузей через надмірну зношеність виробничих потужностей і транспортних мереж, їх недовантаження, загальмованість технічного прогресу; по мірі подолання кризи в внутрішній ринок пред'являє зростаючий попит на вітчизняну продукцію, що призводить до обмеження експорту; розширений допуск імпортних товарів і послуг на внутрішній ринок після приєднання до СОТ здатний посилити конкуренцію за багатьма позиціями, до чого вітчизняна промисловість поки що не готова.

Негативними наслідками вступу України до СОТ можуть стати: неконтрольоване відкриття українського ринку; жорстка прив'язка національного законодавства до правових норм СОТ і "зв'язування" митного тарифу, що призведе до перегляду правил і порядку підтримки вітчизняних виробників, різкому скороченню прямого і непрямого субсидування з бюджетів всіх рівнів, мінімізації масштабів прямого державного регулювання внутрішніх цін на енергоносії і транспортних тарифів (зближення їх зі світовими цінами), що спричинить за собою зростання витрат на виробництво, особливо в енергомістких галузях; обмеження свободи держави в галузі застосування тих або інших заходів регулювання зовнішньоекономічної діяльності тощо.
Результати оцінки загальноекономічного впливу отримані шляхом розрахунків за допомогою прикладної моделі загальної рівноваги. За результатами моделі, сукупне зростання доходів від вступу до СОТ, включаючи реформу бар'єрів для прямих іноземних інвестицій (законодавство), реформування зовнішньоторговельних обмежень (імпортних тарифів), а також поліпшення доступу на світові ринки становить 10- 12%.

Харківська область має цілий ряд базових підприємств машинобудування, що вже сьогодні працюють на світовому ринку, і продукція яких відповідає світовому рівню за співвідношенням "ціна-якість". Розраховувати на підвищення конкурентоспроможності цих підприємств на світовому ринку можна лише у разі створення "вітчизняних" транснаціональних корпорацій.
В Харківській області виділені наступні пріоритетні експортоорієнтовані кластери розвитку регіону:

- енергетичного машинобудування;

- електротехнічного машинобудування;

- авіаційної промисловості;

- ракетно-космічного комплексу;

- військової (бронетанкової) техніки;

- сільськогосподарського машинобудування;

- дизелебудування;

- обладнання гірничо-видобувної та нафтогазової промисловості;

- фармації, медичного устаткування та технологій.

Підприємства, що входять у вказані кластери, повинні будуть вирішувати проблеми, що виникнуть при вступі України до СОТ, а саме:

а) найефективніше використання переваг членства України в СОТ – ці переваги, перш за все, стосуються ринків сировини та стандартизованої продукції. Для Харківщини це, насамперед харчова та сільськогосподарська продукція;

б) формування механізму нейтралізації або мінімізації негативних наслідків вступу України до СОТ – це проблема реструктуризації підприємств радіоелектронної промисловості, верстатобудування, тракторного та сільськогосподарського машинобудування;

в) переведення взаємодії держави та бізнесу, в тому числі на регіональному рівні, на якісно нові засади – це націленість на просування вітчизняних товарів на ринки інших країн та захист внутрішнього ринку через жорсткі вимоги до якості, екологічності, безумовної відповідності імпортних товарів національним та міжнародним системам стандартів, розвиток інфраструктурних компаній, реалізація "корпоративної" дипломатії, спрямованої на підтримку закордонних операцій "вітчизняних" транснаціональних корпорацій.

Але у самому законодавстві є певні недоліки забезпечення процесу вступу України до СОТ.

Верховною Радою України протягом 2005 і 2006 років в цілому були прийняті 38 Законів України, у тому числі 22 - в 2006 році. Прийняті закони врегулювали такі сфери як інтелектуальну власність, вивізне мито на сільськогосподарську продукцію, страхову й банківську діяльність, ввіз транспортних засобів на територію України, оподатковування сільськогосподарських підприємств, ветеринарна медицина, а також удосконалення митного законодавства, застосування експортних мит на лом чорних і кольорових металів, сільськогосподарської діяльності, режиму ліцензування (вартості ліцензії). У виконавчих органах СОТ триває процес верифікації прийнятого національного законодавства України.

Однак необхідна додаткова робота з доробки законодавчої бази, необхідної для вступу України до СОТ, після чого можливо здійснити прогнози перспектив розвитку в Харківській області машинобудування, авіабудівної та електронної промисловості, фінансово-банківської сфери та ін.

Можливі наслідки від вступу України до СОТ для деяких галузей економіки Харківської області


пп
ГалузьУ короткостроковій перспективіУ середньо- та довгостроковій перспективі
1.МашинобудуванняЗбереження вартісних обсягів експорту внаслідок зниження імпортних тарифів; закриття або зменшення ринків за окремими товарними позиціямиНарощування обсягів експорту за умови підвищення рівня технологічного експорту
2.Військово-промисловий комплексСкорочення обсягів експорту товарів та послугНезначне зростання обсягів експорту, виникнення можливостей для участі у міжнародних проектах
3.Хімічна промисловістьСкорочення обсягів постачань, закриття ринків за окремими товарними групамиПокращення позицій за обсягом та номенклатурою
4.Металургійна промисловість та металообробкаНезначне скорочення обсягів виробництва та експортних поставокЗбереження вартісного обсягу експорту
5.Легка промисловістьЗбереження вартісних обсягів експорту внаслідок зниження імпортних тарифів; закриття або зменшення ринків за окремими товарними позиціямиНезначне зростання обсягів імпорту
6.Агропромисловий комплексРізке скорочення обсягів, призупинення поставок внаслідок невідповідності продукції технічним, санітарним та іншим стандартамПокращення позицій за обсягом та номенклатурою
7.ТранспортЗменшення обсягів перевезеньПоступове зростання обсягів послуг за умови суттєвого покращення технічного стану транспортних засобів українських експедиційних компаній
8.ТуризмСкорочення внутрішнього попиту на послуги з перспективою збільшення потоків туристівПоступове зростання обсягів туристичних послуг
9.ТоргівляСкорочення обсягів торгівлі (зокрема, прикордонної)Поступове зростання обсягів торгівлі за умови стабільності курсу гривні
10.Фінансовий секторСкорочення припливу капіталу внаслідок зменшення товарообігу, залишення ринку часткою фінансових структур внаслідок необхідності приведення у відповідність з європейськими стандартамиЗбільшення обсягів контрактів, покращення умов для участі в міжнародних проектах


Угодою про формування Єдиного економічного простору, що підписана Президентами України, Росії, Казахстану та Білорусі у 2003 році, передбачено:

- формування зони вільної торгівлі без вилучень та обмежень, яка передбачає незастосування у взаємній торгівлі антидемпінгових, компенсаційних та спеціальних захисних заходів;

- гармонізація макроекономічної політики;

- створення умов для вільного руху товарів, послуг, капіталу та робочої сили;

- гармонізація законодавств держав-учасниць у тій мірі, в якій це необхідно для функціонування ЄЕП, включаючи торгову та конкурентну політику;

- формування єдиних принципів регулювання діяльності природних монополій, єдиної конкурентної політики та забезпечення недискримінаційного доступу та рівного рівня тарифів на послуги суб’єктів природних монополій.

Інтеграція в ЄЕП буде зручною для східних та північних областей України, а саме для Харківської області, через скасування митних обмежень розвиватиметься кооперація і торгівля з Росією та Білорусією. Особливо важливим є налагодження співробітництва з країнами ЄЕП на основі виробничої кооперації, а потім просування продукції на ринки третіх країн.

Росія, Білорусія, Казахстан і Україна – це 80 відсотків населення та понад 90 відсотків економічного потенціалу СНД. Створюючи "загальний ринок", вони дають додатковий імпульс своєму економічному розвитку. Інтеграційний фактор дає можливість за короткий проміжок часу збільшити валовий внутрішній продукт чотирьох держав на 15 відсотків.

Єдиний економічний простір знімає бар’єри, які сьогодні перешкоджають розвитку міждержавних господарських зв’язків. Прогнозується, наприклад, що російський експорт машинобудівної продукції в інші країни "четвірки" може збільшитись за найближчі роки в 1,5 рази, а імпорт з цих країн у 2,3 рази. Тим самим створюються умови не просто для кількісного росту виробництва в самих провідних галузях промисловості. Розширення ринка збуту, відновлення або створення нових коопераційних зв’язків дозволяє знизити витрати, маневрувати ресурсами, освоювати нові технології та види продукції.

Домінуючим чинником підтримання конкурентоспроможності національних виробників на внутрішніх ринках у країнах ЄЕП сьогодні є екстенсивні переваги: використання монопольного становища, багатого ресурсного потенціалу, дешевої кваліфікованої робочої сили тощо.

Недостатня фінансова основа модернізації та підвищення конкурентоспроможності продукції і послуг призводять до значного відставання національних виробників від європейських партнерів щодо якості продукції. Сьогодні у країнах ЄЕП віддача наукоємних виробництв формується переважно за рахунок відволікання значних ресурсів з інших галузей та сфер економіки, що ускладнює повномасштабний розвиток останніх. За умов високої мобільності фінансового капіталу, притаманної сучасним інформаційним сферам, відсутність регульованого та збалансованого з іншими секторами інноваційного сектору лише знижує загальну конкурентоспроможність національної економіки. Ціновий дисбаланс, що спричинює невідповідність вартості інноваційних продуктів та послуг їх фактичній віддачі та необхідній для споживачів ефективності, посилює розшарування доходів населення, диференціацію між офіційним та "тіньовим" секторами, диспропорції нагромадження капіталів у країні та поза її межами.

Основною геоекономічною проблемою, яка суттєво впливає на конкурентоспроможність української економіки, є проблема якісної присутності України на ринках ЄЕП. Для ефективного виходу на ринок ЄЕП Україні та її регіонам необхідно підвищити конкурентоспроможність і максимально скористатися можливостями закріплення виходу на загальний ринок ЄЕП.

Пріоритетні цілі та завдання на 2007 рік:

• реалізація Регіональної програми розвитку експортного потенціалу Харківської області на 2007-2008 роки;

• активізація діяльності Ради з питань залучення іноземних інвестицій та стимулювання експорту з метою реалізації основних засад державної політики щодо залучення та ефективного використання іноземних інвестицій в економіку регіону, а також підтримки на регіональному рівні інноваційно-інвестиційних конкурентоспроможних проектів, спрямованих на розвиток експортного потенціалу Харківської області;

• розвиток інформаційної інфраструктури області, створення нових інформаційних баз даних, електронної торгівлі з використанням мережі Інтернет з метою просування нових видів товарів та послуг;

• підвищення інвестиційного іміджу регіону за рахунок створення дієвої інфраструктури інформаційного, консалтингового, маркетингового забезпечення, проведення презентаційно-іміджевих міжнародних виставкових заходів. Проведення презентацій Харківської області у міжнародних виставкових заходах на виконання відповідних доручень Кабінету Міністрів України, Міністерства економіки України та галузевих міністерств, а саме: у Російській Федерації (Курська та Московська області), Білорусі, Німеччині, Угорщині, Польщі, Китаї, Турції, Алжирі, Єгипті, а також у Міжнародній виставці "Регіональна співдружність" у рамках Великого Слобожанського ярмарку-2007;

• створення сприятливих умов для поглиблення співпраці з прикордонними з Харківською областю регіонами в рамках "Єврорегіону Слобожанщина", відповідно до Програми міжрегіонального і прикордонного співробітництва України та Російської Федерації до 2010 року;

• проведення громадських слухань з питань вступу України до СОТ, метою яких є висвітлення процесу вступу, інформування учасників економічних відносин щодо норм і принципів систем угод, функцій та діяльності органів СОТ, а також наслідків вступу України до СОТ на галузі економіки України.

Критерії ефективності та результативності реалізації завдань:

• у 2007 році прогнозується зростання зовнішньоторговельного обороту на 6,4% і доведення його обсягу до 3004,8 млн.дол.США, в т.ч. збільшення експортних поставок на 18,0% та доведення їх обсягу до 1048,9 млн.дол.США, імпортних надходжень - на 1,0% і доведення їх обсягу до 1955,9 млн.дол.США.

1.7. Виставково-ярмаркова діяльність


Аналіз стану та головні тенденції розвитку сфери діяльності

Виставково-ярмаркова діяльність у Харківській області - невід’ємна складова частина розвитку ринкових процесів, формування і стабілізації споживчого ринку, задоволення потреб населення, створення сприятливих умов для харківських товаровиробників у просуванні конкурентоспроможної продукції на внутрішні та зовнішні ринки, затвердження демократичних принципів, прозорості у внутрішніх відносинах, відкритості – у зовнішніх. Вона дозволяє продемонструвати досягнення області в реалізації соціально-економічних реформ, закріпити позитивні структурні зміни у економіці, сприяє науково-технічному та технологічному оновленню виробничих підприємств області, відіграє важливу роль у зміцненні міжнародних зв’язків, внутрішньої і зовнішньої торгівлі, пропаганді передових технологій та нових видів продукції.

В 2006 році область гідно представляла свої досягнення у розвитку економіки на престижних виставково-ярмаркових заходах України та зарубіжжя.

Було організовано та проведено 56 виставок, що на 24,4% більше, ніж у 2005 році, 5 великоформатних ярмарків, у тому числі виїзні ярмарки у містах Керч та Севастополь.

Поширилась тематика виставкових заходів. Окрім щорічних виставок "Машинобудування Харківщини", "Електрообладнання, енергозбереження, енергетика", "Освіта, наука, виробництво Харківщини", серії виставок "Слов’янський базар", меблів, побутової техніки, продовольчих товарів, квітів, ярмарків, які приурочені до національних та релігійних свят, в минулому році проведені виставки з будівельного, ювелірного, автомобільного бізнесу.

22-26 серпня 2006 року підприємства Харківської області прийняли участь у загальнодержавній акції "Барвиста Україна", яка запроваджена Указом Президента України від 24.09.05. №1337 та у Всеукраїнському конкурсі "Кращий вітчизняний товар року", який входить до складу виставкової акції. Участь підприємств області у загальнодержавній акції відіграє важливу роль у розвитку економіки та вільного доступу на ринки інших країн, стимулює ріст конкурентоздатності наших основних експортних товарів та послуг.

За результатами конкурсу 41 підприємство області було нагороджено 79 золотими медалями і дипломами "Кращий вітчизняний товар 2006 року", 18 підприємств отримали звання "Виробник кращих вітчизняних товарів 2006 року" і були нагороджені "Золотими символами конкурсу". Другий рік поспіль область отримала звання "Регіон – лідер по виробництву кращих вітчизняних товарів у 2006 році" з врученням "Золотого символа конкурсу".

В області в 2006 році проводились численні ярмаркові заходи, які стали традиційними на Харківщині. За рік у районах і містах проведено більш ніж 150 ярмарків, в тому числі присвячених крупним релігійним святам.

23 - 24 вересня поточного року у місті Чугуєві Харківської області було проведено щорічний міжнародний Великий Слобожанський ярмарок. В ньому прийняли участь біля 250 суб’єктів господарювання Харківської області, 150 майстрів народної творчості з 22 районів і міст області та 30 майстрів з 4-х областей України (Івано-Франківська, Полтавська, Дніпропетровська, Донецька). Під час ярмарку близько 1500 майстрів культури і 35 фольклорних колективів виступали на головній сцені ярмарку на протязі 2-х днів її роботи. За результатами роботи ярмарку виторг склав 1,8 млн. грн.

Під час ярмарку в місті Чугуєві пройшов міжнародний економічний форум, в якому прийняли участь 60 представників з 14 закордонних країн, у тому числі з Російської Федерації, Республіки Бєларусь, Угорської республіки, Азербайджану, Грузії, Республіки Казахстан, США, Соціалістичної республіки В'єтнам, Південноафриканської республіки, Китаю та інш.

Під час форуму була проведена презентація інвестиційного потенціалу Харківської області і промислової зони "Рогань". Обговорювалися перспективи двостороннього співробітництва області з регіонами-партнерами Російської Федерації та участі харківських підприємств у розвитку паливно-енергетичних комплексів Азербайджану і Казахстану. Крім того, обговорювалися питання організації спільних презентацій регіонів і зацікавлених у двостороннім співробітництві підприємств.

В будинку колишнього Покровського собору міста Чугуєва пройшла виставка робіт художників – лауреатів премії імені І.Ю.Рєпіна. На виставці були представлені більш ніж 1000 експонатів 182-х художників, графіків, скульпторів і майстрів прикладного мистецтва країн СНД.

За програмою Великого Слобожанського ярмарку у місті Чугуєві також було проведено ярмарок спеціальностей. На ярмарку свої досягнення і можливості в придбанні молоддю професій представили 28 харківських вищих навчальних закладів та 3 технікуми.

У серпні 2006 року підприємства області прийняли участь у Національному Сорочинському ярмарку (Полтавська область).

У 2006 році підприємства області брали участь у міжнародних виставкових заходах у м.Мінськ (Республіка Білорусь), у м. Курськ – "Коренському ярмарку" та у м. Москва (Російська Федерація).

Мобільна виставка-презентація Харківської області постійно демонструється під час зустрічей з делегаціями різних країн.

Пріоритетні цілі та завдання на 2007 рік:

• впровадження заходів щодо активізації участі підприємств різних галузей економіки області у внутрішніх та закордонних виставкових заходах з метою виходу на нові перспективні ринки збуту харківських товарів та послуг;

• поширення і об'єднання потенціалу діючих в області виставкових фірм для проведення виставково-ярмаркових заходів на сучасному рівні;

• з метою ознайомлення з прогресивними видами обладнання, новими зарубіжними технологіями, сприяння активній участі іноземних компаній та організацій у виставково-ярмаркових заходах, які проводяться в області;

• забезпечення проведення на належному рівні презентації області в загальнодержавній виставкової акції "Барвиста Україна" та участь підприємств області у Всеукраїнському конкурсі "Кращий товар року";

• організація та проведення міжнародного Великого Слобожанського ярмарку та забезпечення участі підприємств області в експозиції області на Національному Сорочинському ярмарку;

• сприяння проведенню обласних, міських і районних продовольчих ярмарків, з метою підтримки місцевих товаровиробників, забезпечення стабільної цінової ситуації на ринку споживчих товарів;

• забезпечення участі підприємств області у міжнародних виставково-ярмаркових заходах, в тому числі: презентації області у Франції, Італії; виставці у Німеччині "Ганновер – Мессе"; "Коренському ярмарку" м.Курськ Російської Федерації, "Ізмірському міжнародному ярмарку" у Туреччині, ярмарку у місті Москва Російської Федерації.

Критерії ефективності та результативності реалізації завдань:

• сприяння науково-технічному та технологічному оновленню виробничих підприємств області;

• зміцнення міжнародних зв’язків, внутрішньої і зовнішньої торгівлі;

• зростання обсягів іноземних інвестицій в економіку області;

• підписання угод, протоколів намірів про співробітництво, просування продукції харківських товаровиробників на внутрішній і зовнішній ринки України.

1.8. Розвиток сфери обігу споживчих товарів,послуг і захисту прав споживачів


Аналіз динаміки та головні тенденції розвитку сфери діяльності

В 2006 році споживчий ринок товарів і послуг області розвивався певною мірою інтенсивно і характеризувався суттєвим розвитком мережі операторів ринку, високим рівнем товарного насичення, стабільним балансом попиту та пропозиції, стабільною ціновою ситуацією.

В минулому році були збережені тенденції розвитку інфраструктури галузей в бік організованих форм торгівлі та обслуговування – сучасних магазинів, у тому числі сітьової мережі, супер–, гіпер-, мінімаркетів, торгових і побутових комплексів та центрів з широким асортиментом товарів і послуг, гнучкою ціновою політикою, високим рівнем прогресивних технологій та сучасного обладнання.

Збільшення реальних грошових доходів населення у 2006 році позитивно вплинули на його платоспроможний попит, що обумовило збільшення обсягів продажу товарів, виробництва і реалізації побутових послуг.

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарообіг підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі, підприємців-фізичних осіб, та обсяги продажу товарів на ринках) за 2006 рік склав 17,597 млрд. грн. і збільшився в порівнянні з 2005 роком на 25,4% .

Загальний обсяг роздрібного товарообігу підприємств-юридичних осіб в галузі торгівлі, включаючи ресторанне господарство, становив більш ніж 8,8 млрд. грн., і реальний його ріст у порівнянні з 2005 роком склав 24,4 %.

Зростання товарообігу відбулось в 19 районах з 27 і в усіх містах області.

У 2006 році зросла купівельна спроможність населення. Одному мешканцю області реалізовано товарів у середньому за місяць на 261 грн., що на 32% більше ніж у 2005 році.

Певного розвитку в 2006 році набув сільський споживчий ринок.

В районах області в минулому році відкрито 20 сучасно обладнаних магазинів і мінімаркетів, з них обласною спілкою споживчих товариств - 5 мінімаркетів. Облспоживспілка почала запроваджувати проект мінімаркетів в сільській місцевості, над яким працює спеціально створена в структурі спілки група фахівців. В населених пунктах області кооператорами відкрито вже 15 таких мінімаркетів.

Споживча кооперація області вже 5-й рік поспіль працює прибутково.

У 2006 році в системі споживчої кооперації очікуються: загальний товарообіг у сумі 158,9 млн.грн., що на 14,6% більше аналогічного показника 2005 року, обсяги громадського харчування - 19,2 млн.грн., що на 14,8% більше аналогічного показника 2005 року, обсяги послуг - 16,2 млн.грн., що на 18,2% більше ніж за 2005 рік.

В 2006 році кількість сільських населених пунктів, в яких відсутнє торгівельне обслуговування зменшилась з 155 на початку року до 128, або на 17,4%.

Позитивні процеси розвитку мали місце в 2006 році у сфері ресторанного господарства. Обсяг товарообігу ресторанного господарства області склав 366 мільйонів гривень і збільшився в порівняльних цінах проти 2005 року на 7,4 %. Зросла мережа підприємств за рахунок відкриття нових, європейського типу, сучасного рівня обслуговування, з національною українською кухнею та кухнями інших країн світу підприємств ресторанного господарства.

У 2006 році розроблена та реалізується "Концепція розвитку сфери побутового обслуговування населення області на 2006-2010 роки та Перспективний план розвитку мережі побутових підприємств області", що дозволить значно поширити в області мережу підприємств побутового обслуговування населення, активізувати роботу з виконання завдань щодо надання населенню області широкого спектру високоякісних побутових послуг, оптимізації мережі об’єктів побутового обслуговування шляхом наближення їх до місця проживання і роботи громадян, підвищення культури обслуговування, поступового наближення їх до європейського рівня.

Обсяг побутових послуг у 2006 році склав 112,9 млн. грн., що на 28,3 % більше ніж у 2005 році.
В області за минулий рік відкрито 763 нових об'єкта побуту, з них 60,4% об'єктів (461 одиниця) - в сільській місцевості.

Станом на 01.01.07 мережа підприємств побутового обслуговування населення області складала 6143 одиниць, що на 10,6% більше ніж у 2005 році. 44,7% підприємств від загальної кількості підприємств сфери побуту знаходяться в містах і районах області.

Завдання Перспективного плану розвитку мережі підприємств побуту, які були заплановані на 2006 рік, виконали та перевиконали 25 районів області з 27 та 6 міст області з 7.

Цінова ситуація на споживчому ринку товарів і послуг у 2006 році була в цілому стабільною.
Протягом 2006 року ріст попиту на товари і побутові послуги не змінив стабільності балансу попиту та пропозиції на споживчому ринку області, що свідчить про достатні запаси товарної маси і ріст обсягів побутових послуг (ріст обсягів виробництва продуктів харчування і товарів непродовольчої групи, істотні запаси продукції на оптових підприємствах, ріст виробництва побутових послуг).

У 2006 році населення області було забезпечено необхідним асортиментом і обсягом товарів та побутових послуг.

Якість товарів, послуг та захист прав споживачів


Забезпечення поліпшення якості товарів і послуг та захист прав споживачів – завдання загальнодержавного значення.

Задоволення потреб споживачів у продовольчих та промислових товарах, побутових і комунальних послугах здійснюється на основі безумовного додержання вимог щодо їх якості та безпеки, постійного контролю за цим з боку держави та безпосередньо контролюючих органів.
В області у минулому році Головним Харківським обласним управлінням у справах захисту прав споживачів з питань дотримання вимог Закону України "Про захист прав споживачів" було перевірено більше 1500 підприємств, в тому числі суб’єктів підприємницької діяльності, з них біля 1300 підприємств торгівлі і ресторанного господарства.

За цей період до контролюючих органів та органів влади надійшло біля 800 скарг і звернень споживачів, які було розглянуто. Повернуто грошей споживачам понад 325 тис. грн., впроваджено штрафних санкцій на суму майже 50 тис.грн.

Створення ефективної національної системи захисту прав споживачів потребує активної участі усіх органів влади, місцевих органів самоврядування і безпосередньо самих споживачів, шляхом підвищення їх свідомості та вимогливості до якості товарів і послуг.

З цією метою в області впроваджуються освітні програми для споживачів, проводяться семінари, публікуються довідкові поліграфічні матеріали та спеціальні рубрики в засобах масової інформації.

З метою забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів в районах області та на виконання Указу Президента України від 12.01.2003 р. №16 продовжується робота по створенню органами місцевого самоврядування структурних підрозділів з питань захисту прав споживачів.

Пріоритетні цілі та завдання на 2007 рік:

• забезпечити поступовий розвиток споживчого ринку товарів і побутових послуг, стабільність балансу попиту та пропозиції, цінової ситуації;

• забезпечити розвиток галузей торгівлі, ресторанного господарства і побутового обслуговування населення з позитивними темпами росту обсягів товарообороту і побутових послуг;

• сприяти продовженню процесів інтенсивного формування сучасної інфраструктури галузей торгівлі, ресторанного господарства та побутових послуг, у тому числі за рахунок активізації інвестиційної діяльності та шляхом розширення мережі сучасних прогресивних торгових закладів, особливо в оптовому секторі, адаптованих до світових стандартів (гіпер-, макро-, супермаркетів тощо), сучасних закладів ресторанного господарства;

• забезпечити створення нових робочих місць за рахунок реконструкції діючих і створення нових підприємств;

• активізувати спільну роботу з контролюючими та правоохоронними органами з контролю за дотриманням суб’єктами господарської діяльності вимог діючого законодавства у сфері обороту товарів та послуг;

• сприяти реконструкції та перебудові ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів у сучасні торговельні комплекси, створенню необхідних умов для продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо її виробниками, посиленню контролю за якістю та безпекою товарів, що реалізуються на ринках;

• продовжити роботу з розвитку сільського споживчого ринку, розширення асортименту товарів і послуг за рахунок збільшення мережі підприємств торгівлі, ресторанного господарства і побуту, розвитку підприємництва і використання потенціалу обласної споживчої кооперації;

• сприяти розвитку регулярного обслуговування з необхідним асортиментом товарів і послуг населених пунктів області, у яких відсутня стаціонарна мережа підприємств торгівлі, за рахунок більш ефективного використання можливостей підприємств усіх форм власності та приватних підприємців;

• сприяти поліпшенню якості товарів та забезпеченню законних інтересів споживачів, заходам щодо запобігання надходження на внутрішній ринок неякісних, фальсифікованих та небезпечних для життя і здоров`я людей товарів;

• сприяти проведенню обласних, міських і районних продовольчих ярмарок, забезпечити участь підприємств і підприємців області в організації та проведенні Великого Слобожанського ярмарку і Національного Сорочинського ярмарку;

• забезпечити проведення презентації області в загальнодержавній виставкової акції "Барвиста Україна" та участь підприємств області у Всеукраїнському конкурсі "Кращий товар року".

Критерії ефективності та результативності реалізації завдань:

• забезпечення темпів зростання обсягів товарообігу у сфері торгівлі не нижче 20%, у сфері побутових послуг – не нижче 10%;

• забезпечення частки продажу товарів вітчизняного виробництва в торговельній мережі не менше ніж 85%.

II. Забезпечення умов для подальшого соціально-економічного розвитку


2.1. Інвестиційна політика


2.1.1. Інвестиції в основний капітал
(за рахунок усіх джерел фінансування)


Аналіз динаміки та головні тенденції розвитку сфери діяльності

З метою підвищення інвестиційної привабливості територій і населених пунктів, розвитку позитивних тенденцій у капітальному будівництві здійснюються заходи щодо реалізації положень Законів України "Про Генеральну схему планування території України", "Про планування і забудову територій", "Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва".

За 2006 рік інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення) підприємств та організацій усіх форм власності за рахунок усіх джерел фінансування склали 7956,8 млн.грн., що становить 123,4% до 2005 року.

За 2006 рік:

- у технологічній структурі інвестицій в основний капітал питома вага витрат на придбання машин, обладнання, устаткування, реконструкцію та технічне переоснащення діючих підприємств становить 51,1%;

- за основними видами економічної діяльності структура інвестицій в основний капітал наступна:


сільське господарство 3,3%
промисловість41,1%
будівництво 4,6%
Транспорт і зв'язок 17,1%
операції з нерухомим майном22,0%


Інвестиції в основний капітал за основними джерелами фінансування, як і у попередні роки, розподіляються наступним чином: власні кошти підприємств та організацій – 66,8% від загального обсягу інвестування; на кошти Державного бюджету припадало – 1,8%; кошти місцевих бюджетів складають 2,0%; кредити банків та інші позики – 11,0%; кошти іноземних інвесторів – 10,0%; кошти інвестиційних фондів – 1,2%; кошти населення на будівництво власних квартир – 4,2%; кошти населення на індивідуальне житлове будівництво – 1,8%; інші джерела фінансування – 1,1%.

Пріоритетні цілі та завдання на 2007 рік:

• сприяння удосконаленню нормативно-правових актів у частині укладання та виконання договорів підряду (субпідряду) на капітальне будівництво, а також укладання та виконання договорів підряду на капітальне будівництво за участю суб’єктів господарювання;

• внесення пропозицій щодо спрощення дозвільної системи у будівництві та умов проведення комплексної державної експертизи проектів будівництва.

Критерії ефективності та результативності реалізації завдань:

• доведення обсягів інвестицій в основний капітал по області за рахунок усіх джерел фінансування до 9,5 млрд грн.

2.1.2. Іноземні інвестиції


Аналіз динаміки та головні тенденції розвитку сфери діяльності

Харківській регіон, маючи великий економічний потенціал, достатній рівень розвитку ринкової інфраструктури, високій рівень забезпечення кваліфікованими кадрами, стає більш привабливим для іноземних інвесторів.

На сьогоднішній день вже 62 країни світу вклали інвестиції в 547 підприємств регіону.

Для активізації інвестиційних процесів в області реалізується регіональна програма розвитку інвестиційної діяльності "Харківщина інвестиційна - 2010", метою якої є створення привабливого інвестиційного клімату та розвиток інфраструктури інвестиційної діяльності для забезпечення сталого економічного зростання та підвищення життєвого рівня населення Харківської області.

Станом на 01.01.07р. загальний обсяг іноземних інвестицій складає 1108,9 млн.дол.США. У 2006 році іноземними інвесторами залучено 638,6 млн.дол.США іноземних інвестицій, що майже у 4 рази більше від надходження у 2005 році.

За темпами росту іноземних інвестицій Харківська область займає перше місце серед регіонів України.

На початок 2006 року на одного мешканця області припадало 193,7 дол.США іноземних інвестицій, на 01.01.07р. – 395,3 дол.США іноземних інвестицій.

Пріоритетними для залучення іноземних інвестицій в область є підприємства, основним видом економічної діяльності яких є: фінансова діяльність (53,8% від загального обсягу іноземних інвестицій), операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам (15,5%), харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів (10,2%), целюлозно-паперова промисловість; видавнича справа (3,9%), оптова та роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами та послуги з ремонту (3,1%).

З метою покращання інвестиційного клімату, збільшення обсягів іноземних інвестицій в економіку області постійно проводиться робота щодо залучення підприємств та організацій до участі у різноманітних іміджевих заходах.

У 2006 році підприємства та організації Харківщини активно приймали участь у наступних презентаційних та виставкових заходах, а саме:

- Міжнародному інвестиційному форумі "Енергія зростання" в рамках загальнодержавної виставкової акції "Барвиста Україна", присвяченій 15-й річниці Незалежності України;

- міжнародному економічному форумі, який проведено в рамках Великого Слобожанського ярмарку. У роботі Форуму взяли участь представники дипломатичних місій з Азербайджану, В’єтнаму, Німеччини, Казахстану, Словенії, США, Російської Федерації;

- засіданні міжнародного трейд-клубу, на якому були розглянуті можливості фінансового ринку щодо залучення інвестицій, а також відбулися презентації регіональних інвестиційних проектів.

У роботі клубу взяли участь близько 50 учасників.

В умовах спеціального режиму інвестиційної діяльності на території міста Харкова станом на 01.02.07р. затверджено 40 інвестиційних проектів загальною вартістю 285,6 млн.дол.США, з них іноземні інвестиції складають 19,2% (54,7 млн.дол.США).

Підприємствами-суб’єктами спеціального режиму інвестиційної діяльності на території міста Харкова залучено інвестицій на загальну суму 200,9 млн.дол.США, у тому числі 66,8 млн.дол.США (або 33,3%) – іноземні інвестиції, реалізовано продукції на 6,2 млрд.грн., сплачено до бюджетів усіх рівнів податків та обов’язкових платежів на 615,6 млн.грн., отримано пільг на загальну суму 203,1 млн.грн. Сальдо позитивне і складає 412,5 млн.грн. Загальна кількість новостворених та збережених робочих місць складає 11746 одиниць.

Пріоритетні цілі та завдання на 2007 рік:

• реалізація регіональної програми розвитку інвестиційної діяльності "Харківщина інвестиційна - 2010";

• збільшення масштабів інвестиційної діяльності за рахунок інтенсивного застосування довготермінового кредитування реального сектора економіки регіону, активізації залучення іноземних інвестицій;

• залучення міжнародної технічної допомоги для проведення необхідних заходів щодо впровадження інноваційної моделі розвитку регіону, яка забезпечить подальше економічне зростання;

• збільшення надходжень іноземних інвестицій в райони та міста області;

• сприяння створенню промислової зони "Рогань" в рамках реалізації Державної Концепції створення індустріальних (промислових) парків в Україні як сучасного механізму реалізації конкурентоспроможних регіональних проектів.

Критерії ефективності та результативності реалізації завдань:

• у 2007 році прогнозується збільшення надходження іноземних інвестицій і доведення їх загального обсягу до 1223,3 млн.дол.США.

2.2. Розвиток фінансового ринку


2.2.1. Банківська сфера


Аналіз динаміки та головні тенденції розвитку сфери діяльності

Упродовж 2006 року банківські установи області працювали стабільно, дотримувались встановлених економічних нормативів, удосконалювали якість обслуговування клієнтів та розширювали коло послуг, які надаються.

Регіональна банківська система станом на 01.01.2007 р. налічувала 83 банківські установи, а саме: 12 банків – юридичних осіб, 69 філій, 2 представництва та 1006 відділень.
За станом на 01.01.2007 р. загальні активи банківських установ області досягли 18 249 млн.грн. та збільшились за рік на 51,1 %.

Зростання активів у 2006 році відбулося, в основному, за рахунок збільшення вимог за кредитами, наданими суб’єктам господарювання та фізичним особам, питома вага яких в активах банківського сектора на 01.01.2007р. становить 69,4%.

Загальні зобов’язання на звітну дату склали 25011 млн.грн. та зросли за рік на 122,2 %.

Упродовж року динамічно зростав балансовий капітал, а саме за рік на 84,3% до 3321 млн.грн.

Зростання капіталу на 78,2% відбулось за рахунок збільшення статутного капіталу, часта якого в структурі постійно зростає та залишається найвищою – 72,1%. Показник середнього розміру статутного капіталу на 1 діючий банк підвищився зі 101 млн.грн на початок 2006 року до 200 млн.грн на початок 2007 року. За цим показником Харківська область посідає друге місце після Дніпропетровської області.

Діяльність банків області в 2006 році характеризувалась зростанням і регулятивного капіталу, який по всіх банках області на 01.01.2007 р. відповідав вимогам Національного банку до капіталу залежно від обсягу операцій та територіальної діяльності та дорівнював 3387 млн.грн.
Упродовж 2006 року банківські установи динамічно нарощували обсяги кредитування реального сектора економіки.

Вимоги банківських установ області за кредитами, наданими суб’єктам господарювання та фізичним особам, за 2006р. зросли на 55,1% і на 01.01.2007 р. становили 11404 млн.грн.

Обсяги кредитування в національній валюті зросли за цей період на 49,2% до 5614 млн.грн., а в іноземній – на 50,8% до 5790 млн.грн.

Продовжувалось нарощування обсягів довгострокового кредитування. Порівняно з 1 січня 2006 року вимоги за довгостроковими кредитами зросли на 78,8% та склали на 1 січня 2007 року 7767 млн.грн., а їх питома вага в загальному обсязі кредитних вкладень складає 68,1%.

Упродовж 2006 року банківські установи області активно кредитували населення. Обсяг вимог за кредитами, наданими фізичним особам на 1 січня 2007 року досяг 4155 млн.грн., що у 2,1 рази більше ніж у попередньому році.

Найбільшими споживачами кредитів залишалися суб’єкти господарювання торгівлі та переробної промисловості, яким було спрямовано відповідно 2836,2 млн.грн. та 2472,2 млн.грн., що становить 39,1% та 34,1% у загальному обсязі кредитної заборгованості щодо суб’єктів господарювання.

Продовжували зростати вимоги за кредитами, наданими підприємствам агропромислового комплексу – до 506 млн.грн. (7,0%), транспортним підприємствам – до 209,2 млн.грн. (2,9%), будівельним компаніям - до 265,9 млн.грн. ( 3,7%).

Середньозважена процентна ставка за кредитами, які надавали банківські установи області в національній валюті зменшилася з 17,9 % (січень 2006 року), до 17,2 % (грудень 2006 року).

Зростання обсягів кредитування стало можливим завдяки нарощенню ресурсної бази банківських установ внаслідок позитивних економічних змін, які відбулись у діяльності суб’єктів господарювання та підвищення рівня доходів населення. Ресурсна база банківських установ формувалась, в основному, за рахунок коштів на рахунках суб’єктів господарювання та фізичних осіб, їх обсяг на 01.01.2007 дорівнював 8017 млн.грн. та збільшився проти 01.01.2006 р на 41,6%.

Зростання депозитів відбулося, переважно, за рахунок динамічного нарощування коштів фізичних осіб як в національній, так і в іноземній валютах. За 2006 рік обсяг депозитів фізичних осіб збільшився на 44,5 % до 4623 млн.грн.

Таким чином, банківські установи області упродовж минулого року працювали стабільно, динамічно нарощували основні показники діяльності.

Пріоритетні цілі та завдання на 2007 рік:

• підвищення рівня капіталізації та достатності капіталу;

• підвищення рівня ліквідності та платоспроможності банків, формування збалансованої за строками та за валютами структури активів та пасивів, покращення їх якості;

• підвищення ефективності діяльності банків;

• поліпшення структури кредитного портфеля, зменшення частки проблемних кредитів та вартості наданих кредитів;

• зниження ризиків у діяльності банків;

• розширення спектру та нарощення обсягів банківських продуктів і послуг;

• стимулювання інвестиційної спрямованості діяльності банків, у тому числі за допомогою сприяння розвитку інструментів фондового ринку;

• розширення сфери застосування безготівкової форми розрахунків;

• подальшого розвитку процесу впровадження національної системи масових платежів;

• підвищення прозорості банківських процедур і технологій, упередження здійснення банківськими установами сумнівних банківських операцій шляхом ідентифікації банками клієнтів та їх операцій, посилення боротьби з відмиванням "брудних грошей".

Критерії ефективності та результативності реалізації завдань:

• своєчасне та якісне обслуговування народногосподарського комплексу, надання кредитної підтримки, сприяння поліпшенню інвестиційного клімату.

2.2.2. Фондовий ринок

Аналіз динаміки та головні тенденції розвитку сфери діяльності

В області зареєстровано 2975 акціонерних товариств, у т.ч. 534 відкритих акціонерних товариств та 2441 закрите акціонерне товариство. Професійну діяльність на фондовому ринку здійснюють 71 торговець цінними паперами та 12 їх філій, 14 компаній з управління активами, 10 зберігачів цінних паперів, 24 реєстратора та 3 їх філії. За кількістю професійних учасників ринку цінних паперів Харківська область стабільно займає 2-3 місця після Київської області.

У 2006 році реальну емісійну діяльність здійснювали 1751 акціонерне товариство, зареєстровано 60 випусків акцій на загальну суму 185 млн. грн. Обсяг угод, укладених харківськими торговцями цінних паперів, складе до кінця 2006 року більше 35 млрд. грн., що майже на 15% перевищить обсяги 2005 р. Такий же темп росту обсягів угод з цінними паперами очікується у 2007 році.

Велика кількість акціонерних товариств, професійних учасників фондового ринку, значні обсяги їх емісійної та посередницької діяльності обумовлюють вагому роль фондового ринку та корпоративного управління для економіки Харківської області.

Пріоритетні цілі та завдання на 2007 рік:

• реорганізація системи обліку прав власності на цінні папери (депозитарної системи);

• пристосування емітентів до нових законодавчих і нормативних актів та пожвавлення їх емісійної діяльності з метою залучення додаткових коштів;

• сприяння запровадженню нових правил торгівлі цінними паперами, встановлених відповідно із Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок";

• сприяння розвитку інститутів спільного інвестування (компаній з управління активами та інвестиційних фондів нового типу);

• впровадження в діяльність акціонерних підприємств принципів цивілізованого корпоративного управління.

Критерії ефективності та результативності реалізації завдань:

• зростання обсягів торгів цінними паперами, зокрема облігаціями місцевих позик, підвищення концентрації укладених угод купівлі-продажу цінних паперів на організаційно оформленому ринку.

2. 3. Інституціональні та організаційні механізми економічного регулювання


2.3.1. Реформування відносин у сфері власності


Аналіз динаміки та головні тенденції розвитку сфери діяльності

Протягом 2006 р. в області приватизовано 66 об’єктів державної власності. В основному це окремі приміщення, об’єкти незавершеного будівництва. До державного бюджету було спрямовано близько 6 млн.грн.

У 2006 році відчужено 272 об’єкти комунальної власності та перераховано до бюджету області 63,2 млн. грн.

У 2007 році у зв’язку із завершенням масової приватизації державного та комунального майна в Україні прогнозується зменшення в порівнянні з 2006 роком кількості приватизованих об’єктів державної та комунальної власності. Планується приватизувати 40 об’єктів державної власності, що складає 60,6% до 2006 року.

Передбачається відчуження 260 об’єктів комунальної власності територіальних громад сіл, селищ та міст області, що складає 95,6% до 2006 року. Від відчуження комунального майна планується надходження в бюджет області близько 65,0 млн. грн., що на 2,8% більше ніж у 2006 році. Збільшення надходжень коштів від відчуження комунального майна очікується отримати в результаті підвищення якості підготовки до приватизації об’єктів та більш широкого впровадження продажу майна на аукціонах.

Крім цього, в бюджет області планується надходження 27,0 млн.грн. від оренди комунального майна. В 2007 році пріоритетами реформування відносин власності буде подальше підвищення віддачі від комунального майна територіальних громад області, у вигляді збільшення надходження від його відчуження та орендних платежів.

Пріоритетні цілі та завдання на 2007 рік:

• забезпечення прозорості відчуження комунального майна шляхом опублікування у засобах масової інформації та розміщення на телеканалах інформації про оголошення конкурсів, торгів на біржах, умов продажу підприємств та іншої інформації;

• удосконалення процесів оренди комунального майна, наближення орендних ставок до ринкових та запровадження конкурсного відбору орендарів.


Критерії ефективності та результативності реалізації завдань:

• від приватизації комунального майна очікується надходження до місцевих бюджетів понад 65,0 млн.грн.

2.3.2. Управління об’єктами комунальної власності


Аналіз динаміки та головні тенденції розвитку сфери діяльності

Підприємства, що належать до комунальної та спільної власності територіальних громад області, складають 6% від загальної кількості підприємств області.

У 2006 році до бюджету області надійшло 10,1 млн.грн. податку на прибуток комунальних підприємств.

У 2007 році планується створення умов для покращення фінансово-господарського стану підприємств комунальної власності, підвищення якості фінансового планування на підприємствах, посилення відповідальності керівників за виконання фінансових показників, зокрема, показника чистого прибутку.

Пріоритетні цілі та завдання на 2007 рік:

• підвищення ефективності використання об’єктів права комунальної власності територіальних громад області;

• приведення установчих документів комунальних підприємств у відповідність з вимогами чинного законодавства;

• завершення проведення повної інвентаризації комунального майна територіальних громад області;

• формування та забезпечення функціонування Реєстру об’єктів державної та комунальної власності в режимі автоматизованої системи "Юридичні особи", щодо підприємств, установ, організацій, повноваження з управління якими здійснює обласна державна адміністрація;

• забезпечення своєчасного розроблення підприємствами, переданими до сфери управління обласної державної адміністрації, фінансових планів та здійснення моніторингу їх виконання у розрізі кожного підприємства;

• вжиття дієвих заходів щодо зменшення кількості збиткових комунальних підприємств. Забезпечення розробки програм підвищення ефективності роботи у 2007 році по кожному підприємству;

• установлення порядку та нормативів відрахування суб’єктами господарювання, що належать до комунальної власності територіальних громад області, частини прибутку (доходу) до відповідних бюджетів з урахуванням потреб підприємств у коштах на інноваційне інвестування;

Критерії ефективності та результативності реалізації завдань:

• забезпечення максимального поповнення бюджету області доходами від використання комунального майна, поліпшення ефективності роботи комунальних та державних підприємств, створення нових робочих місць та максимальне задоволення потреб мешканців територіальних громад сіл, селищ, міст області.

2.3.3. Регуляторна політика та розвиток підприємництва


Аналіз динаміки та головні тенденції розвитку сфери діяльності

У Харківській області спостерігається тенденція до зростання кількісних та якісних показників підприємницької діяльності.

На цей час (за оперативними даними) в області діє більше 20,0 тисяч малих підприємств з чисельністю працюючих на них 129,0 тис. осіб.

Кількість підприємців – фізичних осіб становить 135,0 тисяч.

На 10 тисяч наявного населення області припадає 67 малих підприємств.

Всього в сфері малого бізнесу з урахуванням найманих працівників зайнято понад 400 тис. чоловік, що складає понад 32 % від працюючого населення.

За рейтинговою оцінкою Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва за цими показниками область займає одне із лідируючих місць в Україні.

З метою створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності, формування сучасних ринкових відносин в області закладена основа формування та розвитку інститутів ринкової інфраструктури. Ринкова інфраструктура регіону – одна із найбільш потужних інфраструктур серед областей України.

Сьогодні в області діють 24 бізнес-центри, 17 з яких працюють у містах обласного значення і районах області, 5 бізнес-інкубаторів, 22 інвестиційні компанії і фонди, 210 аудиторських фірм, 83 банківські установи, 22 страхові компанії і 44 філії страхових компаній інших регіонів, 35 кредитних спілок, 15 бірж та 2 філії.

Фінансову підтримку підприємцям надають два фонди підтримки підприємництва: Харківський регіональний фонд підтримки підприємництва та Харківська філія Українського фонду підтримки фермерських господарств.

Крім цього, фінансове забезпечення розвитку підприємництва в області відбувалось також через комерційні банки та кредитні спілки.

В області постійно проводиться робота, спрямована на залучення незайнятого населення до підприємницької діяльності. Протягом 2006 року проведено понад 1,4 тис. семінарів та консультацій з питань орієнтації на підприємницьку діяльність для 23 тисяч безробітних та понад 4,3 тис. семінарів з навчання техніці та методам самостійного пошуку роботи з охопленням 48 тис. безробітних, з яких 27 тис. чол., або майже кожного другого працевлаштовано.
Протягом 2006 року 2022 безробітних отримали фінансову допомогу для відкриття власної справи, на що із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття було спрямовано понад 5,9 млн. грн.

Реалізація державної регуляторної політики в рамках виконання заходів регіональної програми здійснюється у напрямах формування нормативно – правової бази у сфері підприємництва, перегляду чинних нормативних актів на відповідність вимогам ринкових відносин, усунення обмежень, які стримують розвиток підприємницької діяльності, забезпечення дотримання процедур підготовки проектів регуляторних актів та інших заходів.

З початку 2006 року в області розпорядженням голови облдержадміністрації від 29.03.2006 року № 176 "Про деякі питання державної реєстрації та перегляду нормативно-правових актів" запроваджено здійснення щоквартального перегляду розпоряджень голови облдержадміністрації нормативно-правового характеру.

В результаті здійсненого перегляду у 2006 році було визнано такими, що втратили чинність – 28 розпоряджень голови облдержадміністрації, у 4 розпорядження внесено зміни.

Складено план-графік здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2006 рік та оприлюднено на сайті облдержадміністрації. З початку 2006 року підготовлено, оприлюднено та надано представництву Держпідприємництва в Харківській області 49 звітів про відстеження результативності регуляторних актів.

До процесу відстеження результативності регуляторних актів залучаються представники громадських об’єднань підприємців, громадськості шляхом проведення громадських слухань, консультацій.

На сьогодні в області розроблено та оприлюднено на сайті облдержадміністрації 23 проекти регуляторних актів разом з аналізом регуляторного впливу.

В області здійснюється робота по налагодженню трьохсторонніх взаємовідносин щодо провадження державної регуляторної політики між органами виконавчої влади, місцевого самоврядування та представниками зацікавлених громадських організацій. На сьогоднішній день у регіоні зареєстровано більше 70 таких організацій. З багатьма з них регіональними і місцевими органами виконавчої влади встановлені партнерські контакти, проводяться спільні заходи: семінари, "круглі столи", зустрічі з питань подальшого розвитку підприємництва.

За 2006 рік було проведено 6 нарад, 3 "круглих столи" та 3 семінари з питань реалізації державної регуляторної політики, у тому числі 1 за участю народного депутату Верховної Ради України Ксенії Ляпіної.

Активно продовжується виконання програми з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва "Українська ініціатива".

Всього за час дії зазначеної Програми в області отримали другу вищу освіту 276 представників підприємницьких кіл та 62 взяли участь у 1-3 місячному стажуванні у країнах Євросоюзу.

З 23 жовтня 2006 року розпочалося навчання для 100 спеціалістів-менеджерів вищої та середньої ланки управлінців за напрямком "Економіка і підприємництво" на очно – заочній (модульній) формі навчання в Харківському національному економічному університеті.

У 2006 році закінчено реалізацію п’ятої Програми сприяння розвитку малого підприємництва в Харківській області.

Основною метою програми було спрямування дій регіональних та місцевих органів державної виконавчої влади, суб’єктів малого підприємництва, об’єднань і спілок підприємців, установ ринкової інфраструктури на створення і підтримання сприятливих правових, економічних, організаційних, морально-психологічних та інших умов, необхідних для стабільної та ефективної роботи підприємств малого бізнесу, формування і впровадження ефективної державно-господарської системи його обслуговування, підтримки і захисту, підвищення ролі цього сектора ринкової економіки в структурній перебудові народногосподарського комплексу та вирішення соціально-економічних проблем розвитку регіону, формування широкого прошарку середнього класу.

Стан виконання заходів Програми щоквартально розглядався на засіданнях Координаційної комісії з питань розвитку підприємництва при облдержадміністрації.

На цей час розроблено наступну Програму сприяння розвитку малого підприємництва на 2007 – 2008 роки, яка погоджена з Міністерством економіки України та Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва.

Виконання заходів зазначеної Програми дасть можливість досягти показників, які плануються на 2007 рік.

Пріоритетні цілі та завдання на 2007 рік:

• зменшення адміністративних бар’єрів, що стримують розвиток підприємництва шляхом забезпечення ефективної роботи створених Єдиних реєстраційних палат та Єдиних дозвільних центрів у містах та районах області;

• розвиток інфраструктури щодо підтримки підприємництва, активізація та підтримка підприємницької діяльності в містах та районах області;

• сприяння отриманню малими підприємствами у виробниче користування незадіяних приміщень, обладнання, земельних ділянок;

• удосконалення нормативно-правової бази у сфері підприємництва;

• удосконалення фінансово-кредитної системи підтримки малого підприємництва;

• залучення підприємців до участі в Програмі перепідготовки кадрів для сфери підприємництва.

Критерії ефективності та результативності реалізації завдань:

• збільшення кількості суб’єктів малого підприємництва: юридичних осіб – до 20,9 тисячі з чисельністю працюючих 130,0 тис. осіб, фізичних осіб – до 136,0 тисяч;

• збільшення кількості зайнятих у сфері малого підприємництва до 405,0 тис.осіб;

• доведення кількості малих підприємств на 10 тисяч населення області до 68 одиниць;

• збільшення кількості бізнес-центрів – до 26 одиниць, кредитних спілок – до 38 одиниць;

• зменшення правових, економічних та адміністративних перешкод на шляху розвитку підприємництва.

2.3.4. Формування конкурентного середовища


Аналіз динаміки та головні тенденції розвитку сфери діяльності

Протягом 2006 року одним із напрямків формування конкурентного середовища було зниження або зняття бар’єрів, які обмежують вступ суб’єктів господарювання на існуючі ринки, стимулювання вступу на монополізовані товарні ринки нових суб’єктів господарювання, здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування з метою недопущення прийняття рішень, які можуть призвести до обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках.

В області створене конкурентне середовище на переважній кількості ринків, за винятком сфери природних монополій. Майже повністю демонополізовано регіональні ринки зберігання та переробки зерна, крупів, м’яса і м’ясопродуктів, молока і молокопродуктів, побутових послуг, послуг з автоперевезень пасажирів тощо. Протягом останніх років у галузях, де сформовано повноцінне конкурентне середовище, темпи зростання виробництва вищі в 1,2 – 2 рази.

Головною ціллю на 2007 рік буде формування повноцінного конкурентного середовища, запобігання антиконкурентним узгодженим діям суб`єктів господарювання, недобросовісній конкуренції, антиконкурентним діям органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Пріоритетні цілі та завдання на 2007 рік:

• створення ефективного конкурентного середовища на потенційно-конкурентних ринках;

• посилення роботи щодо виявлення та припинення антиконкурентних узгоджених дій суб`єктів господарювання та недобросовісної конкуренції;

• здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції з боку суб’єктів господарювання, які діють на соціально-важливих ринках, а саме: продовольчих товарів, лікарських засобів, пасажирських перевезень та інш;

• посилення контролю за концентрацією та узгодженими діями суб`єктів господарювання.

Критерії ефективності та результативності реалізації завдань:

• забезпечення належного захисту підприємців від антиконкурентних дій органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

• забезпечення належного захисту споживачів від зловживань монопольним становищем.

III. Соціальна сфера


3.1. Людські ресурси


Аналіз динаміки та головні тенденції розвитку сфери діяльності
Демографічна ситуація
Чисельність наявного населення Харківської області, за статистичними даними, на 1 січня 2007р. становила 2812,1 тис. осіб, що складає 6% від загальної чисельності населення України. За цим показником область знаходиться на 3 місці по Україні.

Демографічний стан


2002 рік2003 рік2004 рік2005 рік2006 рік
Кількість народжених (осіб)2067921510227822244924025
Кількість померлих (осіб)4645446765467784694145496
Співвідношення кількості померлих до кількості народжених2,22,22,12,11,9


Середня тривалість життя:

2002-2003 р.р. - 68,79 років
2003-2004 р.р. - 68,72 років
2004-2005 р.р - 68,58 років.За 2006р. відмічалось деяке збільшення кількості народжених: в цілому по області зареєстровано 24,0 тис. осіб, що на 7,0% більше, ніж за 2005р.

Обсяг природного скорочення за 2006р. був нижче рівня 2005р. на 3,0 тис. осіб (на 12,3%).

Зайнятість населення

У сфері зайнятості населення відбулись позитивні зміни. У порівнянні з 2005 роком обсяги створення робочих місць збільшились на 5,8 тис. одиниць та склали 71,1 тис. робочих місць. За 2006 рік потреба в робочих кадрах склала 12,5 тис.чол.

Чисельність офіційно незайнятого населення за 2006 рік зменшилась на 6,8% та склала 145,4 тис.чол.

У 2007 році передбачається подальший розвиток позитивних змін у сфері зайнятості населення.
За рахунок усіх джерел фінансування буде створено 67,6 тис. робочих місць.

Економічно активним буде 62,6% населення у віці 15-70 років.

Чисельність працівників у віці 15-70 років, зайнятих економічною діяльністю, збільшиться до 1313,0 тис.чол., рівень зайнятості підвищиться до 59,0%, а рівень економічного безробіття прогнозується на рівні 5,2%.

Внаслідок постаріння робочих кадрів перед підприємствами стає питання поновлення робочих кадрів та забезпечення необхідного рівня їх професійної підготовки, що потребує розвитку системи професійної підготовки на виробництві.

Пріоритетні цілі та завдання на 2007 рік:

• забезпечення виконання завдань обласної Програми зайнятості населення - збереження та створення робочих місць, розвитку малого підприємництва та самостійної зайнятості населення, подолання тіньової зайнятості, насамперед у сфері малого бізнесу;

• сприяння розвитку системи професійної підготовки на виробництві, реалізація відповідного проекту програми ТАСІS;

• продовження роботи щодо підвищення конкурентоспроможності офіційно зареєстрованих безробітних, їх професійного навчання, насамперед, під конкретні замовлення роботодавців;

• сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні конкурувати на ринку праці (жінок, молоді, інвалідів та інших категорій громадян);

• сприяння розв’язанню проблеми зайнятості населення в малих монофункціональних містах та сільській місцевості;

• підвищення якості надання соціальних послуг зареєстрованим безробітним;

• сприяння наданню допомоги у працевлаштуванні 60,3 тисяч чоловік.

Критерії ефективності та результативності реалізації завдань:

• збереження загального рівня зайнятості населення не нижче 59,0%;

• створення за рахунок усіх джерел фінансування не менше 67,6 тис. робочих місць;

• досягнення рівня економічного безробіття на рівні 5,2%;

• збільшення чисельності зайнятих підприємницькою діяльністю, залучення до цього виду економічної діяльності безробітних.

3.2. Заробітна плата


Аналіз динаміки та головні тенденції розвитку сфери діяльності

Протягом року в області забезпечено стабільне зростання рівня середньомісячної заробітної плати.

Показник номінальної середньомісячної заробітної плати штатних працівників за попередніми даними у 2006 році дорівнює 973,76 грн., що на 28,4 % більше, ніж у 2005 році.

У грудні 2006 року вона склала 1169,65 грн. та у 2,3 рази перевищила розмір законодавчо встановленого прожиткового мінімуму для працездатної особи (505 грн.), у 2,9 рази – мінімальну заробітну плату (400 грн.).

В усіх галузях, районах та містах області середній розмір оплати праці за 2006 рік був вищим за прожитковий мінімум для працездатної особи в 1,2 – 3,8 рази.

У цілому по економіці області у 2006 році відбулося зростання середнього рівня заробітної плати до 973,76 грн., або в 1,3 раза більше, ніж у 2005 році (758,67 грн.).

У 2007 році прогнозується рівень заробітної плати 1231 грн. Зростання відбудеться на 26,4% проти 2006 року.

Зростання рівня середньомісячної заробітної плати буде забезпечено за рахунок:

- зростання обсягів промислового виробництва, реалізації продукції та підвищення продуктивності праці;

- збільшення обсягу валової продукції та прибутку сільськогосподарських підприємств, структурних змін щодо збільшення обсягів виробництва більш рентабельних сільськогосподарських культур, подальшого розвитку підсобних промислів, прогнозного покращання цінової ситуації на ринку сільськогосподарської продукції;

- поетапного підвищення рівня мінімальної заробітної плати в 2007 році до 460 грн. та подальшого зростання заробітної плати працівників бюджетної сфери;

- забезпечення виконання умов Регіональної та галузевої угод, колективних договорів у частині оплати праці, зокрема, встановлення тарифної ставки працівникам І розряду не нижче 120% розміру мінімальної заробітної плати (крім установ, закладів окремих галузей бюджетної сфери);

- продовження пенсійної реформи, що дозволить вивести частку заробітної плати з "тіні" та сприятиме підвищенню рівня заробітної плати;

- проведення індексації заробітної плати в зв’язку із змінами споживчих цін;

- забезпечення ефективності використання робочого часу та робочої сили.

Пріоритетні цілі та завдання на 2007 рік:

• збільшення частки працівників, які отримують заробітну плату більше рівня величини прожиткового мінімуму для працездатної особи;

• сприяння стабілізації роботи та покращання фінансових результатів на підприємствах області;

• забезпечення міжкваліфікаційних та міжпосадових співвідношень в оплаті праці працівників бюджетної сфери згідно з запровадженою Єдиною тарифною сіткою.

Критерії ефективності та результативності реалізації завдань:

• підвищення середньомісячної зарплати штатних працівників, зайнятих у видах економічної діяльності (без малих підприємств), до 1231 грн. (темп росту 126,4%), а також найменший середній розмір заробітної плати штатних працівників за видами економічної діяльності прогнозується на рівні 817,7 грн.

3.3. Пенсійна реформа


Аналіз динаміки та головні тенденції розвитку сфери діяльності

У січні – грудні 2006 року до бюджету Пенсійного фонду з усіх джерел фінансування надійшло 4113,4 млн.грн., що порівняно з 2005 роком більше на 264,5 млн.грн. або на 6,9 %.

Власні надходження досягли 3225,7 млн.грн. (107,9% планових призначень) та становлять 78,4 відсотка загальних надходжень консолідованого бюджету Фонду. В порівнянні з відповідним періодом 2005 року за 12 місяців 2006 року обсяг власних доходів збільшився на 656,4 млн.грн., або на 25,5 %.

Уряд підтримав та гарантував встановлення мінімальної пенсії у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2006 році мінімальний розмір пенсії, відповідно до нового розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, збільшувався у три етапи: з 1 січня - до 350 грн., з 1 квітня - до 359 грн., з 1 жовтня - до 366 грн.

Відповідно до рішень Уряду та норм пенсійного законодавства, перерахунки пенсій в 2006 році здійснювались понад 763,7 тисячам осіб у зв’язку із зміною розміру прожиткового мінімуму.

Відповідно до здійснених заходів з підвищення та перерахунку пенсій середній розмір пенсійної виплати протягом січня - грудня 2006 року збільшився на 15,9 % і на 1 січня 2007р. становить 470,67 грн.

Пріоритетні цілі та завдання на 2007 рік:

• продовження роботи щодо реформування системи пенсійного страхування;

• забезпечення фінансової стабільності солідарної системи;

• підвищення ролі страхових принципів в системі державного пенсійного забезпечення;

• забезпечення наповнення бюджету Пенсійного фонду;

• забезпечення проведення перерахунків пенсій відповідно до норм діючого законодавства;

• продовження інформаційно-роз`яснювальної роботи серед населення області щодо діючого пенсійного законодавства, в т. ч. по добровільному страхуванню.

Критерій ефективності та результативності реалізації завдань:

• підвищення мінімального розміру пенсій відповідно до зростання рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;

• підвищення з 1 березня розміру пенсії на коефіцієнт, який відповідає не менше ніж 20 відсоткам темпів зростання середньої заробітної плати в Україні, порівняно з попереднім роком.

3.4. Підтримка соціально вразливих верств населення


Аналіз динаміки та головні тенденції розвитку сфери діяльності

В області створено розгорнуту мережу інтернатних установ та територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян. На цей час в системі функціонують 18 будинків-інтернатів, де на сьогодні проживає 3,4 тис. підопічних, 42 територіальних центри, де обслуговуються понад 50 тис. інвалідів, одиноких непрацездатних громадян і громадян похилого віку, з них 34,7 тис. осіб обслуговуються відділеннями соціальної допомоги вдома.

Проводиться постійна робота щодо покращення умов проживання та обслуговування людей похилого віку в інтернатних установах, а саме у:

- 5 геріатричних пансіонатах на 1164 ліжко – місць;

- 9 психоневрологічних інтернатах на 1616 ліжко – місць;

- 3 дитячих будинках – інтернатах на 675 ліжко – місць;

- 1 спеціальному будинку - інтернаті на 162 ліжко – місця.

Обслуговуванням підопічних будинків – інтернатів зайнято близько 1,8 тис. працівників.

При територіальних центрах діють 53 відділення соціальної допомоги вдома, 16 відділень соціально – побутової реабілітації, 17 відділень медико – соціальної реабілітації, 15 стаціонарних відділень на 379 ліжко – місця, 25 пунктів прокату малої механізації, 41 відділення по організації надання грошової та натуральної допомоги малозабезпеченим непрацездатним громадянам у вигляді гарячих обідів, продуктів харчування, одягу, взуття тощо.

Всього виявлено понад 104 тис. одиноких непрацездатних громадян, інвалідів, які потребують різних видів соціальної допомоги, при цьому з них 57,8 тис. осіб, які згідно з висновками закладів охорони здоров’я потребують соціально – побутового обслуговування відділеннями соціальної допомоги вдома.

На базі 5 районних та 5 міських терцентрів діють 10 відділень ранньої соціально – побутової реабілітації дітей – інвалідів, в яких пройшли соціальну реабілітацію 413 дітей – інвалідів.

У 2006 році житлові субсидії в області отримало 85,11 тис. сімей або 8,0% від їх загальної кількості (за 2005 рік - 74,9 тис. сімей). Профінансовано 23,3 млн.грн. (2005 рік – 30,9 млн.грн.).

За 2006 рік субсидії на придбання скрапленого газу та твердого палива отримали 12,9 тис. сімей (за 2005р. – 25,0 тис. сімей). Профінансовано 3,79 млн.грн. (за 2005 рік – 8,4 млн.грн.).
За 2006 рік державну допомогу сім‘ям з дітьми профінансовано на суму 142,9 млн.грн.; державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям - на суму 30,3 млн.грн.

Пріоритетні цілі та завдання на 2007 рік:

• забезпечення належного соціально-побутового та медичного обслуговування підопічних будинків-інтернатів, подальший розвиток підсобних сільських господарств будинків-інтернатів, лікувально-виробничих майстерень;

• удосконалення роботи територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян з організації комплексного надання якісних соціальних послуг громадянам похилого віку та інвалідам;

• інтеграція осіб з особливими потребами у суспільство: реалізація заходів щодо забезпечення безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів соціальної інфраструктури, розвиток системи реабілітації інвалідів, підвищення трудової зайнятості; подальша робота щодо відкриття відділень ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів;

• забезпечення адресного спрямування соціальної допомоги; контролю за цільовим використанням бюджетних коштів, передбачених для надання населенню усіх видів державних соціальних допомог; організація роботи соціальних інспекторів, запровадження єдиної технології призначення всіх видів соціальної допомоги за єдиною заявою;

• забезпечення надання пільг, передбачених чинним законодавством, окремим категоріям громадян за соціальною ознакою;

• поліпшення інформування громадян щодо виконання державних і регіональних програм соціального захисту населення;

• вжити вичерпних заходів щодо своєчасного призначення та виплати населенню всіх видів соціальної допомоги та запровадження спрощеного порядку надання житлових субсидій.

Критерії ефективності та результативності реалізації завдань:

• забезпеченість своєчасної виплати населенню державних соціальних допоміг, житлових субсидій та пільг;

• поліпшення забезпечення інвалідів засобами реабілітації, пересування; забезпечення розвитку закладів реабілітації дітей-інвалідів;

• стабільне функціонування будинків-інтернатів та терцентрів для одиноких непрацездатних громадян;

• завершення реконструкції очисних споруд Червонооскільського та Комарівського будинків інтернатів.

3.5. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи


Аналіз динаміки та головні тенденції розвитку сфери діяльності

В області налічується 26,5 тис. громадян, які користуються пільгами відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

На ці цілі з державного бюджету області на 2006 рік було передбачено 29,17 млн. грн.

На сьогодні спеціалізовану медичну допомогу постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС громадянам надає 21 медичний заклад на 710 ліжко-місць, а також всі районні лікарні за місцем проживання.

Протягом 2006 року на базі 10 оздоровчих закладів за кошти обласного бюджету оздоровлено 2546 постраждалих громадян, з них: 1264 дорослих і 1282 дитини (в т.ч. 68 дітей-інвалідів, сиріт, напівсиріт).

В оздоровчих закладах, таборах відпочинку та пришкільних таборах області оздоровлено 3654 постраждалі дитини.

Пріоритетні цілі та завдання на 2007 рік:

• створення банку даних постраждалих області, що передбачає створення регіональних програм для обліку та надання цільових грошових виплат постраждалим громадянам;

• залучення фінансових ресурсів інноваційних фондів, місцевих бюджетів для реалізації окремих проектів, регіональних програм, спрямованих на захист населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

• виконання обласної Програми соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2005-2010 роки.

Критерії ефективності та результативності реалізації завдань:

• вдосконалення механізму надання пільг та компенсаційних виплат постраждалим громадянам;
• розвиток інфраструктури і створення додаткових робочих місць в місцях, де компактно проживають постраждалі;
• посилення медичного та соціального захисту, реабілітація населення, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи.

3.6. Соціально-трудові відносини


Аналіз динаміки та головні тенденції розвитку сфери діяльності

В області проводиться робота щодо удосконалення соціального діалогу, регулювання трудових відносин шляхом укладання колективних договорів.

Регіональна угода на 2005-2006 роки містить в собі найбільш важливі напрямки співпраці, спільні зобов’язання та дії, спрямовані на подальший розвиток економіки області, підвищення реальної заробітної плати, соціальний захист працюючих, забезпечення зайнятості, стабілізацію діяльності соціальної сфери, створення умов для духовного розвитку населення області.

Розпорядженням голови облдержадміністрації створена обласна тристороння
соціально-економічна рада, затверджено положення про вказану раду. Такі ж ради створені в 30 районах та містах області.

В ході проведення чергового двомісячника з укладання колективних договорів у районах та містах області визначено коло підприємств, де колективні договори не укладені, здійснені організаційні заходи щодо колективно-договірного регулювання трудових відносин працівників на цих підприємствах.

Зростає кількість укладених договорів, підвищується рівень охоплення працівників колективно-договірним регулюванням трудових відносин. На підприємствах області діє 6332 колективних договорів, що на 439 одиниць, або на 7,5 %, більше ніж у відповідному періоді 2005 року.

Рівень охоплення працівників колективно-договірним регулюванням трудових відносин склав в цілому по області 90,1 %. У 29 районах та містах області охоплення працівників колективними договорами перевищує середньообласний рівень.

b>Пріоритетні цілі та завдання на 2007 рік:

• сприяння розвитку соціального діалогу шляхом проведення колективних переговорів, консультацій та розв’язання конфліктних ситуацій і колективних трудових спорів, що виникають у сфері соціально-трудових відносин;

• забезпечення укладання та реалізації в області тристоронньої Регіональної угоди на 2007 – 2010 роки.

Критерії ефективності та результативності реалізації завдань:

• сприяння розвитку колективно-договірного регулювання трудових відносин суб’єктів господарювання всіх форм власності з охопленням ними максимальної кількості працівників.

3.7. Житлова політика

3.7.1. Розвиток будівництва

та забезпечення населення області житлом


Аналіз динаміки та головні тенденції розвитку сфери діяльності

В області в середньому на одного мешканця припадає 21,5 кв.м житлової площі, з них у міських поселеннях - 21,2 кв.м, у сільських - 22,3 кв.м.

Основними джерелами фінансування житлового будівництва передбачаються кошти населення, власні кошти підприємств і організацій, залучені кошти інвесторів.

Вартість житла, яке будується за програмами забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у запас або відставку; забезпечення житлом молоді; кредитування індивідуальних сільських забудовників; забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, не перевищує показника середньої вартості спорудження житла по області, який щоквартально оприлюднюється Мінбудом України (станом на 1 жовтня 2006 року по Харківській області опосередкована вартість спорудження житла становить 3045 грн. за один квадратний метр).

В області продовжується впровадження заходів щодо здійснення операцій з кредитування житла за допомогою механізму іпотечного кредитування. Для поширення можливостей клієнтів щодо користування послугами з кредитування житла через цей механізм банківськими установами області розробляються гнучкі схеми сплати відсотків за користування кредитами.

Пріоритетні цілі та завдання на 2007 рік:

• створення економічних передумов і стимулів для залучення у житлову сферу коштів громадян як потенційних інвесторів, довготермінових кредитів комерційних банків та інших позабюджетних джерел; розвитку іпотечного кредитування;

• створення нормативно-технічної бази, запровадження прогресивних архітектурно-будівельних та інженерних систем, які зменшили б собівартість житлового будівництва і архітектурно-технічних рішень реконструкції житлових будинків;

• розширення фінансової підтримки місцевими органами влади довгострокового кредитування будівництва житла для молодих сімей за обласною комплексною програмою забезпечення молоді житлом до 2012 року;

• збільшення обсягів введення в експлуатацію житла за рахунок усіх джерел фінансування;

• сприяння забезпеченню житлом соціально незахищених верств населення.

Критерій ефективності та результативності реалізації завдань:

• введення в експлуатацію за рахунок усіх джерел фінансування 460 тис кв.м житла.

3.7.2. Реформування житлово-комунального господарства


Аналіз динаміки та головні тенденції розвитку сфери діяльності

У 2006 році підприємства житлово-комунального господарства в основному забезпечили надання послуг задовільної якості населенню та іншим споживачам.

Реалізація постанов Кабінету Міністрів України від 29.07.2005р. № 664 і від 09.02.2006р. № 124 щодо сплати заборгованості за житлово-комунальні послуги шляхом погашення зобов’язань держави за знеціненими грошовими заощадженнями громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР на загальну суму 163,6 млн.грн. сприяла забезпеченню розрахунків споживачів за послуги теплопостачання на рівні 87,0%, водопостачання та водовідведення – 104,6%, утримання житла – 103,0%.

У 2006 році погашено реструктуризованої заборгованості громадян з оплати житлово-комунальних послуг, що утворилася на 1 липня 2003 року, на суму 14,1 млн.грн., а всього за період дії відповідного закону – 60 млн.грн.

Зменшення кредиторської заборгованості підприємств галузі на 165,5 млн.грн. або 15,3% (до 913,5 млн. грн.) забезпечено головним чином за рахунок проведення згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.2006р. № 705 взаєморозрахунків за енергоносії та з державним бюджетом на загальну суму 390,3 млн.грн. через відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, затверджених для населення у 2000-2004р.р.

В минулому році відбувалося поглиблення реформування житлово-комунального господарства за напрямами, визначеними відповідною цільовою Загальнодержавною програмою на 2004-2010 роки.

Продовжувалося структурування ринку послуг теплопостачання. Частка теплової енергії, що виробляється підприємствами приватної форми власності, складає до 50 відсотків загального обсягу виробництва тепла в області.

В м.Лозовій більше року працює комунальне підприємство "Дирекція єдиного замовника" (ДЄЗ), створення якого упорядкувало взаємовідносини споживачів та постачальників послуг, дозволило забезпечити дієвий контроль за їх якістю. На баланс підприємства передано 700 тис.м2 житлової площі.

В області зареєстровано 278 обєднань співвласників багатоквартирних будинків, на обслуговуванні яких перебуває 1213,5 тис.м2 або близько 4-х відсотків житлового фонду. В м. Харкові впроваджено посаду керуючого будинком у 9-ти поверховому відомчому гуртожитку державної форми власності.

До надання послуг з утримання та експлуатації житлового фонду на конкурсних засадах залучено 22 приватних підприємства, які обслуговують 2158,9 тис.м2 загальної площі житла, що складає близько 8% комунального житлового фонду. 13 приватних підприємств виконують роботи з санітарного очищення територій.

Договори на надання житлово-комунальних послуг укладено з 18,4% споживачів. В 19,9% житлового фонду запроваджено побудинковий облік надходжень плати за послуги з утримання будинків, споруд і прибудинкових територій та витрат на їх надання.

В основному завершено роботу з приведення діючих тарифів на житлово-комунальні послуги до рівня повного відшкодування економічно обґрунтованих витрат їх виробництва відповідно до вимог Закону України "Про житлово-комунальні послуги". На послуги теплопостачання вони діють у всіх регіонах, крім м.Барвінкове, водопостачання та водовідведення – в населених пунктах 24-х з 27-ми районів, утримання будинків, споруд та при будинкових територій –18-ти з 27-ми районів.

В області відбувалося подальше нарощування обсягів фінансування з усіх джерел заходів з технічного переоснащення житлово-комунального господарства. У 2006 році цей показник склав близько 250 млн.грн. (в т.ч. залучено 108 млн.грн. коштів субвенцій з державного бюджету, 7,9 млн.грн. – з обласного), у 2005 – 220 млн.грн. (30 млн.грн. і 8,4 млн.грн. відповідно), 2004 – 150 млн.грн. (38 млн.грн. і 6,9 млн.).

Основне завдання житлово-комунального господарства – забезпечення надійного і безперебійного постачання споживачам теплової енергії і надання послуг життєзабезпечення, а не задоволення платоспроможного попиту на послуги. Визнання основним принципу платоспроможного попиту означає ліквідацію права на життя, як природного права людини.

В 2007 році необхідно забезпечити участь держави в підтримці житлово-комунального господарства як особливої галузі, що забезпечує життєво необхідні потреби людей, а отже й державну безпеку.

Не допускати демонстративного відключення неплатників з незабезпечених верств населення, оскільки це легітимізує моральний розрив бідних верств населення із владою, хижацьке й навіть руйнівне відношення до комунальної власності стає морально виправданим.

Необхідно забезпечити не менше 20 відсотків оплати тарифів у житлово-комунальному господарстві за рахунок державних і комунальних коштів.

У 2007 році очікується суттєве збільшення видатків капітального характеру на об’єктах житлово-комунального господарства. Зокрема, планується залучення коштів державних цільових субвенцій на загальну суму 207 млн.грн.

Пріоритетні цілі та завдання на 2007 рік:

• підвищення ефективності управління житлово-комунальним господарством та подальше упорядкування відносин у цій сфері, створення умов для розвитку конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг;

• забезпечення беззбиткового функціонування підприємств галузі при прозорій економічно обґрунтованій системі визначення рівня тарифів та адресному соціальному захисті населення, завершення роботи щодо перегляду діючих тарифів;

• забезпечення постійного росту теплового навантаження ТЕЦ;

• максимальне впровадження енергозберігаючих технологій, технічне переозброєння галузі за напрямами:

- реконструкція теплових мереж і котелень;

- розвиток та реконструкція централізованих систем водопостачання і водовідведення;

- модернізація житлового господарства, систем теплозабезпечення житлових будинків, ліфтового господарства;

- оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії;

• безумовне своєчасне і в повному обсязі освоєння коштів цільових субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам;

• забезпечення стабільної роботи об’єктів життєзабезпечення, підвищення якості житлово-комунальних послуг;

• державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій у сфері централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення;

• забезпечення 100-відсоткових розрахунків підприємств за використані енергоносії, скорочення наявної заборгованості;

• забезпечення повних поточних розрахунків споживачів за житлово-комунальні послуги;

• забезпечення виконання завдань галузевих програм, належного фінансування їх заходів;

• зменшення питомого споживання енергоресурсів на одиницю продукції.

Перелік
основних заходів у житлово-комунальному господарстві
за рахунок усіх джерел фінансування
>
Основні заходи Обсяги робіт
2006рік 2007рік
Теплове господарство
заміна котлів застарілих конструкцій на сучасні, високоефективні, од. 89 96
заміна теплових мереж (у двотрубному обчисленні) / у т.ч. у пінополіуретановій теплоізоляції, км 35 / 7,4 45 / 8,0
економія енергоресурсів (природний газ), тис.т.у.п. 9,0 50,0
Водопровідно-каналізаційне господарство
ремонт водопровідних насосних станцій, од. 110 112
ремонт каналізаційних насосних станцій, од. 147 153
перекладка мереж водопостачання, км 45,0 51,0
перекладка мереж водовідведення та капітальний ремонт діючих, км 15,5 20,0
будівництво каналізаційних очисних споруд, од. 3 4
реконструкція каналізаційних очисних споруд, од. 2 4
встановлення будинкових приладів обліку, од. 340 4091
економія енергоресурсів (електроенергія), тис.т.у.п. 0,2 1,4
Житлове господарство
капітальний ремонт житлового фонду, млн.грн. 44,6 77,6
відновлення та заміна ліфтів, од. 308 526
прийняття відомчих житлових будинків у комунальну власність, од / тис.кв.м 414 / 452 585 / 890
Благоустрій
будівництво, реконструкція та ремонт доріг і мостів комунальної власності, млн.грн./тис.кв.м 35,4 /789,7 38,6 /956,0
Міський електротранспорт
придбання трамвайних вагонів, од. 10 -
придбання тролейбусів, од. 12 78


Критерій ефективності та результативності реалізації завдань:

• покращання фінансового стану підприємств житлово-комунального господарства;

• підвищення надійності систем життєзабезпечення, поліпшення якості житлово-комунальних послуг.

IV. Гуманітарна сфера

4.1. Охорона здоров’я


Аналіз динаміки та головні тенденції розвитку сфери діяльності

Діяльність галузі охорони здоров'я у 2006 році була спрямована на забезпечення доступності якісної медичної допомоги кожному громадянину, запровадження нових ефективних механізмів фінансування та управління галуззю, створення умов для формування здорового способу життя.

Протягом 2006 року здійснювались заходи щодо покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я. З бюджетів усіх рівнів виділено 26,6 млн.грн., придбані рентгенапарати, флюорографи, колоноскопи, комплекти обладнання для обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом та закладів загальної практики - сімейної медицини, апарати штучної вентиляції легенів, 17 автомобілів.

Продовжувалось будівництво прибудови до лікувального корпусу Чугуївської центральної районної лікарні, другої черги діагностичного центру обласної клінічної лікарні, господарської інфраструктури лікувального корпусу Богодухівської центральної районної лікарні.

Проведено капітальний ремонт хірургічного відділення Красноградської центральної районної лікарні; ремонтні роботи та реконструкція радіологічного відділення обласного клінічного онкологічного диспансеру, лабораторних відділень обласної дитячої клінічної лікарні №1, обласного шкірно-венерологічного диспансеру №3, обласного протитуберкульозного диспансеру №1, приміщень обласної дитячої інфекційної лікарні під туберкульозне відділення, потолоанатомічного відділення Вовчанської центральної районної лікарні.

Видатки на медикаментозне забезпечення хворих у стаціонарних умовах становлять 4,63 грн. у розрахунку на 1 ліжко-день (2005р. – 3,72); на медикаментозне забезпечення швидкої медичної допомоги у розрахунку на 1 виклик становлять 1,25 грн. (2005р. – 1,11); видатки на медикаментозне забезпечення пільгового контингенту у розрахунку на 1 пільгового хворого – 24,1 грн. (2005р. – 12,97).

Закладами охорони здоров’я залучено 48,8 млн. грн., або 17,4 грн. у розрахунку на 1 мешканця (2005р. – 14,6).

В 2006 році зменшились показники загальної смертності населення з 16,7 (2005р.) до 16,2 на 1000 населення (2006р.) та дитячої смертності - з 10,14 (2005р.) до 7,84 (2006р.) на 1000 народжених живими. Профілактичними флюорографічними оглядами охоплено 1709,9 тис. осіб, або 718,3 на 1000 населення (2005р. – 739,3).

Здійснювались заходи щодо подальшого впровадження сімейної медицини і на цей час функціонує 982 дільниці загальної практики сімейної медицини. Сімейними лікарями обслуговується майже 1,5 мільйона мешканців, або 52,1% населення області (2005р. – 51,2%).

Продовжує активно впроваджуватися стаціонарозамінна форма перебування хворих у вигляді денних стаціонарів і показник забезпеченості ними становить 18,95 на 10 тисяч населення (2005 рік – 18,55).

З метою наближення надання медичної допомоги мешканцям села оглянуто 532,3 тис. сільського населення, або 92,1% від загальної кількості.

Заклади охорони здоров’я беруть участь у реалізації 7 міжнародних пілотних проектів.
В області впроваджуються 18 регіональних програм, що затверджені розпорядженням голови обласної державної адміністрації та рішенням сесії обласної ради.

Пріоритетні цілі та завдання на 2007 рік:

• збільшення фінансування галузі охорони здоров’я, в т.ч. за рахунок альтернативних джерел;

• реалізація в повному обсязі комплексу заходів щодо стабілізації рівня захворюваності на туберкульоз, СНІД, посилення інформаційно-освітніх заходів серед населення з профілактики цих захворювань;

• штатне укомплектування закладів охорони здоров’я;

• продовження будівництва другої черги діагностичного центру обласної клінічної лікарні, реконструкції лікувального корпусу центральної районної лікарні в м.Чугуєві з виділенням І-го пускового комплексу, другого пускового комплексу центральної районної лікарні в м.Богодухові;

• проведення капітального ремонту приміщень та оснащення сучасною медичною апаратурою закладів охорони здоров’я, зокрема: відділення гемодіалізу обласного центру урології та нефрології, приміщень радіологічного та хірургічного відділень обласного клінічного онкологічного диспансеру, відділення інтенсивної терапії обласної клінічної лікарні № 1та інш.;

• забезпечення надання первинної медико - санітарної допомоги сільському населенню;

• реалізація регіональної програми вдосконалення первинної медико-санітарної допомоги населенню області на засадах сімейної медицини;

• оптимізація ліжкового фонду з акцентом на подальшому впровадженні стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги населенню - денних стаціонарів та стаціонарів вдома;

• сприяння розробленню та широкому впровадження в медичну практику сучасних технологій діагностики лікування та профілактики найбільш поширених захворювань;

• покращання діагностики та ефективності лікування хворих на онкологічні захворювання, особливо дітей.

Критерії ефективності та результативності реалізації завдань:

• стабілізація епідеміологічної ситуації, у тому числі з туберкульозу, ВІЛ-інфекції, СНІДу;

• покращення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів;

• забезпечення доступної якісної медичної допомоги кожному громадянину;

• створення умов для формування здорового способу життя.

4.2. Освіта


Аналіз динаміки та головні тенденції розвитку сфери діяльності

В області забезпечено розвиток системи безперервної освіти дітей, учнівської та студентської молоді.

У 2006-2007 навчальному році в області функціонує 973 загальноосвітні навчальні заклади, у яких навчається 268,3 тис. учнів. Порівняно з минулим навчальним роком зросла мережа гімназій (на 2 заклади) та колегіумів (на 1 заклад) для навчання обдарованої учнівської молоді.

Діюча мережа відповідає освітнім запитам населення.

У 2006 році в Ізюмському районі відкрито будинок дитячої та юнацької творчості. Всього в області діють 115 комплексних та профільних позашкільних закладів, у творчих об’єднаннях, секціях яких навчається понад 105,7 тис. дітей і підлітків віком від 6 до 18 років, що складає 37,2% від загальної кількості дітей шкільного віку (у 2005 році цей показник становив 37,1%).

В області діють 614 дошкільних навчальних закладів, у яких виховуються 57,7 тис. дітей (55,7% від загальної кількості дітей дошкільного віку). Відновлено і реорганізовано діяльність 12 дошкільних закладів, відкрито 5 дошкільних закладів у районах області.

З метою забезпечення рівного доступу до сучасної якісної освіти учнівської молоді в області виконуються заходи обласної програми "Вчитель" на 2003-2012 роки.

У 2006-2007 навчальному році охоплено безкоштовним перевезенням 13,8 тис. учнів та 1,8 тис. педагогічних працівників, тобто відповідно 23,7 % та 21,9% від їх загальної чисельності у сільській місцевості.

На даний час у перевезенні задіяні 294 одиниці автотранспорту, з яких 143 одиниці належать закладам освіти, 88 одиниць - орендовані та 63 одиниці здійснюють підвезення на умовах спонсорської допомоги.

В 2006 році придбано 39 автобусів за кошти різних джерел фінансування.

Продовжується комп’ютеризація закладів освіти, на сьогодні вже встановлено 1339 комп’ютерів.
Показник кількості учнів на один комп’ютер в цілому по області складає 31 учень на 1 комп’ютер.

На цей час в Харківській області до мережі Інтернет підключено 632 ЗНЗ. З них 110 ЗНЗ підключені до мережі за сучасними швидкісними каналами.

До мережі Інтернет підключено 100 % районних (міських) відділів (управлінь) освіти.
В 2006 році побудовано і введено в дію Будинок школяра в смт Зачепилівка загальною площею 360 кв. м, перша черга будівництва загальноосвітньої школи на 493 уч.місця в смт Панютине Лозівського району.

Мережа закладів професійно-технічної освіти Харківської області включає 58 ПТНЗ, в тому числі: 2 центри; 2 вищих професійних училища, 40 професійних ліцеїв, 8 професійно-технічних училищ, 6 навчальних центрів при установах виконання покарань. На даний час в закладах професійно-технічної освіти навчається більше 20 тис. чол.

З метою підвищення якості підготовки робітничих кадрів, приведення змісту навчання у відповідність до потреб роботодавців та соціальних партнерів з 1 вересня 2006 року впроваджуються державні стандарти з 65 професій.

Харківський вузівський регіон об’єднує 92 вищі навчальні заклади всіх рівнів акредитації та форм власності, в них навчається понад 292 тис. студентів.

Зараховано на 1 курс 36,318 тис. чол., в т.ч. сільської молоді – 10,4 тис. чол. (з них майже 20% - за цільовими направленнями. У 2005 році цей показник становив 18,2%).

Відкрито 11 нових спеціальностей. Випущено 26,2 тис. чол. фахівців з вищою освітою, з них навчалися за рахунок державного та місцевого бюджетів 16,4 тис. чол., отримали направлення на роботу понад 15,5 тис. чол.

Пріоритетні цілі та завдання на 2007 рік:

• оптимізація існуючої мережі загальноосвітніх навчальних закладів на селі;

• суттєве покращення показника охоплення дошкільною освітою дітей, які мешкають у сільській місцевості, та приведення у відповідність існуючих норм (80%) показника охоплення дошкільною освітою дітей п’ятирічного віку, оптимізація мережі дошкільних навчальних закладів (відновлення роботи ДНЗ на базі типових приміщень, які зараз передані для використання різним структурам на умовах оренди, ДНЗ, які тимчасово призупинили діяльність), та розширення мережі дошкільних закладів компенсуючого типу;

• підвищення ефективності роботи з обдарованою учнівською молоддю, реалізація в районах (містах обласного підпорядкування) програми розбудови старшої школи на засадах профільності та вжиття заходів щодо її реалізації;

• подальше виконання заходів обласних програм: "Вчитель" на 2003-2012 роки, розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002-2008 роки;

• продовження комп’ютеризації та інформатизації закладів освіти, створення єдиного освітнього порталу;

• реалізація програми "Шкільний автобус" для забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей у сільській місцевості та придбання автозасобів у власність закладів освіти, створення в галузі власних автогосподарств;

• залучення коштів за рахунок усіх джерел фінансування для будівництва шкіл у м.Валки, смп Краснокутськ, ліквідації аварійного стану та капітального ремонту об’єктів освіти;

• прискорення введення другого та третього етапу єдиної тарифної сітки;

• забезпечення фінансування підвищення кваліфікації педагогічних працівників, своєчасного надання педагогічним працівникам щорічних грошових виплат в розмірі одного посадового окладу за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов"язків згідно зі ст. 57 Закону України "Про освіту".

Критерії ефективності та результативності реалізації завдань:

• забезпечення роботи на місцях щодо збільшення охоплення дітей дошкільною освітою та дітей п’ятирічного віку організованими формами дошкільної освіти;

• відкриття мережі допрофільних класів у основній школі та профільних класів у старшій школі;

• закупівля шкільних автобусів для забезпечення підвозу учнів та вчителів до сільських загальноосвітніх шкіл за рахунок субвенції державного та обласного бюджетів;

• досягнення показника кількості учнів на один ПК-25 учнів;

• використання комп’ютерної техніки при викладанні предметів шкільної програми з різних предметів; отримання інформації в мережі Інтернет;

• модернізація навчально-матеріальної бази навчальних закладів;

• забезпечення педагогічними кадрами;

• оптимізація мережі професійно-технічних навчальних закладів;

• вдосконалення структури і обсягів підготовки робочих кадрів з урахуванням прогнозованих потреб ринку праці регіону;

• створення спеціалізованих навчально-практичних центрів по впровадженню сучасних виробничих та інноваційних технологій навчання (на базі Харківського професійного ліцею машинобудування, професійно-технічного училища № 40 м. Харкова, Центру ПТО № 2 м. Харкова, професійно-технічного училища № 60 смт Кегичівка).

4.3. Культура


Аналіз динаміки та головні тенденції розвитку сфери діяльності

Харківщина має давні мистецькі традиції і високий творчий потенціал. Нині мережа закладів культури Харківської області налічує 731 заклад клубного типу, 36 музеїв, 6 театрів, 2 концертні заклади, 78 шкіл естетичного виховання, 1337 бібліотек, в т.ч. 671 сільська бібліотека. Треба відзначити, що за останні 2 роки не було закрито жодної бібліотеки (в 2001 році – майже 70), відкрито ж було 25, в т.ч. в 2006 році – 8.

На високому рівні проведені культурно-мистецькі заходи: X Всеукраїнський різдвяний фестиваль дитячої творчості "Зимовий сонцеворот", 21-й Міжнародний фестиваль ансамблів народної музики ім. Г.Цицалюка "Райдужний світ народних мелодій", VІІІ Міжнародний конкурс юних піаністів Володимира Крайнєва, ІІ Міжнародний фестиваль лялькових театрів "Аніма", VІ Міжнародний фестиваль-конкурс дитячих колективів народної хореографії "Зелен світ", Всеукраїнський фестиваль-конкурс сучасної пісні та популярної музики "Червона рута", Бахівський фестиваль органної музики, Х фестиваль класичної музики "Харків мистецький", регіональні фестивалі-конкурси: естрадної пісні "Дюймовочка", "Жива вода", "Золота осінь", народної пісні ім. Оксани Петрусенко, читців "Думи мої, думи мої...", присвячений Т.Г.Шевченку, сучасного та спортивного танцю "Нестримна течія", театральних колективів "На крилах Мельпомени".

Театрами м. Харкова протягом 2006 року підготовлено 18 прем'єрних вистав.
Двом музичним професійним колективам - Харківському театру музичної комедії, симфонічному оркестру Харківської обласної філармонії Міністерством культури і туризму України присвоєно почесне звання "Академічний".

У 2006 році було дещо покращено матеріально-технічну базу музейних закладів. Після капітального ремонту були відкриті для відвідувачів Ізюмський та Куп’янський краєзнавчі музеї. Ремонтні роботи велись також у історичному, художньому, літературному музеях в м.Харкові, Чугуївському художньо-меморіальному музеї, в краєзнавчих музеях Золочівського, Балаклійського, Барвінківського районів.

У 2006 році у літературному меморіальному музеї Г.С.Сковороди відбулася презентація нової експозиції.

На реконструкцію історичної, культурної пам’ятки - Харківської обласної філармонії надійшло біля 5 млн.грн. благодійних внесків, які витрачені на проектування, підготовчу роботу та першочергові пам’яткоохоронні роботи; наступні етапи робіт передбачається виконати в 2007 році.

Незважаючи на обмеженість коштів, другий рік поспіль спостерігається тенденція щодо збільшення обсягів коштів, що спрямовуються на будівництво, проведення ремонтів, придбання обладнання тощо.

У 2006 році проведено 36 капітальних ремонтів, 402 - поточних ремонтів, відремонтовано 65 опалювальних систем на загальну суму 4,3 млн. грн.; газифіковано 2 будівлі закладів культури.
За рахунок різних джерел фінансування виконувались: реконструкція будинку штабів військових поселень в м. Чугуєві; ремонтно-відновлювальні роботи будинку культури в с.Шелудьківка Зміївського району, Куп’янського краєзнавчого музею, закладів культури Зачепилівського району.

З року в рік збільшується обсяг фінансування на утримання закладів культури області: в 2005р. – 89,4 млн.грн., 2006р. – 117,6 млн.грн., або на 31,4% більше.

Пріоритетні цілі та завдання на 2007 рік:

• забезпечення сталого функціонування закладів культури області;

• проведення традиційних фестивалів - конкурсів професійних та аматорських виконавців, творчої молоді;

• сприяння забезпеченню бібліотек області необхідними періодичними виданнями,
вітчизняною та зарубіжною книжковою продукцією;

• комп'ютеризація бібліотек області;

• проведення необхідних заходів щодо реставрації, облаштування споруди Харківської обласної філармонії;

• активізація роботи щодо відродження, охорони, збереження та розповсюдження
кращих зразків народної традиційної культури Слобожанщини;

• продовження роботи щодо забезпечення підготовки і випуску Харківського тому
багатотомного енциклопедичного видання "Звід пам'яток історії та культури
України";

• завершення створення на території області 2 заповідників - "Державного історико-археологічного заповідника "Верхній Салтів " ім. В.О. Бабенка", "Державного історико-культурного заповідника "Чугуїв";

• активізація роботи щодо паспортизації об'єктів культурної спадщини.

Критерії ефективності та результативності реалізації завдань:

• збільшення кількості відвідувань закладів культури і мистецтва на 2 - 3%;

• забезпечення виконання ремонту або реставрації пам'яток архітектури, об'єктів
культури.

4.4. Розвиток туристичної та рекреаційно-курортної сфери


Аналіз динаміки та головні тенденції розвитку сфери діяльності

ППоказники розвитку туризму на Харківщині вказують на те, що ця галузь економіки стає все більше дієвим засобом формування ринкового механізму господарювання, надходження коштів до бюджету, створення додаткових робочих місць, залучення широких верств населення до здорового способу життя та раціонального відпочинку і дозвілля.

У 2006 році в області зареєстровано 329 туристичних фірм, які отримали ліцензії на провадження туроператорської та турагентської діяльності.

В 2006 році кількість обслугованих туристів склала біля 83 тисяч чоловік, у тому числі: іноземних туристів – 7 тис. чол., туристів, охоплених внутрішнім туризмом – 44,1 тис. чол., туристів, які виїжджали за кордон, 31,8 тис. чол. Кількість охоплених екскурсійною діяльністю – 33,9 тис. чоловік.

Підписана спільна заява про співробітництво з Харківським регіональним відділенням Спілки сприяння розвитку сільського "зеленого туризму" в Україні.

Пріоритетні цілі та завдання на 2007 рік:

• продовження розвитку внутрішнього та в'їзного туризму у напрямку збільшення кількості обслугованих туристів та обсягів надання туристичних послуг в порівнянні з очікуваними даними за 2006 рік;

• сприяння розвитку сільського "зеленого туризму";

• поліпшення матеріально-технічної бази закладів туризму та розвиток інфраструктури туризму в регіоні;

• активізація просування на світовий ринок вітчизняного туристичного продукту.

Критерії ефективності та результативності реалізації завдань:

• збільшення обсягу туристичних послуг на 12% в порівнянні з очікуваними даними за 2006 рік;

• збільшення кількості обслугованих туристів на 15% в порівнянні з очікуваними даними за 2006 рік.

4.5. Фізична культура та спорт


Аналіз динаміки та основні тенденції розвитку діяльності

Протягом року проводились певні організаційні і практичні заходи щодо подальшого розвитку сфери фізичної культури і спорту серед усіх верств населення.

В області розроблена чітка система проведення різноманітних фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів серед усіх верств населення. На сьогодні усіма видами фізичної культури та спорту займається 13,4% населення області. Певні заходи проведені в області щодо активізації цієї роботи серед учнівської та студентської молоді і до занять спортом залучено 42,4%.

Стало доброю традицією проводити Спартакіади "Спорт протягом життя" серед усіх категорій учнівської та студентської молоді, для працюючого населення – Спартакіади виробничих колективів, сільського населення – Спартакіади працівників агропромислового комплексу, для сільських школярів "Хто ти – майбутній Олімпієць?", проведені змагання серед шкіл-інтернатів для дітей – сиріт, для інвалідів "Повір у себе". Вперше у 2006 році проведені змагання серед школярів "Нащадки козацької слави" і Кубок Європи з лижних гонок (спринт). Вдруге на території області проведена Всеукраїнська велоестафета "Спорт для всіх єднає Україну".

Проводиться обласна Спартакіада серед районів і міст на Кубок голови облдержадміністрації.
Здійснюються заходи з розвитку олімпійських і неолімпійських видів спорту. До занять у спортивні секції залучено 87,2 тис. чоловік. В області культивуються 41 олімпійський та 37 неолімпійських видів спорту. Підготовку спортивного резерву в регіоні здійснюють 107 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у т.ч. 12 спеціалізованих, в яких фізичною культурою і спортом займаються 63560 дітей та підлітків.

За 2006 рік в області підготовлено 9 заслужених майстрів спорту, 51 майстер спорту України міжнародного класу, 286 майстрів спорту України, 30 заслужених тренерів України. Виступаючи на Чемпіонатах, першостях, Кубках світу та Європи, на протязі 2006 року спортсменами області завойовано 230 медалей, що є найвищим показником за роки незалежності України.

Спортсменами обласного центру "Інваспорт" в 2006 році завойовано на чемпіонатах Європи і світу 12 медалей, з них 6 золотих і 6 срібних.

Здійснювались заходи щодо зміцнення спортивної бази.

За 2006 рік введено в дію СК "Техноком". Продовжується робота з реконструкції ШВСМ, ОСК "Металіст", ОСК "ХТЗ", учбової бази зимових видів спорту "Темп" та інші. Збудовано 5 майданчиків зі штучним покриттям, фундамент під 38 тренажерних комплексів.

Пріоритетні цілі та завдання на 2007 рік:

• створення належних умов для забезпечення якісної підготовки спортсменів Харківщини до участі в XXIX літніх Олімпійських іграх 2008 року в м.Пекіні (Китай);

• забезпеченнія участі збірних команд області у III Всеукраїнських літніх спортивних турнірах;

• подальший розвиток та підтримка команд ігрових видів спорту;

• забезпечити належне функціонування мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

- приведення штатного розкладу ДЮСШ у відповідність до вимог типового Положення про дитячу юнацьку спортивну школу;

- збільшення чисельності штатних тренерів з 50,4 % до 55%;

- сприяння відкриттю нових ДЮСШ при наявності фінансових та матеріально – технічних можливостей;

• проведення Спартакіади області серед районів та міст на Кубок голови обласної державної адміністрації;

• збереження існуючої мережі спортивних споруд області, проведення реконструкції та капітального ремонту баз олімпійської підготовки, зокрема ОСК "Металіст";

• вирішення питання покращення житлово-побутових умов провідних спортсменів та тренерів;

• створення районних центрів "Спорт для всіх";

• відкриття філій "Інваспорт" в районах та містах області.

Критерії ефективності та результативності реалізації завдань:

• збільшення чисельності населення, яке займається всіма видами фізкультурно-оздоровчої, спортивної роботи, в т.ч. дітей і підлітків з 13,4% до 15%;

• зміцнення матеріально-технічної бази галузі;

• підвищення рівня фізкультурно-реабілітаційної та спортивної роботи серед інвалідів.

4.6. Питання сім’ї та молоді


Аналіз динаміки та головні тенденції розвитку сфери діяльності

Робота галузі у 2006 році була спрямована на виконання державних та обласних програм стосовно підтримки дітей, молоді, жінок та сімей, підготовки та проведення оздоровлення дітей, підтримки молодіжного підприємництва, роботи з молодіжними громадськими організаціями та інше.

З метою сприяння вирішенню проблеми вторинної зайнятості учнівської та студентської молоді в області працювало 4 молодіжних центри праці та 19 громадських центрів при вищих навчальних закладах.

У рамках УІІІ Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді проведено обласний конкурс бізнес-планів. 6 робіт із 35 за рішенням експертної ради було представлено у фіналі Всеукраїнського конкурсу. 1 робота отримала призове місце у номінації "Торгівля та сфера послуг".

В області діє міжгалузева профорієнтаційна акція "Підприємства Харкова - молоді Харківщини", мета якої-впровадження комплексних заходів, спрямованих на створення умов для сприяння молоді щодо вступу в трудове життя, працевлаштування та професійного розвитку. У 2006 році пройшли виїзні ярмарки вакансій у Красноградському та Богодухівському районах.

Працевлаштовано 352 учня з числа дітей-сиріт, випускників професійно-технічних закладів.

На підтримку ініціатив молодіжних громадських організацій облдержадміністрацією проведений Міжнародний форум молоді "Молодь ХХІ століття" за участю делегацій із Росії та України, присвячений Дню Європи в Україні.

У 2006 році проведено обласний конкурс проектів програм, розроблених дитячими та молодіжними громадськими організаціями, 4 організації стали переможцями конкурсу.

Проводилась робота щодо профілактики правопорушень у молодіжному середовищі.

В області працює 46 центрів соціальних служб для сімей, дітей та молоді та їх 29 філій.

При центрах соціальних служб працюють спеціалізовані служби, зокрема "Родинний дім", "Мобільний консультативний пункт", консультативні пункти для неповнолітніх і молоді, які звільнились з місць позбавлення волі, та інші. На базі благодійного фонду "Твоя перемога" функціонує центр ресоціалізації наркозалежної молоді.

Протягом літньої оздоровчої кампанії 2006 року в області здійснювали свою роботу 1032 оздоровчих заклади.

За підсумковими даними протягом літньої оздоровчої кампанії було оздоровлено всього 150594 дітей шкільного віку (7-16 років), що складає 55 % від загальної кількості дітей шкільного віку області.

На проведення оздоровчої кампанії 2006 року було використано 39,4 млн.грн., що складає 115,9 % від суми 2005 року (34 млн. грн.).

Здійснювались заходи щодо розвитку сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Протягом року робота у даному напрямку була активізована і на даний час в області працює 12 дитячих будинків сімейного типу та 62 прийомні сім’ї, в яких виховується 154 дитини.

Пріоритетні цілі та завдання на 2007 рік:

• продовження роботи з поширення мережі дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей; перепрофілювання обласних притулків для неповнолітніх у центри соціально-психологічної реабілітації дітей; відкриття центру соціально-психологічної реабілітації дітей у м.Ізюмі;

• розвиток спеціалізованих формувань по роботі з молоддю і жінками (молодіжні центри праці, молодіжні бізнес-центри, бізнес-інкубатори, центри соціально-психологічної реабілітації, кризові центри, спеціалізовані соціальні служби, мережі центрів ресоціалізації наркозалежної молоді "Твоя Перемога");

• збереження мережі дитячих оздоровчих закладів на рівні 2006 року (45 заміських дитячих оздоровчих таборів, у т.ч. санаторного типу), незалежно від відомчої належності, поліпшення матеріально-технічного, науково-медичного забезпечення діяльності дитячих оздоровчих таборів, охоплення організованими формами відпочинку та оздоровлення кількості дітей не менше фактичного показника 2006 року (55%);

• розвиток мережі сільських та селищних центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (планується створити 19 сільських та селищних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді);

• здійснення заходів, спрямованих на подолання дитячої безоглядності та безпритульності.

Критерії ефективності та результативності реалізації завдань:

• збільшення кількості оздоровлених дітей пільгових категорій (90%) у порівнянні з фактом 2006 року (75,7%);

• удосконалення роботи та підтримка громадських об’єднань і молодіжних організацій, що сприяють працевлаштуванню молоді;

• створення 40 прийомних сімей та 7 дитячих будинків сімейного типу.

V. Безпека життєдіяльності людини


5.1. Охорона навколишнього середовища та техногенна безпека


Аналіз динаміки та головні тенденції розвитку сфери діяльності

Екологічна ситуація області в цілому зберегла як і в попередні роки, тенденцію до стабілізації. Знизився індекс забруднення атмосфери міста з 5,38 у 2004 році до 5,0 у 2005 році.

Індекс забруднення атмосфери міста за останні роки має тенденцію до зниження: так, у 2005 році він становив 5,0, в 2004 році - 5,38, в 2003 році - 5,93.

Протягом 2005 р. зменшили викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря: ДП ТЕЦ-2 "Есхар" на 7,15 тис. тонн, ВАТ "Харківська ТЕЦ-5" на 0,350 тис. тонн.

Основним джерелом забруднення атмосферного повітря в Харківській області залишається Зміївська ТЕС ВАТ "Центренерго", а це близько 80% всіх викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне повітря Харківської області. Так, за 2005р. Зміївською ТЕС викинуто в атмосферу 103,493 тис. тон шкідливих речовин, що в порівнянні з минулим роком більше на 19,473 тис. тон – за рахунок збільшення обсягів виробництва електроенергії та обсягів використання вугілля та мазуту.

На теперішній час на Зміївській ТЕС введено в експлуатацію 8-ий енергоблок. Встановлені нові високоефективні фільтри, які дозволяють знизити вміст твердих речовин перед димовими трубами. Одночасно, вирішується питання впровадження системи автоматизованого контролю викидів від енергоблоків 275 МВт Зміївської ТЕС.

Для покращання ситуації з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря від автотранспорту державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Харківській області щорічно вживається ряд заходів по державному контролю за охороною атмосферного повітря від викидів автотранспорту. До цього переліку робіт, в першу чергу, належать планові перевірки автотранспортних підприємств, станцій технічного обслуговування автомобілів, автогосподарств промпідприємств, сприяння створенню на їх базі контрольно-регулювальних пунктів по перевірці автотранспорту на паливну ощадність та токсичність. Таким чином, по Харківській області за 2005 рік обсяги викидів від автотранспорту зменшились в цілому на 3,627 тис. тонн.

В області приділяється особлива увага дотриманню вимог природоохоронного законодавства на екологічно – небезпечних об'єктах та об'єктах оборонної діяльності.

Так у 2005 р. підрозділами Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Харківській області було перевірено всі 9 об’єктів, віднесених до екологічно-небезпечних, щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства, а саме: комплекси біологічної очистки (КБО) "Диканівський" та КБО "Безлюдівський", ДП "Хімпром", ВУВГ "Донець", Печенізьке та Краснооскільське водосховища, Зміївська ТЕС, Аміакопровід "Тольятті – Одеса", ДП "Харківтрансгаз" (Первомайське управління магістральних газопроводів та Кегичівське управління підземного захоронення газу ).

Основними джерелами водопостачання Харківської області є поверхневі та підземні води басейнів р. Сіверський Донець та р. Дніпро. Кількість водокористувачів, які мають водозабори з поверхневих джерел – 58.

Загальний забір води по Харківській області склав 357,4 млн.м3, у тому числі: поверхневої прісної –293,3млн.м3 (82,1 %), підземної – 64,1 млн.м3 (17,9 %).

Загальний обсяг використаної води становить 294,7 млн.м3, що на 78,4 млн.м3 менше, ніж у 2005 році.
Щорічно збільшуються обсяги фінансування заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. У 2006 році на ці заходи направлено 4,6 млн.грн.

Аналіз структури земельного фонду Харківської області свідчить, що 79 % території області зайнято сільськогосподарськими землями, з яких 77,0% сільськогосподарських угідь, в тому числі: ріллі – 61,2%, перелогів - 0,6%, багаторічних насаджень - 1,6%, сіножатей і пасовищ - 13,6%.

У зв’язку з тим, що почастішали випадки аварійних розливів нафтопродуктів особлива увага приділяється заходам щодо попередження забруднення земель, поверхневих та підземних вод, а також відновленню родючості земель та очистці поверхневих та підземних вод після аварій.
Під лісами та іншими лісовкритими площами зайнято 416,5 тис.га, що складає-13,25% території, забудовані землі займають 188,7 тис.га (6,0 %), болота – 30,8 тис.га (1,0%), інші землі (піски, яри, зсуви і т.п.) – 34,3 тис.га (1,1%), під водою – 60,6 тис.га (1,9%).

Безпосередньо у власності та користуванні громадян знаходиться 35,3% від загальної площі земель області 1110,4 тис. га. З них, фермерські господарства займають 199,9 тис. га., або 6,4% від загальної площі області.

Мінерально-сировинна база області на 37,6% складається з паливно-енергетичних корисних копалин (нафта, газ, конденсат, кам’яне та буре вугілля), на 50,7% – з сировини для виробництва будівельних матеріалів, решту становить сировина кольорових металів (рудопроявлення срібла, родовища германію, розсипні родовища титан-цирконійових руд), прісні та мінеральні підземні води.

Поряд з родовищами газу, нафти та підземних вод обліковано 187 родовищ 15-ти видів твердих корисних копалин (вугілля, сапропель, титан, сіль кухонна, фарбова сировина, абразивна сировина, камінь будівельний, формувальні, скляні та будівельні піски, крейда, вапняк, цементна сировина, керамзитова та цегельно-черепична сировина), з яких 71 родовище 11-ти видів корисних копалин експлуатується.

Харківська область має добре розвинену сировинну базу промисловості будівельних матеріалів. На її території налічується 150 родовищ корисних копалин, що застосовуються у будівництві, з яких 67 – розробляється.

Нафта в області представлена 11-ма родовищами з балансовими видобувними запасами– 6,3 млн. тонн. З них 4 родовища розробляються, запаси яких складають 5,6 млн. тонн.

Газ вільний представлений 45-ма родовищами, сумарні видобувні балансові запаси становлять 312,106 млрд.м3. 23 родовища експлуатуються з видобувними запасами– 252,6 млрд.м3 (36% від запасів України). Головними родовищами по видобутку газу є Шебелинське, Єфремівське, Меліховське, Західно-Хрестищенське, Медведівське, видобуток по яких становить 78,63% від загальнодержавного.

В області відомі 35 родовищ конденсату з видобувними запасами – 10350 тис. тонн. З них 20 експлуатуються і запаси на них складають 7,8 млн. тонн (13,5% від запасів України).

Важливу роль серед мінеральних ресурсів області відіграють запаси кам’яного та бурого вугілля. Кам’яне вугілля представлене 7-ма родовищами з промисловими запасами – 2377,1 млн. тонн. Буре вугілля представлене одним родовищем з запасами 389985 тис. тонн, яке підготовлено до промислового освоєння.

В області розвідані запаси сапропелю, який представлений 22-ма родовищами з геологічними запасами 6,3 млн.тонн. Із них 8 родовищ забудовані (запаси по цих ділянках складають 317 тис. тонн.). Окрім балансових, в області виявлені 3 родовища сапропелю з прогнозними ресурсами біля 293 тис. тонн. Розвідано три родовища формувальних пісків (Гусарівське, Вишнівське і Благодатівське) з загальними запасами 210,9 млн.тонн. З них 2 розробляються (Гусарівське і Вишнівське) з загальними запасами 209,8 млн. тонн.

Кухонна сіль в області представлена одним родовищем – Єфремівським, яке розробляється. Запаси корисної копалини складають 390,6 млн. тонн.

Цементна сировина представлена 3-ма родовищами (Шебелинське, Куп’янське, Великобурлуцьке) з загальними запасами по крейді – 307,9 млн. тонн, по глині – 96,6 млн. тонн. Область повністю забезпечена власною сировиною і, крім того, має перспективи для розширення її бази. Аналогічне становище зі скляною сировиною. Балансом враховано 2 родовища (Новоселівське та Берестовеньківське), з яких розробляється Новоселівське з запасами 26,7 млн. тонн. Існують можливості для подальшого розвитку цієї сировинної бази.

Керамзитова сировина представлена 4 родовищами, але освоєне тільки одне (Харківське) з запасами 18298 тис.м3. Два резервних родовища – Першотравневе та Смирнівське.

Цегельно-черепична сировина зосереджена на 104 розвіданих родовищах з загальними запасами 108259 тис.м3. Із них експлуатуються – 48. Пісками будівельними область забезпечена повністю. Тут налічується 20 родовищ, з яких розробляється – 7. В області розробляються 5 родовищ будівельного каменю. Запаси цих родовищ складають 18975 тис.м3. З 10 родовищ крейди розробляються 4.

Підземні прісні води представлені 27 родовищами, з яких на 19 ведеться видобуток води, що використовується для господарсько-питного, виробничо-технічного водопостачання і для забезпечення водою населених пунктів. Балансові запаси прісних підземних вод складають – 1036,51 тис.м3/добу. Мінеральні підземні води території представлені 9 родовищами.

В області утворилося 66,350 тис.тонн відходів, що на 17,739 тис. тонн менше, ніж у 2005 році.

Накопичено утворених небезпечних відходів 8,771 тис.тонн, що на 36,104 тис.тонн менше, ніж у 2005 році.

Основна кількість відходів утворилась на підприємствах приватної (40,313 тис.тонн – 60,8%) та державної (20,352 тис.тонн – 30,7%) форм власності.

Основними видами вторинної сировини і відходів виробництва є зола ТЕС – 618,271 тис.тонн ( використовується при виробництві будівельних матеріалів ), жом буряковий – 560,005 тис.тонн ( використовується в сільському господарстві ), тверді побутові відходи – 250,245 тис.тонн.

З метою зниження навантаження на існуючі звалища твердих побутових відходів в області вживаються заходи щодо збирання та переробки відходів як вторинної сировини. В області діє понад 70 суб’єктів господарювання, які здійснюють збір вторинної сировини, серед яких ТОВ "Еко-стандарт", ТОВ "Ековторма", Приватне підприємство "СВАН", ТОВ "Вікторія", ТОВ НВП "Екосфера". Деякі види вторинної сировини перероблюються на підприємствах регіону, наприклад, відходи макулатури направляються на переробку на ВАТ "Роганська картонна фабрика", полімерна сировина – на ТОВ "Харківвторполімер", відходи склобою – на СП ТОВ "Скло".

У зв’язку з тим, що почастішали випадки аварійних розливів нафтопродуктів, у тому числі при несанкціонованому їх відбору, особлива увага приділяється заходам щодо попередження забруднення земель, поверхневих та підземних вод, а також відновленню родючості земель та очистці поверхневих та підземних вод після аварій.

За рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, відповідно до програми, виконано заходи з будівництва полігонів твердих побутових відходів у м. Куп’янську, м. Змійові, м. Краснограді, смт. Вільча Вовчанського району. Здійснено роботи щодо коригування паспортів місць розміщення ТПВ, вибору перспективних земельних ділянок щодо розміщення нових полігонів ТПВ і складання їх каталогу по районах області.

Крім того, полігони ТПВ є перспективними джерелами альтернативного палива – біогазу, який утворюється у товщі накопиченого за попередні роки сміття і давно вже видобувається у розвинутих країнах.

З метою виконання заходів Загальнодержавної програми поводження з токсичними відходами в області проводився комплекс заходів щодо організації безпечного поводження з токсичними відходами, зокрема, з непридатними до використання пестицидами та їх сумішами.

Важливою складовою частиною навколишнього середовища області є тваринний світ. Всього на Харківщині мешкають 436 видів хребетних тварин, з яких 122 види занесено до Червоної книги України, 39 видів занесено до Європейського Червоного списку тварин, 194 види занесені до Червоного списку області. Із 90 видів мігруючих тварин, які потребують охорони на території області, 81 вид віднесено до категорій зникаючих, цінних та рідких, що підлягають особливій охороні.

Природні території та об’єкти заповідного фонду області представлені національним природним парком, регіональними ландшафтними парками, заказниками загальнодержавного і місцевого значення, пам’ятками природи та заповідними урочищами місцевого значення.

Природно-заповідний фонд області налічує 220 територій і об’єктів загальною площею 55416,77 га, в тому числі 11 об’єктів загальнодержавного значення площею 15609,4га. Відсоток заповідності становить 1,7 від загальної площі Харківщини. В 2005 році введено 5 об’єктів місцевого значення (загальною площею 523,4 га), в тому числі: у Вовчанському районі – 2 об`єкти, Лозівському, Чугуївському та в м. Харкові - по 1 об’єкту. Скасовано статус гідрологічного заказника "Салтівський" в м. Харкові, розширені межі регіонального ландшафтного парку "Ізюмська лука" на 2442,0 га в Ізюмському районі та змінені межі ландшафтного заказника "Кочетоцька лісова дача".

Розміщення заповідних територій в районах області є нерівномірним, відсоток заповідності становить від 23,14% в Печенізькому районі до 0,03% в Шевченківському районі.

Історико-культурна спадщина області представлена парками - пам’ятками садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення: "Краснокутський", "Шарівський", "Наталіївський", "Старомерчицький"; дендрологічними парками – ХНАУ ім. В.В.Докучаєва загальнодержавного значення та дендропарком "Дружба" місцевого значення.

Заповідний об’єкт парк - пам’ятка садово-паркового мистецтва "Краснокутський" займає територію 13,6 га, входить до складу природно-заповідного фонду України, який охороняється як національне надбання і є складовою частиною системи природних територій та об`єктів, що перебувають під особою охороною.

На території парку розташовані старовині печери та підвали, залишки Петропавлівського монастиря 17 сторіччя.

В цьому парку вперше було акліматизовано більше 50 видів рослин. Зараз колекція включає біля 353 видів флори та 29 видів фауни – серед них гінкго дволопатевий, айлант найвищий, бундук канадський тощо, які занесені до Європейського Червоного списку.

У 2007 році буде продовжено роботу з центральними органами виконавчої влади щодо створення національного природного парку "Слобожанський".

Майбутній національний природний парк "Слобожанський" знаходиться на території долини р. Мерла між м. Богодухів та смт. Краснокутськ. Ця територія має природоохоронну, історико-культурну рекреаційну та наукову цінність. Орієнтована загальна площа національного природного парку "Слобожанський" біля 10 тис.га. На цій території налічується низка територій та об’єктів природно-заповідного фонду, де охороняється значна кількість видів рослин та тварин, що занесені до Європейського Червоного списку та Червоної книги України. Значна кількість рослинних угруповань занесені до Зеленої книги України. Тут збереглося багато пам’яток історії містобудівництва та архітектури.

Харківський зоологічний парк за цінністю колекції займає друге місце в Україні та восьме серед країн СНД. Загальна кількість видів тварин складає 367, з них 62 внесено до Міжнародної Червоної книги, 21 до Червоної книги України. Наявність таких об’єктів має значний потенціал для розвитку туризму та проведення роботи з екологічної освіти та виховання населення.

Пріоритетні цілі та завдання на 2007 рік:

• органами місцевого самоврядування в рамках комунальної власності міст чітке визначення межі парків, скверів, зелених зон, зон відпочинку, де розміщення будь-яких об`єктів заборонено;

• продовження робіт щодо розробки та впровадження експериментального обладнання по знешкодженню непридатних для використання пестицидів;

• реалізація заходів програм екологічного спрямування;

• реалізація заходів по державному контролю за охороною атмосферного повітря від викидів автотранспорту;

• забезпечення робіт по будівництву та реконструкції очисних споруд, що було розпочато в попередні роки, а саме: очисні споруди в с.Есхар, смт Солоницівка, с. М.Данилівка, смт Зачепилівка та реконструкція каналізаційної мережі Куряжзько – Солоницівського промвузла;

• проведення робіт на будівництві об’єкту "Каналізування і очистка стічних вод" в смт Дворічна Харківської області.

Критерії ефективності та результативності реалізації завдань:

• зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферу шляхом реконструкції технологічного устаткування Зміївської ТЕС, інших значних забруднювачів, перш за все, підприємств Мінпаливенерго;

• розширення площі природно-заповідного фонду та створення цілісної екомережі;

• продовження роботи з центральними органами виконавчої влади щодо створення національного природного парку "Слобожанський".

5.2. Пожежна безпека


Аналіз динаміки та головні тенденції розвитку сфери діяльності

Протягом 2006 року, завдяки постійній роботі по забезпеченню пожежної безпеки, в області досягнуто зменшення кількості пожеж на 2% в порівнянні з 2005 роком.

Питання пожежної безпеки були в 2006 році предметом підвищеної уваги з боку місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарської діяльності, органів контролю і нагляду за виконанням протипожежних вимог.

У 2006 році в с.Самійлівка Близнюківського району було введено в дію один із 28 створених на даний час підрозділів місцевої пожежної охорони.

Досить динамічно виконуються організаційні та інформаційні заходи обласної Програми забезпечення пожежної безпеки до 2010 року, прийнятої у 2002 році на VI сесії обласної ради XXIV скликання.

Але, починаючи з 2002 року, до теперішнього часу залишаються непрофінансованими заходи Програми, спрямовані на забезпечення пожежно-рятувальних підрозділів необхідною технікою і обладнанням.

Пріоритетні цілі та завдання на 2007 рік:


• посилення державного нагляду за станом пожежної безпеки в населених пунктах і на об'єктах незалежно від форм власності, поліпшення організації гасіння пожеж та зменшення їх негативних наслідків;

• покращення інформаційного забезпечення органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і населення з питань пожежної безпеки;

• забезпечення життєво важливих інтересів області у сфері пожежної безпеки, розв'язання завдань із забезпечення протипожежного захисту та оперативного реагування на обстановку;

• продовження роботи щодо виконання розпорядження облдержадміністрації від 01.08.2003 № 245 "Про створення місцевої пожежної охорони в області" та від 26.08.2004 № 338 "Про внесення змін і доповнень до нього", якими затверджені графіки по створенню МПО на базі раніш ліквідованих професійних пожежних частин та в населених пунктах, де відсутні підрозділи державної пожежної охорони.

Критерій ефективності та результативності реалізації завдань:

• зниження кількості пожеж та загиблих.

5.3. Охорона праці


За статистичними даними на підприємствах і в організаціях Харківської області в 2006 році сталося 778 нещасних випадків проти 826 випадків у 2005 році, що на 6 % менше у 2005 році.

Найбільша кількість нещасних випадків на виробництві зафіксовано в Орджонікідзевському, Київському, Комінтернівському, Фрунзенському районах міста Харкова, де зосереджені найбільші заводи регіону. Серед сільських районів найвищий рівень виробничого травматизму відзначено у м. Лозова, Чугуївському та Харківському районах.

У продовж 2006 року на підприємствах і в організаціях Харківської області загинуло 49 працівників (у 2005 році – 50 осіб). Найбільш смертельно небезпечними галузями є агропромисловий комплекс та машинобудування. (при виконанні трудових обов’язків на виробництві загинуло відповідно 10 та 9 осіб).

Частіше за все причинами травмування були порушення виробничої і трудової дисципліни, вимог особистої безпеки і технологічних процесів.

За видами подій, які призвели до травмування, перше місце займають ДТП, падіння потерпілого з висоти, дія предметів, що рухаються.

Аналіз динаміки та головні тенденції розвитку сфери діяльності

Протягом 2006 року в області проводилась певна робота з питань профілактики виробничого травматизму. Розроблені районні (міські) програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2006-2010 роки, розпочався процес їх реалізації.

Розробляється проект "Регіональної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2007-2011 роки".

У квітні 2006 року проведено "Тиждень охорони праці", головною метою якого було привернути увагу органів державної влади, суб’єктів господарювання та громадських організацій до забезпечення всіх необхідних передумов для реалізації конституційного права громадян на безпечне життя в рамках існуючого нині суспільства.

Розпочата організаційна робота щодо проведення такого тижня у 2007 році, який пройде під девізом: "Зробимо гідну працю реальністю: безпека і здоров’я на робочих місцях".

Атестовано за умовами праці майже 95 % робочих місць (у 2005 році – 93 %). 91 % колективних договорів мають розділи "Охорона праці", комплексні заходи по доведенню умов праці до нормативних вимог (у 2005 році – 87 %).

Разом з тим, на підприємствах області потребує покращення робота, щодо стану умов та безпеки праці, своєчасного проведення атестації робочих місць.

Територіальним управлінням Держгірпромнагляду по Харківській області, головним управлінням праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, аналогічними районними управліннями здійснюється нагляд та державний контроль за охороною праці більше ніж на 41 тисячі підприємств і організацій різних форм власності, де працює близько 1 млн. чоловік.

У 2006 році проведено більше 12,7 тис перевірок дотримання правил охорони праці на 6624 підприємствах і організаціях області.

Першочергова увага була приділена об’єктам підвищеної небезпеки: котлам і посудинам, що працюють під тиском, підйомним механізмам, підприємствам газової і нафтової промисловості, а також цілим секторам економіки – сільському господарству і машинобудуванню, де визначається високий рівень травматизму.

Виявлено понад 11,4 тис. (10,8 тис. у 2005 році) порушень нормативних актів з охорони праці, найбільше їх зафіксовано в АПК, на підприємствах енергетики і машинобудування. Найчастіше порушення полягали в незадовільній організації виконуваних робіт, недотриманні працівниками правил експлуатації машин і устаткування, незабезпеченості працівників колективними та індивідуальними засобами захисту, допуску працівників до виконання трудових обов’язків без проходження навчання, інструктажів і медичного огляду. Викликає стурбованість стан промислової безпеки на новостворених підприємствах. На більшості з них не започатковуються служби охорони праці, хоча вони повинні бути в колективах із чисельністю понад 50 працівників. На багатьох підприємствах не розробляється і не впроваджується система управління охороною праці (СУОП).

Інспектори Держгірпромнагляд призупинили роботу 16,7 тис. (15,6 тис. у 2005 році) об’єктів, агрегатів і механізмів, де існувала потенційна загроза життю і здоров’ю працівників. На винних у порушенні нормативно-правових актів з охорони праці накладалися штрафи. До адміністративної відповідальності було притягнуто 4117 осіб, у тому числі 877 керівників підприємств; 34 матеріали про порушення законодавства про охорону праці надіслано до прокуратури області для прокурорського реагування.

Незадовільний стан охорони праці та промислової безпеки на підприємствах області, значна кількість нещасних випадків на виробництві, у тому числі із смертельними наслідками мають місце за таких обставин:

- недосконалість системи управління охороною праці та промисловою безпекою на державному та регіональному рівні, яка визначає органи та об’єкти управління, види забезпечення, права, обов’язки, відповідальність та взаємо зв’язок органів управління під час вирішення завдань з охорони праці та промислової безпеки, та відповідає вимогам Закону України "Про охорону праці",
"Концепції управління охороною праці", затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України 22.10.2001 року № 432, "Рекомендацій щодо побудови системи управління охороною праці на виробництві", затверджених наказом МНС України 27.06.2006 року № 398, Міжнародним стандартам SLO-OSH 2001 "Керівництво з систем управління охороною праці" та OHSAS 18001: 1999 "Система менеджменту професійного здоров’я та безпеки – Специфікація":

- відсутність сучасної нормативно правової бази з охорони праці та промислової безпеки для об’єктів житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, транспорту і зв’язку, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад;

- недостатня забезпеченість підприємств, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, нормативною, технічною та методичною документацією з охорони праці та промислової безпеки;

- не забезпечення в повній мірі проведення атестації робочих місць за умовами праці працівників, у тому числі зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці на підприємствах та організаціях;

- не ефективність роботи системи управління охороною праці на Державному та регіональному рівнях, щодо реалізації державного контролю за якісним і своєчасним проведенням атестації робочих місць.

Пріоритетні цілі та завдання на 2007 рік:

• забезпечення соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях, а також своєчасного та якісного проведення атестації робочих місць працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці та надання їм, відповідно до законодавства, пільг та компенсацій;

• формування "Регіональної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2007-2011 роки";

• укріплення взаємодії органів, які здійснюють державний нагляд та державний контроль за охороною праці, з управлінням виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Харківській області;

• комплексне розв’язання проблем охорони праці та промислової безпеки за рахунок поліпшення ефективності дії системи управління охороною праці та промисловою безпекою в Харківській області;

• створення нормативно-правової бази з охорони праці та промислової безпеки для об’єктів житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, транспорту і зв’язку, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад;

• забезпечення підприємств, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, нормативною, технічною та методичною документацією з охорони праці та промислової безпеки;

• зниження травматизму, професійних захворювань і аварій на виробництві.

Критерій ефективності та результативності реалізації завдань:

• зниження травматизму на виробництві.версія для друку

Персональний сайт Арсена Авакова
Авторська програма А.Б.Авакова
Архів новин
Анонси подій
Лютий 2010
ПнВтСрЧтПтСбНд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
з  
по  

Питна вода
Інтернет-портал
Україна і НАТО
Анонси подій
06 лютого 2010
  • 21:30 Брифінг заступника голови облдержадміністрації Сергія Стороженка. (ХОДА, хол на другому поверсі)
07 лютого 2010
  • Повторне голосування з виборів Президента України
09 лютого 2010
  • 12:00 Участь голови обласної територіальної виборчої комісії Миколи Селезньова у програмі "Прозора влада". (Прес–центр "Майдан Свободи")
  • 13:30 Брифінг голови Харківської обласної державної адміністрації Арсена Авакова (хол перед першою приймальнею ХОДА)


Підписатись на розсилку
text html© Дослідний центр медіатехнологій
 
RSS 2